Rozmowa Panoptykonu: 15 lat wojny z terroryzmem – rachunek zysków i strat.