Wolność zgromadzeń

09.04.2015
Element dekoracyjny

Manifestacje są węzłowym elementem demokracji, wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzi obywatelskie niezadowolenie. Możliwość zgłaszania demonstracji w ostatniej chwili (tzw. zgromadzenia spontaniczne), odwołania się od zakazującej manifestacji decyzji miasta czy wreszcie odpowiedzialność organizatora za działania uczestników marszu – to szczegółowe, ale niezwykle istotne dla debaty publicznej (której częścią są demonstracje) problemy prawne. Do tego zbioru od lat włączane są propozycje dotyczące możliwości anonimowego udziału w demonstracjach. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo, uderzają w fundamentalny element wolności zgromadzeń: prawo do zasłonięcia twarzy. Tego wątku nie zabrakło również w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

24.01.2014

Po wydarzeniach z 11 listopada politycy wrócili do pomysłu zakazu zasłaniania twarzy podczas manifestacji.

25.11.2013

Czy czeka nas w Polsce karanie za zakrywanie? Czy słuszny jest postulowany przez Prezydenta zakaz zasłaniania twarzy podczas demonstracji? Czy taki zakaz zwiększy nasze bezpieczeństwo podczas manifestacji czy też ograniczy wolność zgromadzeń?

My już zabraliśmy głos w tej sprawie – jednoznacznie opowiadając się przeciwko zakazowi. Temperatura debaty publicznej pokazuje jednak, że temat nie został wyczerpany. Dlatego zapraszamy na debatę ze zwolennikami i przeciwnikami zakazu zasłaniania twarzy w czasie pokojowych zgromadzeń.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli m.in.:

  • prof. Ewa Łętowska,
  • prof. Mirosław Wyrzykowski,
  • Ewa Siedlecka (Gazeta Wyborcza),
  • Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon),
  • Katarzyna Mikołajczyk (Łódzka Masa Krytyczna),
  • Artur Pietryka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Spotykamy się w najbliższy czwartek o 19.30 w Barze Studio (Pałac Kultury i Nauki; pl. Defilad 1).

19.11.2013

Nie opadły jeszcze emocje po 11 listopada, a Prezydent już skierował do Sejmu projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, który ogranicza możliwość udziału w zgromadzeniach osób, których identyfikacja „nie jest możliwa z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu”.

14.03.2013

 

Prawo o zgromadzeniach do Trybunału! Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące organizacji manifestacji. Zakwestionowała m.in. zgodność z Konstytucją zakazu organizacji dwóch zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, a także zwiększenie odpowiedzialności karnej organizatora. Zmiany te zostały wprowadzone w ostatniej "prezydenckiej" nowelizacji przepisów, przeciwko której aktywnie protestowaliśmy. Wystąpienie RPO

 

29.08.2012

Po wakacyjnej przerwie do Sejmu wróciła dyskusja na temat ustawy Prawo o zgromadzeniach. Dziś odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kontrowersyjny projekt trafił z powrotem do Sejmu po burzliwych obradach w Senacie i kilku poprawkach, które miały uspokoić jego krytyków. Nas jednak nie uspokoiły, o czym pisaliśmy już pod koniec lipca.

26.07.2012

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Senat przyjął z poprawkami nowelizację Prawa o zgromadzeniach. Teraz ustawa wraca do Sejmu, który będzie nad nią głosował pod koniec sierpnia. Propozycje nowych przepisów od początku budziły ogromne kontrowersje, doprowadzając do licznych protestów ze strony organizacji pozarządowych i społeczeństwa oraz krytyki OBWE.

18.07.2012

Kontrowersyjna i krytykowana przez nas od początku nowelizacja Prawa o zgromadzeniach trafiła do Senatu. Dziś i jutro będą na jej temat obradować trzy komisje: legislacyjna, ds. samorządu terytorialnego oraz sprawiedliwości i praw człowieka. W gronie 167 organizacji pozarządowych oraz ponad 1000 osób apelujemy do senatorów o zatrzymanie tego niebezpiecznego projektu. Wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zorganizowaliśmy dziś konferencję prasową w tej sprawie.

28.06.2012

Sejm uchwalił zmianę Prawa o zgromadzeniach ograniczającą wolność pokojowego manifestowania poglądów. Projekt prezydencki, złożony po wydarzeniach z 11 listopada ubiegłego roku, utrudnia organizację dwóch zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. Wydłuża też termin na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 do 6 dni przed planowaną datą. Co prawda posłowie zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia zakazu zasłaniania twarzy, jednak uchwalone przepisy cały czas nadmiernie ograniczają wolność zgromadzeń. Dwa tygodnie temu wraz z grupą organizacji społecznych podpisaliśmy apel o nieuchwalanie ustawy, został on jednak zignorowany.

15.06.2012

Fundacja Panoptykon wraz z 31 organizacjami pozarządowymi podpisała się pod listem otwartym w sprawie projektu nowelizacji Prawa o zgromadzeniach. Sygnatariusze listu apelują do posłów i posłanek o jego odrzucenie. Niestety istnieje poważne zagrożenie, że w Sejmie znajdzie się większość popierająca ten projekt.

Strony