INFORMACJE

24.03.2011

CBA posłuży się przed sądem dowodem z podsłuchu tylko wtedy, gdy wcześniej (lub wyjątkowych przypadkach następczo) uzyska na jego zdobycie zgodę sądu - wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego (sygnatura akt KK 238/10). Uchwała SN wraz z uzasadnieniem jest już dostępna na stronie internetowej sądu.

22.03.2011

21 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt. Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. Głos zabrali zarówno przedstawiciele doktryny, jak i reprezentanci przedsiębiorców, który przedstawili praktyczne spojrzenie na problematykę ochrony prywatności w stosunkach gospodarczych. 

Specyfika ochrony danych osobowych w ujęciu rynkowym wyraża się przede wszystkim w tym, że są one dziś przedmiotem obrotu gospodarczego. Bazy danych klientów mają wymierną wartość materialną, a przedsiębiorcy często zaliczają je do ważniejszych aktywów prowadzonej działalności.

16.03.2011

Najwięksi holenderscy dostawcy Internetu jeszcze do niedawna byli modelowym przykładem dla zwolenników blokowania Internetu w walce z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Na zasadzie swoistej samoregulacji blokowali strony internetowe na podstawie czarnej listy przygotowywanej przez holenderską infolinię, obsługującą zgłoszenia przypadków znęcania się nad dziećmi (ang. Child Abuse Hotline). Ta sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie. W opublikowanym właśnie liście otwartym dostawcy Internetu i wspomniana infolinia stwierdzają, że blokowanie sieci nie jest skuteczną metodą walki z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej online i należy go zaprzestać. 

15.03.2011

W dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się tekst Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, w którym dowodzi ona, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych stanowią niebezpieczne zachwianie równowagi między zapewnianiem bezpieczeństwa a ochroną wolności obywatelskich - ze szkodą dla tej ostatniej:

Napięcie między wolnością a bezpieczeństwem jest jednym z głównych wyzwań współczesnego państwa, a rozwiązanie tego problemu jest zawsze trudne. Obowiązujący stan prawny w kwestii pozyskiwania informacji przez państwo nie pozwala na właściwe wyważenie tych dwóch godnych konstytucyjnej ochrony dóbr. Dotyczy to w szczególności informacji objętych tajemnicą komunikowania się.

13.03.2011

Parlament już przyjął, senat zapewne przyjmie, a prezydent podpisze tzw. pilny projekt rządowy zmieniający ustawę o radiofonii i telewizji. Chodzi o kontrowersyjną próbę uregulowania tzw. nielinearnych usług audiowizualnych, czyli materiału wideo, który klient sam wybiera (kupuje) i ogląda w dowolnym czasie, z zasady przez Internet. Te usługi – popularnie nazywane telewizją internetową – były do tej pory wolne od nadzoru KRRiT i narzucanych przez państwo ograniczeń, takich jak zakaz emitowania nieetycznej reklamy czy promowania mowy nienawiści. Ten stan ma się dość zasadniczo zmienić.

12.03.2011

12 marca obchodzimy Światowy Dzień Przeciwko Cenzurze Internetu. Inicjatorami tej kampanii jest międzynarodowa organizacja Reporterzy bez Granic, która walczy z przejawami ograniczania wolności słowa. 12 marca Reporterzy bez Granic chcą skupić naszą uwagę na Internecie.

11.03.2011

Wraca temat kontrowersyjnego porozumienia o współpracy Uni Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie  "śledzenia finansowania terroryzmu" (Terrorist Finance Tracking Program). Głównym elementem współpracy jest przekazywanie przez UE (a konkretnie EUROPOL) danych na temat transakcji bankowych obsługiwanych przez SWIFT odpowiednim organom  USA, o ile okaże się to potrzebne do walki z terroryzmem. Porozumienie w sprawie SWIFT od początku wydawało się kontrowersyjne ze względu na brak dostatecznych zabezpieczeń przed nadużyciami i drążeniem danych (data minig) - stąd m.in. kampania Fundacji Panoptykon przeciwko jego zawarciu w proponoanym kształcie.

10.03.2011

4 marca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z nią „audiowizualna usługa medialna na żądanie" wymaga zgłoszenia do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Zapis ten może prowadzić do tego, że firmy chcące umieszczać filmy w Internecie będą musiały się zarejestrować. Chociaż pierwotnie chodziło o to, żeby uregulować sytuację podmiotów zajmujących się udostępnianiem filmów w Internecie, w praktyce nowe przepisy mogą dotyczyć każdego pliku wideo w sieci, umieszczanego w ramach działalności gospodarczej.

08.03.2011

Austryjacki eurodeputowany Martin Ehrenhauser zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy Komisja może zapewnić, że Unia Europejska nie stworzy prawnych podstaw pozwalających na „wyłączanie” sieci komunikacyjnych takich jak Internet. W obliczu ostatnich wydarzeń, które miały miejsce na arenie międzynarodowej to pytanie wydaje się nad wyraz istotne i aktualne.

07.03.2011

Możliwość stosowania przez GIODO środków egzekucyjnych, ale brak kompetencji do nakładania kar finansowych, uprawnienie do tworzenia biur zamiejscowych, kierowania „wystąpień” do administratorów danych oraz  wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do odpowiednich organów, które będą zobowiązane się do nich ustosunkować – to najważniejsze zmiany w kompetencjach GIODO, jakie niesie ze sobą wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

Strony