Regulamin darowizn Fundacji Panoptykon

Niniejszy regulamin opisuje zasady świadczenia przez Fundację Panoptykon usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu przekazywanie drogą elektroniczną darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji Panoptykon z siedzibą w Warszawie,  02-068, ul. Orzechowska 4/4, KRS: 0000327613 (dalej: Fundacja), jak również zasady związane z przekazywaniem darowizn na jej rzecz tradycyjnym przelewem bankowym.

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 2. Darowizny można przekazać za pośrednictwem stron wpłatowych w domenie crm.panoptykon.org.
 3. Darowizny te są obsługiwane przez operatora płatności – firmę First Data, z główną siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 100, KRS 0000061293, NIP: 5260210429. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę First Data, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.
 4. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę.
 5. Darowiznę można też przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta Fundacji: PL 43 1440 1101 0000 0000 1044 6058 (PKO Bank Polski).

Dane osobowe

 1. Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon (ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa, fundacja@panoptykon.org) w następujących celach i zakresie:
  1. w celu realizacji umowy darowizny: pytamy o Twoje imię i nazwisko, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę. Dzięki temu możemy np. wystawić zaświadczenie o przekazaniu nam darowizny (pozwoli Ci to odliczyć ją od podatku). W przypadku tradycyjnego przelewu przetwarzamy Twój numer konta i adres widoczny na przelewie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy.
  2. w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) przetwarzamy informacje związane z transakcją, tj. Twoje imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  3. w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz ilość i wysokość darowizn. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@panoptykon.org,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
 3. Twoje dane przetwarzają również następujące podmioty:
  1. na podstawie umowy powierzenia – dostawca systemu informatycznego Fundacji – Caltha – Krzewski, Potempski sp.j.
  2. jako odrębni administratorzy:
   1. operator płatności dokonanych przez stronę wpłatową Fundacji – First Data Polska S.A. z główną siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 100, regulamin i polityka prywatności dostępne są na stronie: https://www.firstdata.com/pl_pl/privacy.html;
   2. bank prowadzący konto Fundacji – PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-975, ul. Puławska 15.
 4.  Twoje dane zachowujemy przez następujące okresy:
  1. dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat od przekazania darowizny),
  2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat od przekazania darowizny),
  3. dane przetwarzane w celu wysłania podziękowań i zarządzania relacjami – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat od ostatniej odnotowanej interakcji (np. wysłania podziękowań za przekazanie darowizny).
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Bezpieczeństwo wpłat

 1. Wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z pośrednictwa operatorów płatności First Data.

Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny

 1. Masz prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu napisz do nas e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org. Pieniądze zwrócimy w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail fundacja@panoptykon.org.