WIEDZA

09.11.2010

Retencja danych telekomunikacyjnych to obowiązkowe, systematyczne zatrzymywanie tzw. danych transmisyjnych - czyli informacji o szczegółach wszystkich rodzajów połączeń elektronicznych - przez okres od jednego do dwóch lat (w zależności od kraju) w celach związanych bezpieczeństwem publicznym.

Co to oznacza w praktyce? Operatorzy sieci i dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych muszą przechowywać wszystkie informacje niezbędne do ustalenia kto, kiedy, gdzie, z kim i w jaki sposób się połączył lub próbował połączyć. W przypadku sieci telefonicznych są to takie dane, jak numer telefonu, czas połączenia czy stacja przekaźnikowa w zasięgu której znajdował się wykonujący i odbierający połączenie. W przypadku Internetu mówimy tu o ok. 60 rodzajach śladów elektronicznych, jakie pozostawiają po sobie użytkownicy w różnych miejscach sieci.

03.11.2010

24 września 2010 r. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt ustawy zgłosił w 2007 r. Prezydent Lech Kaczyński. W toku prac sejmowych zrezygnowano z wielu pierwotnie zaproponowanych rozwiązań, nadając ustawie bardziej zachowawczy wymiar. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia uprawnień GIODO i wzmocnienia możliwości egzekwowania wydawanych decyzji administracyjnych. Wykreślono jednocześnie proponowany przez Prezydenta zapis umożliwiający nakładanie kar pieniężnych przez Generalnego Inspektora. Poniżej przypominamy najważniejsze założenia nowelizacji, która oczekuje na podpis Prezydenta.

29.10.2010

To nieprawda, że strony z pornografią dziecięcą trzeba blokować, bo nie da się ich usunąć z sieci. Według ostatnich danych, procedura usuwania nielegalnych treści stosowana w USA ma 100% skuteczności. Warto, żeby Komisja Europejska i eurodeputowani przyswoili te dane zanim przyjmą tzw. dyrektywę o wykorzystywaniu dzieci, która przewiduje filtrowanie i blokowanie stron internetowych.

27.10.2010

Na najbliższej, rozpoczynającej się 27 października, sesji Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie pakietu projektów ustaw zdrowotnych, który w pierwszej połowie miesiąca został przyjęty przez rząd. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych i prawa do prywatności szczególne znaczenie ma ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt ten nie skupia powszechnego zainteresowania opinii publicznej. A szkoda. Bo jego uchwalenie wpłynie nie tylko na działanie służby zdrowia, ale również na to, w jaki sposób przetwarzane będą i komu udostępniane bardzo wrażliwe i intymne informacje.

26.10.2010

Komisja Europejska zapowiada na 2011 rok bardzo istotne zmiany legislacyjne w zakresie danych osobowych. Planowana jest rewizja podstawowej dyrektywy o ochronie danych osobowych z 1995 r. (95/46/WE). Lada moment zostanie oficjalnie ogłoszony komunikat Komisji w tej sprawie, który już kilka tygodni temu wyciekł do Internetu. Dokument zatytułowany „Kompleksowa strategia w zakresie ochrony danych w Unii Europejskiej” jest bardzo dobrym, i w istocie dość kompleksowym, opracowaniem na temat istniejących problemów i wyzwań w sferze ochrony prywatności.

We wstępie do Komunikatu Komisja całkiem trafnie podsumowuje stan obecny:

„Dyrektywa o ochronie danych z 1995 r. była kamieniem milowym w historii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dyrektywa realizuje dwa najstarszych i równie ambitne cele integracji europejskiej: z jednej strony, ochronę praw podstawowych i wolności, w szczególności prawo do ochrony danych, a z drugiej stworzenie rynku wewnętrznego – w tym przypadku swobodnego przepływu danych osobowych.

26.10.2010

Bieżący rok może okazać się przełomowy dla debaty na temat retencji danych telekomunikacyjnych w Europie. Wskazuje na to nie tylko prowadzona przez Komisję Europejską ewaluacja dyrektywy retencyjnej, ale również narastające wątpliwości wobec zawartych w niej rozwiązań. Ponieważ rozpoczynamy właśnie intensywną kampanię na rzecz zmiany dyrektywy retencyjnej warto podsumować, co wiemy na temat retencji, co się działo przez ostatnie miesiące i czego można się spodziewać po kolejnych.

25.10.2010

Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma na celu zapewnienie, że postanowienia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej będą  przestrzegane „na każdym etapie procesu legislacyjnego”. Z jednej strony cieszy, że Komisja zauważa problem z tym, że sama miewa problem z przestrzeganiem podstaw europejskiego porządku prawnego, z drugiej przeraża, że w ogóle takie problem istnieje.  Projekt wyszedł z inicjatywy komisarz Reding, która proponuje utworzenie szablonu, który ułatwiłby Komisji wewnętrzną ocenę czy wypracowywane propozycje są zgodne z Kartą Praw Podstawowych.

09.07.2010

Personalizacja kart miejskich w warszawskim wydaniu rodzi coraz to nowe problemy. Nie chodzi już tylko o wątpliwe podstawy do gromadzenia danych osobowych i politykę dezinformacji. Teraz Zarząd Transportu Miejskiego karze mandatami pasażerów, którzy zakodowali bilet imienny na starej karcie miejskiej. Przewoźnik jest przekonany, że ma do tego prawo, ale czy rzeczywiście sprawa jest taka prosta?

28.06.2010

Retencja danych telekomunikacyjnych to obowiązkowe, systematyczne zatrzymywanie tzw. danych transmisyjnych – czyli informacji o szczegółach wszystkich rodzajów połączeń elektronicznych – przez okres od jednego do dwóch lat (w zależności od kraju) w celach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

07.05.2010

Od dłuższego już czasu mówiło się i pisało o pomyśle wprowadzenia obowiązkowych badań ginekologicznych dla zatrudnionych kobiet. Odpowiedzią na tę koncepcję były zarówno głosy krytyki, jak i poparcia ze strony rozmaitych środowisk i instytucji. Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się kontynuować prace na projektem i 20 kwietnia skierowało go do konsultacji społecznych. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem można znaleźć tutaj.

Krótko przypomnijmy: zgodnie z założeniami obowiązkowe badania cytologiczne mają objąć kobiety w wielu 25-59 lat, a mammograficzne – kobiety w wieku 50-69 lat.

Strony