Inteligentne liczniki

12.09.2014

Inteligentne liczniki energii elektrycznej w 80% gospodarstw domowych do 2020 r. – to najważniejsze założenie przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki propozycji zmian prawnych. W przeciwieństwie do poprzednich propozycji legislacyjnych, tym razem resort dostrzegł zagrożenia dla prywatności związane z licznikami i zaproponował konkretne gwarancje. To zdecydowanie zmiana na lepsze. Mamy jednak do tej propozycji kilka uwag i jedno fundamentalne zastrzeżenie – dlaczego nie będzie można odmówić instalacji "licznika-szpiegownika"?

06.06.2014

W Polsce dynamicznie wzrasta liczba inteligentnych liczników, zdalnie przekazujących operatorom informacje o zużyciu energii.

14.05.2013

Inteligentne liczniki muszą zaczekać. Podczas dzisiejszych prac w Sejmie posłowie, na wniosek rządu, wykreślili z projektu poselskiego przepisy nakładające obowiązek instalacji inteligentnych liczników do 2020 r. u 80% odbiorców.

15.04.2013

Wprowadzenie tzw. inteligentnych liczników u 80% odbiorców energii do końca 2020 r. zakłada projekt nowelizacji Prawa energetycznego, nad którym pracować będzie sejmowa Komisja Gospodarki. Bez konsultacji i w mało transparentny sposób posłowie wprowadzić chcą do naszych domów technologię poważnie zagrażającą prywatności. Projekt zakłada również stworzenie centralnej bazy danych o zużyciu energii przez Polaków.

10.04.2013

Rząd na wczorajszym posiedzeniu uznał, że nie poprze obowiązku montażu liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej, zawartego w projekcie poselskim. Rada Ministrów chce na razie ograniczyć się do zbadania, czy istnieją warunki uzasadniające montażu inteligentnych liczników. Wprowadzenie liczników powinno być również poprzedzone wszechstronną analizą skutków ekonomicznych, prawnych i technicznych - czytamy na stronie KPRM.

21.03.2013

„Liczniki zdalnego odczytu” – inteligentne urządzenia, dzięki którym powstanie kolejna centralna baza danych osobowych mają zostać zainstalowane u 80% odbiorców do końca 2020 r. Tak zakłada projekt nowelizacji Prawa energetycznego (druk sejmowy nr 946), który w niezbyt transparentnym trybie przechodzi właśnie przez Sejm. Wystąpiliśmy w tej sprawie do sejmowej Komisji Gospodarki.

05.02.2013

Do wielu urządzeń, które już mamy dookoła siebie, a które – gromadząc szczegółowe dane o naszym życiu – stwarzają wyzwanie dla ochrony prywatności, może niebawem dołączyć „inteligentny” licznik energii elektrycznej. Przynajmniej do tego dąży Ministerstwo Gospodarki. Proponowane zmiany w Prawie energetycznym zakładają stworzenie szczegółowej bazy danych o zużyciu prądu. Jednak informacje te nie są w projekcie traktowane jak dane osobowe wymagające ochrony, tylko towar, którym można handlować! Napisaliśmy w tej sprawie list otwarty do Ministra Gospodarki.

07.02.2012

Projekt nowego Prawa energetycznego zakłada wprowadzenie w całej Polsce tzw. inteligentnych liczników. Mierzą one nie tylko zużycie energii, ale też to, kiedy jej używamy. To zagrożenie dla naszej prywatności. Dane zbierane przez liczniki muszą być chronione na równi z danymi osobowymi, co komentujemy w naszym stanowisku.