dane osobowe

24.08.2016

W tym sezonie ogórkowym jednym z najgorętszych newsów było pojawienie się gry z pokemonami. Jak podaje BBC, w lipcu „Pokemon Go” było najbardziej wyszukiwanym hasłem w brytyjskim Internecie, zaraz po słowach „Brexit” i „porn”. W mediach pojawiały się komentarze, że gra prowadzi do wypadków drogowych, że ma zbawienny wpływ na kondycję fizyczną, że jest w zasadzie produktem międzynarodowego spisku, który ma zniewolić ludzkość (sic!). Zachęcony takimi doniesieniami...

19.08.2016

Fundacja Panoptykon wielokrotnie zajmowała się już tematem personalizacji kart miejskich. Ostatnio naszą uwagę zwrócił problem kart usług publicznych i polityka miast „zachęcających” do korzystania z nich. Ciekawym przypadkiem do analizy jest wprowadzona niedawno Śląska Karta Usług Publicznych.

17.08.2016
Trailer filmu "Demokracja"

Wielka reforma przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych zakończyła się, ale tylko na poziomie wspólnoty. Przed państwami członkowskimi stoi jeszcze ogromne zadanie dostosowania przepisów krajowych do nowego standardu ochrony danych. W Polsce oznacza to konieczność rewizji kilkuset aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń. To złożony i trudny proces, który wymaga dobrego gospodarza i sprawnego koordynatora. Kto nim będzie? Fundacja Panoptykon zwróciła się z tym pytaniem do rządu.

17.08.2016

Imię, nazwisko oraz PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości – podanie tylko takich danych może być wymagane przy rejestracji karty pre-paid. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opublikowało komunikat, w którym uczula konsumentów, że przy rejestracji kart przedsiębiorcy nie mogą kserować ani skanować dokumentów. Przedsiębiorca może poprosić jedynie o wgląd do dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Szwajcarii – paszportu lub karty pobytu).

04.08.2016

Ostatnio, z okazji dobiegającej końca możliwości darmowej aktualizacji popularnego systemu operacyjnego do wersji Windows 10, przestrzegaliśmy przed podejmowaniem pochopnej decyzji. Jednocześnie sieć roi się od hurraoptymistycznych recenzji oprogramowania. Nagłówki typu Aktualizacja do Windows 10 za darmo tylko do jutra. Wyjaśniamy dlaczego musisz skorzystać z promocji czy Pośpiesz się! Jeszcze tylko dziś za darmo zaktualizujesz system do Windows 10 atakowały ze wszystkich stron. Różne oprogramowania w mniejszym lub większym stopniu stanowią zagrożenie dla naszej prywatności. Czy warto jednak przehandlować jej resztki w zamian za nowocześniejszy system operacyjny?

29.07.2016

Kilka tygodni temu jeden z naszych sympatyków zwrócił naszą uwagę na praktyki Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze, który przetwarza bardzo szeroki zakres danych osobowych gości. Zakupienie biletu ze zniżką dla osoby z niepełnosprawnością, jest możliwe tylko z kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki, tę zaś Park zachowuje dla siebie.

Naszym zdaniem nie ma podstaw, by park przechowywał te dane i dlatego skierowaliśmy do prezesa zarządu „Energylandii” wystąpienie w tej sprawie. Zwróciliśmy w nim uwagę, że dane gromadzone przez Park są nieadekwatne do celu, w jakim są przetwarzane, co stoi w sprzeczności z wymogami stawianym przez ustawę o ochronie danych osobowych. Zaapelowaliśmy w związku z tym do władz „Energylandii” o zmianę obowiązującego regulaminu, a kopię wystąpienia przekazaliśmy Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

12.07.2016

Pod koniec zeszłego tygodnia kraje członkowskie Unii Europejskie dały zielone światło dla programu „Tarczy prywatności”, który ma umożliwić przesyłanie danych Europejczyków na drugą stronę Atlantyku. Dzisiaj Tarczę zaakceptowała Komisja Europejska. Z porozumienia zadowolony jest biznes, natomiast instytucje i organizacje walczące o prawo do prywatności podtrzymują liczne zastrzeżenia.

08.07.2016

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Wczoraj Sejm przyjął „hurtowo” dwa sprawozdania – za 2014 i 2015 r. Dokumenty te są kopalnią wiedzy o codziennej pracy Inspektor i jej biura.

Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Edyta Bielak-Jomaa, współcześnie dane osobowe stały się rodzajem „cyfrowej waluty”. Według przywołanych przez nią badań, wartość danych obywateli Unii Europejskiej w 2011 r. wynosiła 315 miliardów euro, a do 2020 r. może wzrosnąć do blisko 1 biliona euro rocznie. Wśród najważniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych GIODO wymieniła m.in. profilowanie, dostęp organów ścigania do danych telekomunikacyjnych i brak regulacji prawnej monitoringu wizyjnego.

07.07.2016

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad rewizją tzw. dyrektywy e-prywatność (ang. e-privacy). Ten ważny akt prawny reguluje kwestie związane z przepływem informacji w Internecie i sieciach teleinformatycznych, m.in. ustala zasady ochrony danych osobowych w tym obszarze. W grę wchodzą zatem kwestie związane z poufnością komunikacji, zasady bezpieczeństwa danych, spamu i plików cookie. Na polskim gruncie dyrektywa została implementowana poprzez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

06.07.2016

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła w poniedziałek poprawki do kontrowersyjnego projektu tzw. dyrektywy antyterrorystycznej. Sam projekt został opracowany przez Komisję Europejską po zamachach terrorystycznych we Francji. Nowy akt prawny ma usprawnić koordynację między europejskimi służbami oraz zapewnić efektywne środki w walce z terroryzmem. Niestety wiele z proponowanych zmian może naruszać prawa podstawowe – przeciwko nim protestują organizacje społeczne.

Strony