Wybory 2020: Co zrobić, jeśli Poczta Polska dostała moje dane?

Artykuł

Gminy w całej Polsce otrzymały od Poczty Polskiej żądanie udostępnienia szczegółowych danych wszystkich osób znajdujących się w prowadzonych przez nie spisach wyborców. Termin na przekazanie danych: 24 kwietnia. Część wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – mimo braku podstawy prawnej i naszego apelu – prawdopodobnie przekazała dane poczcie. Wielu obywateli i obywatelek sprzeciwia się dysponowaniu ich danymi w taki sposób. Co mogą zrobić?

Niepokoisz się, że gmina przekazała Twoje dane Poczcie Polskiej? Co możesz zrobić:

  1. W pierwszej kolejności dowiedz się, czy Twoja gmina udostępniła poczcie spis wyborców. Zadzwoń do urzędu (to najszybsza droga), poszukaj tej informacji w Internecie (wielu samorządowców publicznie deklarowało, jaką decyzję podjęli, lub odpowiedziało na wniosek o informację publiczną) lub napisz wniosek o udostępnienie informacji publicznej (zgodnie z prawem urząd ma 14 dni na odpowiedź). WZÓR WNIOSKU
  2. Jeśli gmina przekazała poczcie dane wyborców, proponujemy dwa działania:
    • zażądaj od Poczty Polskiej usunięcia Twoich danych ze względu na brak podstawy prawnej do ich przetwarzania: wyślij wniosek mailem na adres inspektorodo@poczta-polska.pl (WZÓR WNIOSKU);
    • złóż skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: skargę możesz złożyć niezależnie od tego, czy poczta rozpatrzy Twoje żądanie i nawet wtedy, gdy w ogóle nie wyślesz do Poczty wniosku o usunięcie danych. Złożenie skargi jest nieodpłatne (WZÓR SKARGI i informacja, jak ją złożyć). 

Poczta Polska powinna zająć się Twoją sprawą jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 30 dni. Nawet jeśli wniosek wyślesz dziś, termin ten wypadnie po zaplanowanych na 10 maja wyborach. UODO także ma 30 dni na rozpatrzenie skargi, ale termin ten zacznie biec dopiero po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Czy w takim razie jest sens podejmować działania? Tak! Z kilku powodów.

  • Jeśli Poczta usunie Twoje dane, nie będzie mogła kontynuować niezgodnych z prawem działań i wykorzystywać Twoich danych do przygotowywania wyborów bez podstawy prawnej.
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych – bez względu na termin rozpatrzenia skargi – może nałożyć na Pocztę Polską karę w wysokości do 20 mln euro.
  • Twoje działania pokażą, że nie ma zgody na działanie ponad prawem i pozwolą udokumentować jego naruszanie.

Najczęściej zadawane pytania

1. Przesłałem/-am do gminy i poczty oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przekazanie moich danych. Jakie to ma znaczenie?

Wysłanie do gminy oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przesłanie swoich danych było wyraźnym wyrazem sprzeciwu i jako sygnał od mieszkańca mogło mieć wpływ na decyzję podjętą przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Jednak z prawnego punktu widzenia przesłanie gminie lub poczcie oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych nie jest skuteczne, ponieważ w tym przypadku zgoda lub jej brak nie ma prawnego znaczenia. Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) przewidują sześć różnych podstaw prawnych, na których może opierać się legalne przetwarzanie danych osobowych (np. przekazywanie ich innym podmiotom). Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest jedną z takich podstaw, ale nie ma zastosowania w tym przypadku. Poczta opiera się na tym, że potrzebuje danych do wykonania polecenia premiera i realizacji zadania publicznego, jakim jest organizacja wyborów.

Problem polega na tym, że formalnie poczta tego zadania nie realizuje, bo nie została (jeszcze) przyjęta ustawa, która jej je zleca. Polecenia premiera nie są wystarczającą podstawą do przekazywania danych – dlatego poczta działa niezgodnie z prawem.

2. A co, jeśli Poczta Polska usunie dane osób, które wyślą wnioski, a wybory i tak się odbędą (z pominięciem osób, których dane zostały usunięte)?

Zgodnie z konstytucją wybory w Polsce są powszechne. Odebranie części wyborców prawa do głosowania będzie fundamentalnym naruszeniem demokracji i podstawą do składania protestów wyborczych.

3. Czy gmina ma prawo odmówić mi udzielenia przez telefon informacji, czy udostępniła spis wyborców?

W przypadku prawa dostępu do informacji publicznej wniosek ustny jest takim samym wnioskiem, jak wniosek pisemny, szczególnie jeśli taka informacja może być udostępniona natychmiast (a tak jest w tym przypadku). 

Dodatkowo każdy pracownik samorządowy musi odpowiadać na pytania do niego kierowane – nie może odesłać pytającego np. do rzecznika prasowego. Brak odpowiedzi jest złamaniem prawa i możesz złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

4. Jaki wpływ na sytuację będzie miało uchwalenie ustawy o wyborach korespondencyjnych?

Jeśli ustawa o wyborach korespondencyjnych zostanie uchwalona w kształcie przyjętym przez Sejm, to od jej wejścia w życie Poczta Polska będzie miała ważną podstawę prawną do przetwarzania danych zawartych w spisach wyborców. Ustawa nie będzie jednak działała wstecz. To oznacza, że od momentu otrzymania danych od gminy do dnia wejścia w życie ustawy Poczta Polska nie miała podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, a więc naruszała RODO. Za przetwarzanie danych niezgodnie z prawem nadal może zostać ukarana przez Prezesa UODO – dlatego złożona przez Ciebie skarga nie traci znaczenia.

5. Jakie inne działania prawne mogę podjąć w tej sprawie?

Nasze propozycje to nie jedyne działania prawne, jakie może podjąć osoba, której dane zostały przekazane Poczcie Polskiej. Jeśli gmina udostępniła dane poczcie, do UODO można złożyć skargę na wójta (skoro Poczta Polska nie ma podstaw do żądania danych, to gmina nie ma podstaw do ich udostępnienia). Można też złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub pozew cywilny przeciwko poczcie lub gminie. Istnieje także możliwość np. pytania poczty o to, co robi z danymi (na podstawie RODO), lub – szerzej – o jej działania w ramach przygotowywania wyborów korespondencyjnych (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Naszym zdaniem jednak działania wobec gmin, które udostępniły dane bez podstawy prawnej, nie są aktualnie priorytetem. Z doniesień prasowych wynika, że prokuratura została już poinformowana o całej sytuacji, a sądy w czasie pandemii koronawirusa nie pracują w normalnym tempie. W przeciwieństwie do UODO nie mogą też nałożyć na Pocztę Polską kary finansowej.

6. Aktualizacja [27.04.2020] Czy na wasze stanowisko nie wpływa opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

W piątek 24 kwietnia Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie w sprawie pozyskiwania danych osobowych wyborców przez pocztę. Zgodnie z nim „w obrocie prawnym istnieje rozstrzygnięcie organu administracji rządowej (…) nakładające obowiązek (…), dla realizacji którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez pocztę”. Innymi słowy, Prezes UODO uznał, podobnie jak wcześniej Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, że istnieje podstawa prawna do przekazania poczcie przez gminy spisów wyborców.

Głęboko nie zgadzamy się z tą opinią. Niedopuszczalne jest, by poczta – jedynie na podstawie decyzji premiera i ogólnie sformułowanego przepisu art. 99 ustawy „covidowej” pozyskiwała dane osobowe wszystkich Polek i Polaków mających czynne prawo wyborcze. Szerzej wyjaśniliśmy to w apelu, niezmiennie polecamy też opinię Fundacji – Krakowski Instytut Prawa Karnego, której autorzy wskazują, że udostępnienie poczcie danych zawartych w spisie wyborców może być przestępstwem. Piątkowe stanowisko Prezesa UODO nie ma wiążącej mocy prawnej, a decyzje – wydane np. w toku rozpatrywania skarg, o których pisaliśmy wyżej – podlegają kontroli sądowej.

7. Aktualizacja [29.04.2020] Poczta odmówiła usunięcia mi moich danych. Co dalej?

Docierają do nas sygnały, że pierwsi z Was dostali już odpowiedź od poczty na żądanie usunięcia danych. Poczta twierdzi, że spółka nie może zrealizować tego wniosku, bo jest zobowiązana do realizacji ustawy „covidowej”, a także będzie zobowiązana do stosowania wymagań określonych w ustawie o „wyborach kopertowych”. Zdaniem poczty oznacza to, że realizuje zadania określone w tych aktach prawnych i może przetwarzać dane osobowe osoby składającej wniosek na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Niestety, stanowisko poczty nas nie zaskakuje; to konsekwentne działanie w oparciu o wadliwą podstawę prawną i w sposób naruszający RODO.

W tej sytuacji rekomendujemy złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że Prezes – w oświadczeniu z 24 kwietnia – wyraził stanowisko, że działania poczty są legalne, niemniej wciąż warto składać skargę: decyzja Prezesa UODO może być bowiem przedmiotem kontroli sądowej.

Karolina Iwańska, Wojciech Klicki

Współpraca: Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski (Watchdog Polska)

Dzięki wsparciu osób prywatnych możemy szybko reagować na pojawiające się zagrożenia dla wolności i prywatności. Wpłać darowiznę na konto Fundacji Panoptykon i przekaż 1% podatku (KRS: 0000327613).

Komentarze

Jeżeli moje dane nie zostaną udostępnione Poczcie Polskiej dla celu wyborczego, to skorzystam z drogi, którą wskazujecie. Nie tą drogą fałszywi obrońcy wolności.

Jeżeli moje dane nie zostaną udostępnione Poczcie Polskiej dla celu wyborczego, to skorzystam z drogi, którą wskazujecie. Nie tą drogą fałszywi obrońcy wolności.

Bieg terminów w postępowaniach o udzielenie informacji publicznej wisi przecież ;(

Przepraszam pomyliłem portale. Nic nie zrozumiałem z tego co przeczytałem. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki.

>fałszywi obrońcy wolności
przicewko wolności działa PiS, próbując organizować wybory na chybcika, zamiast zrobić to w sierpniu czy wrześniu, i do tego czasu dokładnie przygotować Pocztę do tego zadania - i to w taki sposób, żeby były one uczciwe. A teraz nie będą, bo:

1) nie ma żadnej weryfikacji tożsamości osoby otrzymującej kartę do głosowania - problem który powoduje że cała akcja jest do bani, bo trywialnie można głosować za kogoś innego,

2) w spisie wyborców są wszyscy zameldowani pod danym adresem za wyjątkiem tych, którzy na własne życzenie dopisali się do rejestru wyborców albo do spisu wyborców (wbrew pozorom to rozróżnienie jest ważne! - polecam lekturę ustaw). Przypominam że setki tysięcy Polaków nie mieszkają lub nie przebywają pod adresem zameldowania i tak już będzie, bo obowiązek meldunkowy to śmierdzący relikt komuny, który Tusk chciał znieść a PiS przywrócił,

3) obecne rozwiązanie nie przewiduje możliwości głosowania osób bezdomnych (a mają takie same prawo wyborcze jak każdy inny)

4) nie ma możliwości głosowania w warunkach pandemii przez obywateli polskich za granicą.

Panoptykon jest właśnie obrońcą wolności, gdy sprzeciwia się organizowanej przez Jacka Sasina hucpie.

PUODO właśnie wydał opinię do sytuacji z PP, wskazującą wyraźnie, że nie zamierza przeszkadzać w tym procederze :(

Z jednej strony bardzo dobry art i sie z nim zgadzam, ale co jesli skutkiem powyzszych dzialan bedzie to, ze nie bede mogl zaglosowac i znow wygra jakis karakan?

Ktoś, Skutkiem takich działań będzie zaprzestanie wobec twojej osoby jakichkolwiek usług pocztowych kurierskich i innych świadczonych przez Pocztę Polską.

do Listowy... nie siej nieprawdziwej propagandy!!! Czy do tej pory Poczta Polska świadczyła nam usługi pocztowe, kurierskie i inne??? Nie mając bazy danych klientów i naszych danych??? Świadczyła!!! Więc jeśli poprosimy o wykreślenie naszych danych, będzie ten sam stan/efekt, jaki był do tej pory!! Poczta Polska nie ma naszych danych, ale świadczy usługi na naszą rzecz!!!

@ Ktos
W tym głosowaniu (no bo z punktu prawnego nie będą to wybory) wygra znany z imienia i nazwiska karakan. Wygra bo ma wygrać a to czy ty i setki tysięcy innych obywateli odda czy nie odda głosu nie będzie miało żadnego znaczenia. I właśnie po to jest ten cały cyrk. Ma on to umożliwić, zachowując jakieś tam pozory. Szkopul w tym, że ci idioci nawet pozorów nie sa w stanie zachować, a co dopiero praworządności. To jest jeden wielki przekręt. ŻŹaden przyzwoity człowiek nie powinien brac w tym żadnego udziału.

Ok wysypała nam się demokracja , mozolnie przez lata budowana!!
I załatwili ją ludzie którzy pojecia o polityce nie mają, którzy nie widzą co to demokracja i dla których dobro kraju i obywateli nie ma znaczenia, dla nich liczy sie tylko władza dla władzy!!!

Jeszcze nie wiem, czy wieśniaki z urzędu w mojej podwarszawskiej gminie przekazały dane, ale i tak zrobię jak radzicie. Chociaż w państwie zawłaszczonym przez mafię trudno spodziewać się, że to zmieni wynik tej haniebnej ustawki...

A ja nadal nie rozumiem dlaczego poczcie polskiej ma być podany mój PESEL czy imię ojca, skoro na żadnym etapie wyborów nie będzie sprawdzana moja tożsamość? Dla potrzeb dostarczenia pakietu powinny wystarczyć przecież takie dane jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Jeli usuniecie swoje dane z PP to pozostana dane tylko zwolenników Dudy. ROzumiecie w ktora strone to idzie? Myslimy ludzie

Przecież Duda i tak te wybory wygra, niezależnie od tego kto i w jakiej liczbie weźmie udział w głosowaniu. Natomiast warto zażądać od Poczty natychmiastowego usunięcia danych z uwagi na to, że ten przedpotopowy złóg nie potrafi niczym administrować, a już na pewno nie danymi osobowymi. A wobec powyższego nasze dane trafią do masy różnych dziwnych kreatur.

> Dla potrzeb dostarczenia pakietu powinny wystarczyć
> przecież takie dane jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
Tak, ale tym ludziom obce jest pojęcie minimalizacji przetwarzania danych, a tym bardziej art. 51 par. 2 Konstytucji RP.

Polacy w takiej sytuacji epidemi nie powinni brać udziału w wyborach bo to zagrożenie życia i zdrowia.... Dobrze że skrzynkę pocztową mam zamontowaną w takim miejscu gdzie mój Amstaf dobiega zawsze wcześniej niż listonosz i roznosiciele ulotek.....:) 

Przypadkiem dowiedziałam się, że poczta jest w posiadaniu mojego numeru pesel.
Byłam w szoku. Kto udostępnił, nie wiem.
Nie miało to związku z wyborami,bo stało się wcześniej. To jakiś koszmar.

Czy pani Krolina pomyślała może, ze można dodać do listy punkt szósty?
6. Zagłosować.
Po prostu.

Z przykrością i smutkiem zapoznalem się z tym jednostronnym werdyktem PANOPTYKON.Dlaczego dla równowagi nie zamieszczone zostały informacje dla osób, które chcą zagłosować a ich włodarze odmówili przekazania danych z systemu PESEL. Czy na tym polega prawidłowa interpretacja przepisów RODO. Szanowne Panie gdzie wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A tj. Zgody (jedna z przesłanek legalizujacych przekazanie danych) Gdzie i formacja o odwołaniu do PUODO, gdzie informacja o zadośćuczynienie? Jesteście Panie niestety, bardzo jednostronne. Ceniłem Wasz portal i bardzo często na szkoleniach przedstawiałem jako wzór. Niestety byłem w błędzie.

@RODO pasjonat
Przecież może Pan wysłać do Poczty Polskiej (lub nawet do ministra Sasina) list ze wszystkimi danymi, które Pan chciał przekazać. Nikt Panu nie broni *Pańskich* danych wysyłać dokąd tylko Pan chce, również do organizatorów wyborów.

Problem polega na tym, że wybory dotyczą wszystkich, których dane są w spisach wyborczych. I mają oni prawo żeby ICH dane były przekazane Poczcie dopiero, gdy wejdzie w życie ustawa wprowadzająca powszechne głosowanie korespondencyjne (swoją drogą, będzie ono źle przygotowane i dlatego powinno zostać legalnie zmodyfikowane albo legalnie odsunięte w czasie, ale to odrębny problem). Jeżeli w takiej sytuacji Poczta nie zdąży, to trudno - wybory trzeba będzie przełożyć (jak już wspomniałem, to dobre rozwiązanie, do oceny obecnego skandalu z żądaniem danych nie ma to znaczenia).

@karolina
"Przypadkiem dowiedziałam się, że poczta jest w posiadaniu mojego numeru pesel.
Byłam w szoku. Kto udostępnił, nie wiem.
Nie miało to związku z wyborami,bo stało się wcześniej. To jakiś koszmar."

Tak, to koszmar, bo w rejestrze PESEL grzebią sobie wszystkie służby, Policja, Poczta Polska, wszyscy komornicy i wiele innych instytucji. Dlatego w Polsce ochrona danych osobowych to fikcja. Jedyne rozwiązanie to zniesienie numerów PESEL, zniesienie rejestru PESEL i budowa od nowa rejestrów państwowych, od począrku pomyślana na zasadzie "privacy by design".

Rejestr PESEL to śmierdzący relikt po zbrodniczym PRL-u, zbudowany przez dwóch wysoko postawionych esbeków w celu inwigilacji Polaków. Nigdy dość przypominania o tym.

@Marek
Do momentu kiedy zmiany dotyczące głosowania (obecnie procedowane przez Senat) nie wejdą w życie, PP nie może podejmować takich działań.

Jestem zaskoczony decyzja prezydenta Stalowej Woli ,ktory udostepnil dane osobowe mieszkancow Stalowej Woli wbrew ich woli i lamiac zasady uchwaly.ktora jeszcze w dodatku nie zostala uchwalona.Ale to jest normalnosc na tym terenie gdzie prezesa Kaczynskiego wita sie jak krola wszech czasow a pezydent Stalowej Woli to jeden z jego zaufanych wasali,Ale coz mozna zrobic zawsze wsrod bialych owiec trafi sie czarna ale kto go wybral.Jestem urodzony na tym terenie i jest mi wstyd z tego powodu.Na szczescie mysle ze podobnych prezydentow w skali kraju jest odsetek

Poczta Polska S.A. jest prywatną spółką prawa handlowego.Nikt nie ma prawa udostępniać danych osobowych podmiotowi prywatnemu.Za udostępnienie danych osobowych powiemy prezydenta miasta Stalowa Wola w pozwach zbiorowych.

Ludzie o co Wam chodzi w innych państwach głosują korespondencyjnie i nie ma problemu, tylko głupi Polak stwarza problemy. To wszystko przez to ,że Pani Kidawa Błonka jest beznadziejnym kandydatem PO mając 4% poparcia dostali szału i to przez to ten zamęt, nawet Gowinowi odbiło takie to zarażliwe.

Do "Pieniacz i szub".
Pozwy zbiorowe są możliwe jedynie w sprawach o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, za wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

@Listowy: Bardzo proszę nie wciskać ludziom KITU. Poczta Polska dotąd nie miała moich danych a w pełni mnie obsługiwała. I nadal będzie to robić bez moich danych.
@RODO pasjonat: Proponuję od razu pójść na pocztę i zostawić kartkę "Głosuję na Dudę". Tak będzie najszybciej. :)
@aga: 1. W żadnym kraju na taką skalę; tylko jako uzupełnienie. 2. Nie w czasie pandemii.

No i co Poczta już ma wszystkie dane z rejestru PESEL. Szkoda tylko że błędne, bo np mój adres zameldowania nie pokrywa się z adresem zamieszkania. Czy właśnie zostałem pozbawiony praw wyborczych?

Biedna lewacka grupko anty-polaków chociaż byście się zes... i tak nie nie doprowadzicie do katastrofy państwa Polskiego, rząd jak zwykle sobie z wami poradzi tak jak z różnymi Broniażami, strajkowiczami i kodziażami, już coraz mniej słychać tego kwiku świń próbujących wrócić do koryta. Zajmijcie się swoimi tęczowymi pośladkami i waszych przedstawicieli partyjnych.

Wydaje mi się, że problem udostępniania danych osobowych Poczcie Polskiej ma kilka wymiarów i stwarza kilka możliwości działania. (i) czy ustawa o RODO pozwala Poczcie Polskiej, spółce prawa handlowego, przetwarzać dane osobowe w ogóle (tak), w jakim celu?, czy również danych zawierających PESEL? - jeśli są jakieś ograniczenia w powyrzszych tematach - wtedy można złożyć skargę, ale wg przedstawionego wzoru); (ii) czy Poczta Polska potrzebuje wszystkich danych zawartych w bazie PESEL, w tym PESEL'u, do realizacji celu dystrybucji pakietów wyborczych do wyborców? - moim zdaniem absolutnie NIE! I tutaj jest najważniejszy, moim zdaniem, punkt dla skargi - ale wg nowego i innego wzoru.

Do wszystkich kierowców. Kierując się logiką pis-u jeżeli dojeżdżacie do skrzyżowania i świeci się czerwone to śmiało do przodu. Przecież wszyscy wiemy, że za chwilkę będzie zielone.

"I choć by przyszło 1000 atletów.... i choć by nie wiem jak się wytężał" to wszystko będzie zgodnie z konstytucją i możecie sobie skargi na Pocztę wysyłać do pana Tuska i skargi do Brukseli że listonosz przyniósł do miejsca zameldowania a nie poszukiwał anty-pisowców i jeszcze możecie powiedzieć że nic nie dostaliście bo przecież "ja nic nie podpisałem" i w ogóle nie zagłosujecie na złość Kaczyńskiemu..... jesteście tak zabawni jak te kundelki co szczekały na karawanę

Śmieszne jest jak lewacy z PIS nadają na KO I odwrotnie.

Wszyscy jesteście socjalistami, którzy uwielbiają jak ktoś inny zarządza waszymi pieniędzmi. Może dajcie od razu wasz miesięczny budżet na żywność sąsiadowi, na pewno będzie nim dobrze zarządzał.

Czy można poprosić o aktualizację sytuacji i sposób postępowania po ujawnieniu informacji, że nasze dane PESEL zostały przekazane przez ministra cyfryzacji? Czy możliwy jest jakiś pozew zbiorowy przeciwko MC, albo rządowi?

@cad pracujemy nad tym. Będziemy informować o postępach. 

Szanowni Państwo,
przeczytałem wszystkie uwagi i komentarze. Niestety ale nikt nie odniósł się do mojego wpisu o przesłance legalizującej przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w świetle wytycznych Grupy Roboczej ART. 29 - WP 259 (w tym Pani Maria Wróblewska). Rozmawiajmy merytorycznie a nie act persona z epitetami. Tu nie chodzi o to kto na kogo głosuje ale przepisy RODO. Rozpatruję to wyłącznie pod tym kątem. W art. 6 ust. 1 jest 6 przesłanek. I zgadzam się, że w chwili obecnej przesłanka art. 6 ust. 1 lit. c jest wątpliwa. Ale symetria polega na tym, że widzimy nieprawidłowości po każdej ze stron. Niestety czytając wpisy na różnych forach z przykrością i ubolewaniem stwierdzam, że my Polacy mamy bardzo silny imperatyw autodestrukcji.

Obawiam się głosowania korespondencyjnego ze względu na to że mój głos przez zastosowaną metodę obsługi głosowania może być jawny.

Nie chcę informować że głosuje na konkretnie danego kandydata.

Istnieje ryzyko że prowadzi to do gromadzenia danych do której do tej pory partie polityczne nie miały dostępu. Zarówno zwolenników jak i przeciwników, grup wiekowych i wielu innych informacji nie oczywistych wprost.

@LGBT+
Daruj sobie uwagi o Tusku, anty-Pisie, kundelkach i Brukseli. To niemerytoryczne.

Co do zameldowania: zechciej zauważyć, że PiS utrzymując ten komunistyczny relikt, utrudnia życie milionom Polaków: tym którzy często się przeprowadzają bo ciężko pracują w terenie; tym którzy mieszkają w wynajętych mieszkaniach (jest mnóstwo właścicieli którzy nie chcą zameldować "bo nie"), itd. Poza tym brak zameldowania to problemy w wielu urzędach, przez co wielu ludzi utrzymuje fikcyjne zameldowanie pod starym adresem, mimo że przeprowadziła się albo nawet wyjechała za granicę - bo w naszym nieszczęśliwym kraju fikcyjny meldunek ułatwia życie, a życie bez meldunku lub próba meldunku czasoego to same problemy.
Dlatego pomysł żeby wysyłać pakiety wyborcze na adres z rejestru PESEL jest zły od począrku do końca.
Dlatego meldunki trzeba znieść.
Dlatego należy w ogóle zrezygnować z zbierania w centralnej bazie adresów, czy to zameldowania czy zamieszkania.

Wybory można zorganizować korespondencyjnie, ale nie w taki sposób. Odłóżmy na chwilę problem pandemii, problem pośpiechu w działaniu czy problem legalności działań Poczty.
Zastanów: w jaki sposób będą głosować bezdomni? PiS swoją ustawą pozbawia ich prawa wyborczego.
Zastanów się: w jaki sposób mają zagłosować Polacy za granicą, skoro tam głosowania korespondencyjnego nie będzie, a w wielu krajach pójście do lokalu wyborczego w ambasadzie polskiej jest nielegalne?

PiS urządza hucpę. Oczywiście przełożenie wyborów jest na rękę opozycji - i co z tego? Wybory muszą być powszechne i tajne, inaczej nie będą uczciwe.

Ja już wysłałem do poczty skargę i wniosek o usunięcie moich danych osobowych z bazy danych. Jutro idę z wydrukowanym wnioskiem na pocztę w celu potwierdzenia tożsamości.

Świetna robota. Skorzystałem i wysłałem posmo zarządające usunięcia moich danych osobowych bez względu na to od kogo je dostali czy od Gmin czy Ministra Cyfryzacji

Żądanie usunięcia - PP kierowana przez ludzi Partii odrzuci wnioski, bo powoła się na ustawę i decyzję Premiera, a przekonać można ją tylko wygrywając z nią w sądzie
Skarga do UODO - urząd kierowany przez człowieka Partii każdemu wyda odpowiedź z szablonu, że wszystko jest zgodnie z prawem, chyba można to zaskarżyć do NSA

Sądy lada dzień będą też przejęte przez ludzi sympatyzujących z Partią.

Na tym polega państwo TKM - wszędzie oni i nic poza demonstrowaniem sprzeciwu nie da się zdziałać.

Do PRZEJRZAŁEM NA OCZY - tego typy wiadomości jak Pana/Pani należy usuwać lub blokować. Jestem Polką z krwi i kości, Europejką, ale serce zawsze po lewej stronie. Wyznawcy PiS-u oraz Pana Prezesa - przejrzyjcie na oczy! To jest jakiś chocholi taniec! Łamanie konstytucji... Wybory po trupach do władzy, najlepiej tych umierających czy zakażonych koronawirusem. Konstytucję RP można wyrzucić do śmieci, jej niszczenie to zamach na demokracji... Wybory - chyba każdy o tym doskonale wie - że wybory mają charakter powszechny, równy, bezpośredni, proporcjonalny i odbywa się w głosowaniu tajnym. Trudno mówić o tajnym głosowaniu w sytuacji, kiedy do koperty z głosem wyborca czy wyborczyni dołączy swoje dane osobowe, zaś komisje wyborcze bedą w cudownym posiadaniu naszych pełnych danych - naszych preferencji politycznych i nie tylko, wszelkich danych. Przecież to jest zamach na konstytucję, na demokrację i na nas, obywateli i obywatelki, to jest manipulacja partii rządzącej. A jeszcze, kiedy kolanem PiS dobił ustawę dotyczącą dobrowolności wyborów. Jeżeli nie zwrócimy koperty z kartą do głosowania (bez względu na to, czy będzie pusta czy nie), oczywiście tę od listonosza, pełną cząsteczek wirusa (wg WHO - te mogą się utrzymywać nawet do 24h) - czeka mnie kara pozbawienia wolności do 3 lat lub grzywna... To jest jakiś horror, po trupach do władzy - tych w szpitalach, tych zakażonych w grupie ryzyka zakażeniem). Współczuję z całego serca listonoszom. Wspieram całym sercem lekarzy i lekarki, ratowników medycznych, kierowców karetek pogotowia... Ci jednak, siedząc z chorymi w szpitalach - nie mają nawet szansy głosować! Zmieńmy termin tych wyborów, inaczej, po wynikach, ludzie wyjdą na ulicę, bojkotować władzę, chore pomysły PiS, podwładnych jedynie słusznego, naszego wspaniałego prezesa Kaczyńskiego, który mógł - wbrew przepisom dotyczących epidemii - odwiedzić bliskich na cmentarzu, bo dla niego cmentarze są otwarte...

dane osobowe które są udostępnione poczcie polskiej są bezprawne zgodnie z rodo mało tego mogą posłużyć do wzięcia pożyczek chwilówek i kredytów

Strony

Dodaj komentarz