Przekazywanie danych pasażerów linii lotniczych (PNR)

20.01.2015

Kto zmusi amerykańskie firmy do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych osobowych? Dlaczego – mimo trzech lat intensywnych prac – Unia Europejska nadal nie przyjęła zapowiadanych przepisów chroniących nasze dane przed rabunkową eksploatacją? Czy w imię walki z terroryzmem powinniśmy tworzyć ogólnoeuropejskie systemy przetwarzania danych (np. PNR)? Czy po zamachu na „Charlie Hebdo” obowiązkowa retencja danych telekomunikacyjnych znów będzie obowiązywać na poziomie UE?

16.01.2015

Po zamach na Charlie Hebdo coraz głośniej robi się wokół projektu PNR. Przypomnijmy, że prace nad projektem, który umożliwia zbieranie danych pasażerów, zaczęły się w listopadzie 2014 r. Przypomnijmy, że prace nad projektem, który umożliwia zbieranie danych pasażerów, zaczęły się w listopadzie 2014 r. Do tej pory projekt PNR był blokowany przez Parlament Europejski, ale zamach w Paryży stał się impulsem do ponownej dyskusji wokół nadzoru nad podróźnymi.

04.12.2014

Parlament Europejski zdecydował niedawno o skierowaniu projektu umowy w sprawie PNR z Kanadą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

25.11.2014
element dekoracyjny

Parlament Europejski czeka dzisiaj ważna decyzja. Europosłowie będą głosować nad przyjęciem rezolucji, która zakłada przekazanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) projektu kontrowersyjnej umowy dotyczącej przekazywania danych PNR do Kanady. Sędziowie mieliby ocenić go pod kątem zgodności z Kartą Praw Podstawowych. Fundacja Panoptykon zaapelowała do polskich europosłów o poparcie tej inicjatywy.

09.10.2014

W zeszłym roku komisja LIBE Parlamentu Europejskiego odrzuciła kontrowersyjny projekt dyrektywy na podstawie, której utworzony zostałby unijny system gromadzenia

10.02.2014

Kilkadziesiąt grup i organizacji obywatelskich z kilkunastu krajów szykuje się do obchodów dnia niezgody na masową inwigilację.

24.04.2013

Projekt dyrektywy PNR odrzucony przez komisję LIBE w Parlamencie Europejskim głosami 30 do 25. Od początku Panoptykon i inne organizacje sprzeciwiały się tej propozycji. Europa nie stworzy więc na razie wielkiego systemu gromadzącego dane pasażerów linii lotniczych.

23.04.2013

Przed majowym posiedzeniem w sprawie „wielkiej reformy prywatności”, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) czeka inne ważne głosowanie, również dotyczące danych osobowych obywateli. Tym razem nie chodzi bynajmniej o przepisy, które miałyby wzmocnić ich ochronę, a o jeden z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych, nad jakimi pracuje obecnie Parlament Europejski.

18.04.2012

Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się rozstrzygające głosowanie nad przyjęciem kontrowersyjnego porozumienia w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych (PNR) między państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Ponownie zaapelowaliśmy do polskich eurodeputowanych o jego odrzucenie.

Strony