Wspieraj Fundację Panoptykon – bo warto

Artykuł

29 listopada 2022 r. przypada Giving Tuesday, czyli światowe święto dobroczynności. Data nie jest przypadkowa – to odkupienie po Black Friday, światowym święcie konsumpcji. Dlaczego warto wspierać Fundację Panoptykon z okazji Giving Tuesday i nie tylko?

Fundacja Panoptykon jest jedyną organizacją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problematyką praw człowieka na styku z nowymi technologiami. Od 2009 r. konsekwentnie patrzymy na ręce państwu i firmom. Sprawdzamy, jak wykorzystują informacje o ludziach, ujawniamy nadużycia, walczymy o prawo chroniące twoją wolność i prywatność. Pokazujemy, jak świadomie żyć w cyfrowym świecie.

Dołóż swoją cegiełkę do ochrony wolności i prywatności. Wesprzyj nasze działania:

Giving Tuesday to dla nas to idealny moment, by pochwalić się działaniami w mijającym roku. A działo się sporo! Te sprawy dotyczą też ciebie. Które z nich najbardziej cię poruszają?

„Lex Ziobro" – wolność słowa po polsku

Na początku roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nowy projekt ustawy o ochronie wolności słowa w mediach społecznościowych. Nie jesteśmy jego fanami. Wolność słowa co prawda mogłaby być lepiej chroniona, ale nie tylko wtedy, kiedy słowa te są po myśli rządzących. Razem z biznesem i innymi organizacjami krytykowaliśmy m.in. pomysł utworzenia Rady Wolności Słowa. Więcej o „lex Ziobro"

„Zamknij" oznacza zgodę. Sprawa Panoptykonu z IAB

Od 2019 r. toczymy spór ze związkiem branży reklamy internetowej IAB Europe o system TCF, służący do zarządzania zgodami marketingowymi w celu pokazywania nam w sieci spersonalizowanej reklamy. Problem w tym, jak zbierane są te „zgody”: jednym kliknięciem „zgadzasz się” na przekazanie danych kilkuset firmom, które w tym momencie szukają okazji, żeby wyświetlić ci jak najbardziej angażującą reklamę, czasem wykorzystując twoje słabości lub wrażliwe punkty. I nie masz nad tym żadnej realnej kontroli. W lutym 2022 r. zapadła pierwsza decyzja: ten system jest sprzeczny z RODO. Przeczytaj o sprawie

Stop niekontrolowanej inwigilacji

Od lat postulujemy wprowadzenie mechanizmów, które zapobiegną nadużyciom ze strony służb specjalnych. Edukujemy, dlaczego to ważne i potrzebne (także służby), proponujemy rozwiązania prawne. 2022 r. był przełomowy – pod wpływem skandalu z oprogramowaniem Pegasus cała Europa zajmuje się problemem niekontrolowanej inwigilacji. Ekspert Panoptykonu przedstawiał nasze postulaty komisjom zajmującym się Pegasusem w polskim Senacie i w Parlamencie Europejskim. Więcej

Powstrzymujemy szkodliwy pomysł KPRM

Skutecznie zatrzymaliśmy pomysł rządu na stworzenie narzędzia do analizowania wszystkich danych znajdujących się w publicznych bazach danych. Miało to umożliwić tworzenie polityk publicznych w oparciu o dane. Pomysł zacny, ale wykonanie słabsze i potencjał do nadużyć – ogromny. Odrobina nieuwagi i afera Cambridge Analytica 2.0 gotowa. Rząd wysłuchał naszej krytyki (wzmocnionej głosem Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i kolejne wersje tego potrzebnego projektu konsultuje z ekspertami. Więcej o ZPA

Usługa za dane – wygrywamy w sądzie w sprawie PZU!

„Bezpłatne ubezpieczenie dla wszystkich dzieci w Polsce” – tak w 2019 r. PZU lansowało wakacyjną ofertę. Skuszeni ofertą klienci i tak musieli za ubezpieczenie zapłacić. Nie pieniędzmi, a danymi osobowymi. By skorzystać z oferty, musieli wyrazić zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych. Dane miały trafiać nie tylko do spółki PZU Pomoc, ale też do grupy innych firm powiązanych z ubezpieczycielem (w tym Alior Banku i Link4). Złożyliśmy skargę na to wymuszenie. W 2022 r. uzyskaliśmy korzystny wyrok sądu. Przeczytaj o sprawie


Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Komentarze

Zacznijcie walczyć z projektem SYFrowego Єuro, które ma się stać jedyną walutą na terenie całego jewrosojuzu, to wtedy porozmawiamy.

Obecny plan Jewrosojuzu:
1) do 2025 wprowadzenie na terernie 27 państw nowej programowalnej waluty cyfrowej - cyfrowe euro - jako fakultatywnej
2) od 2024 roku limity płatności gotówkowych dla szarych obywateli - nie przedsiębiorców - już wdrożone ustawą.
3) do 2030 wycofanie gotówki i wprowadzenie cyfrowego euro jako waluty obowiązkowej do wszystkich rozliczeń.

To nie są teorie spiskowe, tylko jasno o tym mówią dokumenty, które można znaleźć na stronie ЄС.europa.eu.

Jeżeli zaczniecie walczyć ze zniewalaniem nas do reszty, to zapłacę. Bez tego nie ma mowy - wolę płacić darowizny ludziom którzy z tym walczą i o tym informują.

O zniewalaniu ludzi nieekologicznymi samochodami elektrycznymi naszpikowanymi technologiami śledzącymi też nic nie piszecie. Czyli nie piszecie o tym co się dzieje. Nie pisaliście też gdy wprowadzano odciski palców w dokumentach paszportowych.

Panoptykonie, a może warto by się było zająć naprawdę ważnymi sprawami które właśnie wchodzą w decydującą fazę:

-- Globalny Cyfrowy Paszport Szczepień który jest forsowany przez G20 i WHO: nie tylko stanowi zapowiedź ograniczenia podróży międzynarodowych ale i udostępniania chronionych danych zdrowotnych obywateli obcym rządom i organizacjom (na jakiej podstawie)
-- CBDC z terminem ważności i limitem wysokości środków które może posiadać obywatel: tu chyba nawet nie muszę tłumaczyć jakie zagrożenia z tego wypływają. Wg ostatnich doniesień projekt cyfrowego euro ma zawierać limit 3000 euro na osobę.

Piszecie o inwigilacji - te dwa projekty to budowa sieci inwigilacji totalnej.

Ponieważ zbliża się styczeń, a razem z tym początek składania deklaracji PIT za rok 2022 - pytam:
czy Panoptykon zajmie się (w postaci aktywnych działań) powstrzymaniem wprowadzania inwigilacyjnego CBDC w Polsce (w tym w postaci SYFrowego Euro) oraz walką z przepisami wymuszającymi płatność elektroniczną powyżej 20 tys. złotych (od 2024 roku)? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa do podjęcia decyzji czyj NIP wpisać do rozliczenia, które ja i moi znajomi i rodzina będą składali w lutym.

@Hotaru: Nasze kluczowe obszary działań na 2023 r. to regulacja platform internetowych, sztuczna inteligencja i służby działające poza kontrolą. Poza tym podejmujemy działania reaktywne w obliczu nowych pomysłów rządzących, tak jak w tym roku z związku np. ze Zintegrowaną Platformą Analityczną. Jeśli dojdzie do zamachu na gotówkę, z pewnością nie zostawimy tego bez reakcji.

Gdy dojdzie do zamachu na gotówkę (a dojdzie od 2024 roku) to będzie już za późno.
Niestety moje cele (prawdziwa wolność i prywatność dla obywateli - w tym walczenie z technologiami inwigilacyjnymi w płatnościach i biometrii) nie są więc kompatybilne z celami panoptykonu. Wstrzymuję się więc od podania NIP Panoptykonu jako fundacji 1/1.5%. Poczekam, aż publicznie zaczniecie działać w obszarze podanym wyżej.

Walka z waszej strony w wymienionym przeze mnie celu tak na prawdę ograniczałaby się i tak do pingponga z instytucjami ЄС, więc dziwię się, że tyle nie zrobicie - napisanie do nich listu, ewentualnie zebranie podpisów i wysłanie do nich + pokazanie tego publicznie.

TEN ZAMACH NA GOTÓWKĘ WŁAŚNIE TRWA, A KILKA PAŃSTW JUŻ JEST PO ZAMACHU!!!

Z przepisów już obowiązujących (na wypadek, gdyby Panoptykon przeoczył:
Art. 2. (...) 2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w za-
kresie art. 12 ust. 1 pkt 16, art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, art. 18,
art. 22 pkt 1 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;”."
DzU 2022 poz. 1719

"Art. 18. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z
2020 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5
w brzmieniu:
„5) zasady dotyczące dokonywania przez konsumenta płatności za
pośrednictwem rachunku płatniczego.”;
2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:
„Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za
pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji
z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje
w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”."
DzU 2021 poz. 2105

TO SĄ PRZEPISY JUŻ OBOWIĄZUJĄCE A NIE PROJEKTY USTAW. To już przegłosowano. CZY NIE CZAS WIĘC NA DZIAŁANIE PANOPTYKONU PANI ANNO?

Akurat o odciskach palców w paszportach Panoptykon pisał. Szkoda, że protestował zbyt słabo i zbyt lokalnie - bo te odciski pojawiły się wskutek regulacji unijnych.

Dodaj komentarz