dane osobowe

29.07.2016

Kilka tygodni temu jeden z naszych sympatyków zwrócił naszą uwagę na praktyki Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze, który przetwarza bardzo szeroki zakres danych osobowych gości. Zakupienie biletu ze zniżką dla osoby z niepełnosprawnością, jest możliwe tylko z kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki, tę zaś Park zachowuje dla siebie.

Naszym zdaniem nie ma podstaw, by park przechowywał te dane i dlatego skierowaliśmy do prezesa zarządu „Energylandii” wystąpienie w tej sprawie. Zwróciliśmy w nim uwagę, że dane gromadzone przez Park są nieadekwatne do celu, w jakim są przetwarzane, co stoi w sprzeczności z wymogami stawianym przez ustawę o ochronie danych osobowych. Zaapelowaliśmy w związku z tym do władz „Energylandii” o zmianę obowiązującego regulaminu, a kopię wystąpienia przekazaliśmy Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

12.07.2016

Pod koniec zeszłego tygodnia kraje członkowskie Unii Europejskie dały zielone światło dla programu „Tarczy prywatności”, który ma umożliwić przesyłanie danych Europejczyków na drugą stronę Atlantyku. Dzisiaj Tarczę zaakceptowała Komisja Europejska. Z porozumienia zadowolony jest biznes, natomiast instytucje i organizacje walczące o prawo do prywatności podtrzymują liczne zastrzeżenia.

08.07.2016

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Wczoraj Sejm przyjął „hurtowo” dwa sprawozdania – za 2014 i 2015 r. Dokumenty te są kopalnią wiedzy o codziennej pracy Inspektor i jej biura.

Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Edyta Bielak-Jomaa, współcześnie dane osobowe stały się rodzajem „cyfrowej waluty”. Według przywołanych przez nią badań, wartość danych obywateli Unii Europejskiej w 2011 r. wynosiła 315 miliardów euro, a do 2020 r. może wzrosnąć do blisko 1 biliona euro rocznie. Wśród najważniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych GIODO wymieniła m.in. profilowanie, dostęp organów ścigania do danych telekomunikacyjnych i brak regulacji prawnej monitoringu wizyjnego.

07.07.2016

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad rewizją tzw. dyrektywy e-prywatność (ang. e-privacy). Ten ważny akt prawny reguluje kwestie związane z przepływem informacji w Internecie i sieciach teleinformatycznych, m.in. ustala zasady ochrony danych osobowych w tym obszarze. W grę wchodzą zatem kwestie związane z poufnością komunikacji, zasady bezpieczeństwa danych, spamu i plików cookie. Na polskim gruncie dyrektywa została implementowana poprzez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

06.07.2016

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła w poniedziałek poprawki do kontrowersyjnego projektu tzw. dyrektywy antyterrorystycznej. Sam projekt został opracowany przez Komisję Europejską po zamachach terrorystycznych we Francji. Nowy akt prawny ma usprawnić koordynację między europejskimi służbami oraz zapewnić efektywne środki w walce z terroryzmem. Niestety wiele z proponowanych zmian może naruszać prawa podstawowe – przeciwko nim protestują organizacje społeczne.

29.06.2016
Zdjęcie publikacji Zabawki Wielkiego Brata

W naszej publikacji „Zabawki Wielkiego Brata” zebraliśmy szereg informacji dotyczących wykorzystywania przez organy publiczne różnych narzędzi nadzoru. Ważnym obszarem naszego zainteresowania były takie programy i urządzenia, które są wykorzystywane do kontrolowania wykonywanej pracy. Jednym z kluczowych źródeł wiedzy były dla nas ankiety z pytaniami, na które skierowaliśmy do szeregu instytucji publicznych. W tym kontekście zwrócił się do nas Urząd Miasta Płocka, który wskazał, że opublikowane przez informacje nie oddają sposobu wykorzystania narzędzi nadzoru przez tę instytucję.

03.06.2016
element dekoracyjny

Sejm pracuje obecnie nad krytykowanym przez nas projektem ustawy „antyterrorystycznej”. Projekt zakłada, że służby mogą podejmować wobec obcokrajowców szereg daleko idących czynności. Działania takie mogą prowadzić do dyskryminacji oraz naruszenia prawa do prywatności. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nowe przepisy mają skutkować piętnowaniem cudzoziemców. Zwiększeniu uprawnień niestety nie towarzyszy wprowadzenie skutecznej i demokratycznej kontroli nad działaniem organów ścigania.

30.05.2016

Parlament Europejski w zeszłym tygodniu zajmował się tematem Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) – czyli mechanizmu, który ma umożliwić transfer danych Europejczyków do USA. Ma on zastąpić unieważnioną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Safe Harbour. Na początku tego roku ogłoszono zakończenie rozmów w sprawie nowego porozumienia z Waszyngtonem. Jednak rozwiązania proponowane w ramach Tarczy prywatności zostały skrytykowane przez organizacje broniące praw obywatelskich i konsumenckich oraz instytucje zajmujące się ochroną danych osobowych. Nowy mechanizm ma opierać się na tych samych złych założeniach, na których opierał się program Safe Harbour, czyli samoregulacji, samocertyfikacji, braku efektywnych mechanizmów kontroli i środków ochrony.

20.05.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z wystąpieniem dotyczącym przepisów tworzących tzw. Program Rodzina 500+. Zdaniem Rzecznika, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rodzi poważne wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych. Zastrzeżenia budzą m.in.: utworzenie centralnego rejestru danych osobowych bez uzasadnienia i przy jednoznacznym braku odpowiednich gwarancji ochrony prywatności (jak np. określenia czasu przechowywania informacji), nieadekwatny zakres gromadzonych danych oraz problematyka wywiadów środowiskowych. Adam Bodnar skrytykował również tryb pracy nad nową ustawą, w ramach którego nie uwzględniono aktywnego udziału Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

17.05.2016

W czwartek 19 maja 2016 r. o godzinie 18:00 na Placu Nowy Targ we Wrocławiu uruchomiona zostanie instalacja BIG PRINTER. Będzie ona częścią Goethe-Institut Pop Up Pavillon, który powstał w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W trakcie wernisażu komentarz do wystawy wygłosi Jędrzej Niklas z Fundacji Panoptykon.

Instalacja ma charakter interaktywny i reaguje na ruch przechodniów: „Bez pytania o zgodę fotografuje ich twarze, drukuje te zdjęcia i po chwili tnie na drobne kawałki w niszczarce dokumentów. Osoby fotografowane nie są w stanie ingerować w ten proces. Instalacja została specjalnie zaprojektowana przez berlińskie studia schnellebuntebilder i kling klang klong. BIG PRINTER ma skłaniać do refleksji na temat obchodzenia się z danymi osobowymi, które, zamiast chronić, zbyt często bezmyślnie udostępniamy” – czytamy w opisie na stronie organizatora.

Instalacja będzie wystawiona we Wrocławiu do 7 czerwca.

Strony