Odzyskana szansa na dostęp do informacji od Straży Granicznej

W skrócie
Czarny scenariusz. Schemat dostępu do informacji publicznej przedstawiony ze wszystkimi możliwymi krokami, na których można zablokować lub wydłużyć udostępnienie informacji publicznej przez administrację.

Uchylenie decyzji odmawiającej Fundacji udostępnienia informacji publicznej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia – to dzisiejsza decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrzył naszą skargę na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Chcieliśmy dowiedzieć się m.in. czy Straż Graniczna przeczesuje Internet pod kątem słów kluczowych oraz czy używa dronów. Analogiczne pytania zadaliśmy także ABW, CBA i policji. Wszystkie odmówiły nam odpowiedzi powołując się na konieczność ochrony informacji niejawnych. Zaskarżyliśmy decyzje tych służb, ale niestety wszystkie nasze skargi zostały oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Teraz czekamy na rozpatrzenie naszych skarg kasacyjnych.

Straż Graniczna inaczej uzasadniła swoją odmowę udostępnienia Fundacji informacji. Jej zdaniem nasz wniosek dotyczy tzw. informacji przetworzonej, której udostępnienie wiąże się z koniecznością wykazania – po stronie wnioskującego o udostępnienie informacji – tzw. szczególnego interesu publicznego. Zdaniem Straży po stronie Fundacji takiego interesu nie ma. Na szczęście sąd unieważnił dziś decyzje ograniczające nam prawo do informacji publicznej. Niestety nie przesądza to, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania, bo Straż Graniczna wciąż może zasłonić się tajemnicą.

Sprawa jest elementem projektu pt. „Państwo a biznes nadzoru”, finansowanego ze środków EOG, w ramach którego badamy, jakich narzędzi używają instytucje publiczne do nadzorowania Polaków i Polek.

Komentarze

Mam pytanie na dowodzie osobisty mi pisze tak :nieprawidłowy dokument dla celów ekspatriacji: i czy mogę przekroczyć granicę z tym dowodem.Bo paszportu nie posiadam.
Dziękuję za odpowiedź

Pani Mario, nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie bez znajomości szczegółów sytuacji. Ale jednocześnie Fundacja nie udziela porad w indywidualnych sprawach, jeśli więc potrzebuje Pani pomocy, proszę się zwrócić do profesjonalnego pełnomocnika lub do organizacji zajmujących się sprawami związanymi z przekraczaniem granicy (np. Fundacja Helsińska lub Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).

Dodaj komentarz