dane osobowe

20.01.2016

W październiku zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że program Safe Harbour umożliwiający przesyłanie dany z Europy do amerykańskich firm jest niezgodny z prawem unijnym. Decyzja ta wywołała spore zamieszanie – przede wszystkim pośród wielkich korporacji opierających swoje modele biznesowe na przetwarzaniu informacji. Zaraz po unieważnieniu programu Safe Harbour Bruksela i Waszyngton rozpoczęły negocjacje w sprawie nowych zasad przesyłania danych na drugą stronę Atlantyku. Komisja Europejska chce, by USA zagwarantowały lepszą ochronę prywatności przez amerykańskie firmy. Komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova

20.01.2016
Element dekoracyjny

Jednym z kluczowych postulatów nowego rządu jest powszechnie znane „500 zł na dziecko”. Z propozycją tą wiążą się jednak rozwiązania, które w sposób nieproporcjonalny mogą naruszać prawa i wolności obywatelskie. Na szczeblu centralnym powstanie rejestr gromadzący szczegółowe dane ponad 2 700 tys. rodzin. Prawo do nowego świadczenia będzie mogło być ograniczone w przypadku uzyskania informacji o jego marnotrawieniu. Oprócz tego resort rodziny chce ujednolicić zasady prowadzenia wywiadu środowiskowego. Opinię podnoszącą te kwestie przedstawiła Fundacja Panoptykon.

19.01.2016

Od ponad roku w ramach projektu „Państwo a biznes nadzoru. Monitoring instytucji publicznych” gromadzimy informacje o różnych narzędziach wykorzystywanych przez instytucje publiczne do zbierania i analizowania informacji o obywatelach i ich zachowaniach. Teraz pora na dzielenie się wnioskami z naszego monitoringu i dyskusję o tym, jak takie narzędzia powinny być wykorzystywane, w szczególności przez władze samorządowe.

Pierwsze spotkanie o narzędziach nadzoru  zorganizowaliśmy w Krakowie na początku grudnia 2015 r., we współpracy z Fundacją Stańczyka i Spółdzielnią Ogniwo. Kolejne odbędą się w lutym w Lublinie i Warszawie. Jeśli interesuje Cię, co łączy kamery monitoringu wizyjnego, karty miejskie i programy śledzące aktywność pracowników, ile pieniędzy instytucje publiczne przeznaczają na tego typu narzędzia, a także to, w jaki sposób informacje zbierane przez różne narzędzia i instytucje są łączone, przyjdź na jedno z organizowanych przez nas wydarzeń:

12.01.2016

Fundacja Panoptykon rozpoczęła właśnie projekt badawczy, w trakcie którego zamierzamy przenalizować zagadnienia związane z kontrolą nad uchodźcami. W całej Unii Europejskiej kwestia imigrantów stała się obecnie gorącym tematem. Wielu polityków podkreśla, że istnieje potrzeba objęcia uchodźców szczególnymi formami nadzoru w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa czy zdrowia. Dotyczy to m.in. wprowadzenia dodatkowych kontroli wewnątrz strefy Schengen czy rozszerzenia kompetencji określonych służb. Jednak już teraz uchodźcy podlegają konkretnym formom kontroli, m.in. ich dane – w tym odciski placów czy zdjęcia twarzy – są gromadzone i przetwarzane w wielu centralnych bazach danych, do których dostęp mają instytucje publiczne i służby.

07.01.2016
element dekoracyjny

Fundacja Panoptykon skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Inspektora Pracy wystąpienie w sprawie stosowania nowoczesnych technologii do kontroli w miejscu pracy. W naszym  stanowisku podsumowujemy badania, które prowadziliśmy w 2015 roku. Z naszych obserwacji wynika, że pracodawcy coraz częściej wykorzystują takie narzędzia jak: monitoring wizyjny, programy śledzące aktywność na komputerze, biometryczne urządzenia mierzące czas pracy czy czujniki geolokalizacyjne. Niestety obecne rozwiązania prawne nie stawiają jednoznacznych granic stosowania kontroli w miejscu pracy. Naszym zdaniem przepisy powinny jasno wskazywać m.in.

29.12.2015
Element dekoracyjny

Kilka miesięcy temu wróciliśmy do tematu parkometrów, z których skorzystanie wymaga podania numeru rejestracyjnego pojazdu. Znaliśmy sytuację w Warszawie, ale ciekawiło nas, jak sprawa wygląda w innych miastach. Z e-maili i ze zdjęć nadesłanych przez czytelników naszej strony dowiedzieliśmy się, że informacje o administratorze danych i prawach osób, których dane są zbierane, nie są umieszczane na parkometrach w Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu. Postanowiliśmy zareagować.

23.12.2015

Do końca roku trwają konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy. Mogą w nich wziąć udział zarówno obywatele, jak i podmioty zbiorowe. Wystarczy, że wypełnią kwestionariusz przygotowany przez Komisję, w którym prosi ona o ustosunkowanie się do wybranych zagadnień, a czasem przedstawienie przykładów dobry i złych praktyk platform i pośredników internetowych. Konsultacje dotyczą ogólnych zasad funkcjonowania platform, ochrony danych osobowych online, ale też postępowania z nielegalnymi treściami online i odpowiedzialnością pośredników za usuwanie takich treści. Wypełniając kwestionariusz online, można odpowiedzieć jedynie na wybrane pytania – w tematach, które szczególnie nas interesują. Zachęcamy do wyrażenia opinii – może ona wpłynąć na przyszły kształt europejskiego Internetu.

22.12.2015
Obrazek do tekstu - zadowolona para otoczona czarnymi postaciami

Jeszcze na początku grudnia cieszyliśmy się, że wygasły przepisy tymczasowo pozwalające Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na masowe zbieranie danych o połączeniach telefonicznych obywateli USA. Niestety radość okazała się przedwczesna. W zeszły piątek Kongres przyjął kontrowersyjne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity Act).

22.12.2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał wczoraj, że metody kontrolowania pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to tajemnica. Kilka miesięcy temu spytaliśmy Prezesa ZUS, czy wykorzystuje narzędzia służące automatycznemu zbieraniu informacji o aktywności swoich pracowników. Jeśli tak, to czy są one poddane jakimś regulacjom i czy pracownicy są o tym poinformowani? Nasze pytania są elementem prowadzonych od kilku miesięcy badań wykorzystywania nowych technologii do nadzoru w miejscu pracy.

18.12.2015
Element dekoracyjny

Rząd chce ujednolicić zasady prowadzenia wywiadów przez pracowników socjalnych. Obecnie w systemie funkcjonują dwa wywiady – krótszy i długi. Ten pierwszy jest wykorzystywany m.in. do weryfikacji oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka. Władze chcą zrezygnować z prowadzenia krótkiego wywiadu i zastąpić go długim. Może to doprowadzić do gromadzenia przez administrację bardzo dużej ilości wrażliwych – i zupełnie niepotrzebnych – danych.

Strony