DZIAŁANIA

06.05.2011

Fundacja Panoptykon, Internet Society Polska i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaapelowały do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego o poparcie bardzo ważnego wniosku w sprawie porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Układ o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu). O kontrowersjach związanych z ACTA pisaliśmy wielokrotnie, m.in. o tym, że według opinii 25 profesorów prawa autorskiego porozumienie jest w wielu punktach niezgodne z obowiązującym prawem europejskim.

04.05.2011

Odpowiadając na zaproszenie Ministra Boniego, przekazaliśmy ekspertom rządowym uwagi do dwóch - dyskutowanych obecnie w ramach spotkań roboczych z rządem - projektów (linkujemy ostateczne wersje, jakie zostały nam przekazane do konsultacji, po zmianach wprowadzonych przez Komitet Stały Rady Ministrów): 

21.04.2011

19 kwietnia w Nowym Wspaniałym Świecie odbyło się Seminarium Panoptykon na temat: "Nadzór, prywatność, moralność. Rozmowa o kwestiach fundamentalnych".

Poniżej prezentujemy relację video ze spotkania.

20.04.2011

W dniach od 13 do 15 kwietnia odbyła się w Berlinie kolejna edycja Re:publici. Jest to największa konferencja  w Niemczech poświęcona szeroko rozumianemu społeczeństwu cyfrowemu.

W tegorocznej edycji Fundacja Panoptykon współorganizowała warsztat poświęcony retencji danych.

18.04.2011

14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon.

 

16.04.2011

We wtorek, 12 kwietnia, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pod hasłem „Regulacja internetu a prawa podstawowe”.  W gronie prawie 40 ekspertów z administracji publicznej, biznesu, świata akademickiego i organizacji społecznych dyskutowaliśmy nad wnioskami z pierwszego pół roku projektu „Sieć Panoptykon”. Celem spotkania była wymiana poglądów i zderzenie różnych punktów widzenia w kwestiach fundamentalnych dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej.

13.04.2011

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą o systemie informacji oświatowej. Z uwagą przyglądamy się im od początku. Niestety proponowane rozwiązania budzą nasze poważne wątpliwości. Projekt przewiduje gromadzenie w jednym systemie szerokiego zakresu informacji o poszczególnych uczniach. Uważamy, że nie jest to konieczne do sprawnego zarządzania oświatą na poziomie centralnym, grozi natomiast poważnym ograniczeniem prawa do prywatności. Zakładane pozytywne skutki regulacji mogą okazać się nieadekwatne w stosunku do zagrożeń związanych ze zwiększeniem kontroli państwa nad jednostką oraz niebezpieczeństwem nieuprawnionego wykorzystania gromadzonych danych.

Dlatego przygotowaliśmy stanowisko, w którym zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia oraz wyrażamy wątpliwości dotyczące konstytucyjności proponowanych rozwiązań.

13.04.2011

7 kwietnia przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych i biznesu oraz blogerzy spotkali się z Premierem Donaldem Tuskiem. Dyskusja poświęcona była omówieniu kluczowych kwestii związanych z prawną regulacją Internetu. Poniżej prezentujemy relację filmową ze spotkania.

Relacja filmowa z debaty z Premierem:

13.04.2011

Serdecznie zapraszamy na kolejną rozmowę o społeczeństwie nadzorowanym:

NADZÓR, PRYWATNOŚĆ, MORALNOŚĆ
Rozmowa o kwestiach fundamentalnych

Na najbliższym seminarium chcemy wspólnie zastanowić się nad związkami między tymi trzema pojęciami. Zapytać o to, czy nadzór zabija moralność i czy prywatność może ją uratować...

Naszymi gośćmi będą Paweł Łuków i Marek Jerzy Minakowski.

Zapraszamy 19 kwietnia, we wtorek, o godz. 19.00. Nowy Wspaniały Świat (ul. Nowy Świat 63, I piętro).

07.04.2011

Premier, tak jak zapowiadał, spotkał się  ponownie przedstawicielami organizacji społecznych i blogerami, żeby porozmawiać o Internecie. Debata „Premier – internauci 2”, jak szybko ochrzciły ją media, miała miejsce 7 kwietnia w Sali Świetlikowej KPRM. Jak sam Premier przyznał na otwarciu, spotkaliśmy się o wiele za późno. Mimo, że spotkanie „rok po” wyglądało – w kwestii składu i aranżacji – niemal tak samo, jak pierwsze, trzeba z pewnym optymizmem stwierdzić, że nie zatrzymaliśmy się w tym samym punkcie.

Strony