ACTA

22.10.2012

Jak bumerang wraca temat represyjnego egzekwowania praw autorskich. Choć wielomiesięczny maraton walki z ACTA zakończył się w lipcu sukcesem przeciwników tej umowy, nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że podobne pomysły będą wracać. Właśnie teraz trwa runda negocjacyjna w sprawie umowy CETA, której projekt przewiduje równie nieproporcjonalne sankcje karne. Apelujemy do rządu o konsekwencję i odrzucenie tych propozycji, które powtarzają błędy ACTA.

Wyciek projektu umowy handlowej negocjowanej pomiędzy Kanadą a Unią Europejską (CETA) z lutego 2012 r. ujawnił propozycje w dużej mierze powtarzające postanowienia ACTA. Te doniesienia potwierdziła niedawno sama Komisja Europejska. Szczególne podobieństwo występuje w przypadku rozdziału dotyczącego sankcji karnych, mimo że na etapie negocjacji ACTA był to wątek budzący prawdopodobnie największe kontrowersje. Powtarzają się też zarzuty dotyczące nieprzejrzystego i niedemokratycznego sposobu wprowadzania przepisów karnych w umowie handlowej.

18.09.2012

Fundacja im. Heinricha Bölla i Zielony Instytut we współpracy z Fundacją Panoptykon zapraszają̨ na spotkanie pt. „Świat po ACTA”, które odbędzie się 22 września o godz. 17 w Klubie Literki Berka w Krakowie. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy: warsztat dla aktywistów i organizacji pozarządowych oraz otwartą debatę polityczną.

10.07.2012

Emocje po środowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim już opadły. W świecie “po ACTA” rodzi się coraz więcej pytań o kształt współczesnego systemu prawa autorskiego. Zanim jednak debata na ten temat rozpocznie się na dobre, czujemy potrzebę podsumowania i bardzo serdecznego podziękowania wszystkim zaangażowanym w kampanię przeciw ACTA!

Rezultat głosowania w Strasburgu nie pozostawia wątpliwości. Przy wynikach:

  • 478 przeciw,
  • 39 za
  • i 165 wstrzymujących się,

Parlament Europejski postanowił raz na zawsze zakończyć sprawę ACTA. Wiemy już na pewno, że wszyscy polscy eurodeputowani obecni na głosowaniu opowiedzieli się przeciwko porozumieniu. Ogromna w tym zasługa społeczeństwa, które przez kilka miesięcy pomagało w doprowadzeniu do takiego wyniku. Wielu posłów zostało przekonanych do głosowania przeciwko ACTA właśnie dzięki głosom wyborców.

05.07.2012

W świecie post-ACTA reforma systemu prawa autorskiego staje się jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Dzisiejszy system prawa został zaprojektowany w czasach analogowych i w oczywisty sposób nie działa efektywnie w społeczeństwie informacyjnym. Jego dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i wyzwań ery cyfrowej jest pilne nie tylko z powodów ekonomicznych – to także jedyny sposób dekryminalizacji zwykłych zachowań komunikacyjnych obywateli. Prawo autorskie w cyfrowym świecie będzie tematem konferencji pt. „Reforma prawa autorskiego”, która odbędzie się 12 lipca 2012 r. w Warszawie.

04.07.2012

Nareszcie dotarliśmy do mety. Zakończył się wielomiesięczny maraton walki z ACTA, znamy jego zwycięzców i przegranych. Dziś podczas głosowania w Parlamencie Europejskim wygrało przekonanie, że własność intelektualna nie może być egzekwowana z naruszeniem pewnych podstawowych zasad, które gwarantują wolny i otwarty Internet. Dla obywateli i wyborców decyzja eurodeputowanych świadczy o ich ogólnym stosunku do wolności w Internecie: o wyborze pewnej filozofii regulacyjnej, która prawa użytkowników stawia na pierwszym miejscu.

03.07.2012

W walce z ACTA wkroczyliśmy na ostatnią prostą. Przed nami jeszcze tylko jedno, rozstrzygające głosowanie w Strasburgu. Już jutro Parlament Europejski zadecyduje o dalszych losach umowy, która wzbudziła kontrowersje niespotykane w historii unijnej polityki zagranicznej. Tym samym czeka nas finał ponad 2-letniej kampanii, która eksplodowała na początku roku. ACTA stała się symbolem walki o wolny, otwarty i niezdominowany przez komercyjne interesy internet.

Pod tymi hasłami dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice, a setki tysięcy protestowały w sieci. W opinii publicznej protesty przeciwko ACTA stały się polem walki o poszanowanie głosu obywateli. Czy jutro eurodeputowani przypomną sobie i docenią ten głos?

26.06.2012

Dear Sir/Madam,

As you are most certainly aware, on the 4th of July, in its plenary session, the European Parliament will vote on ACTA. Therefore, once again we call for definite rejection of this agreement because of serious threats to fundamental rights of European citizens associated with ACTA. I hope that your opinion has already been settled in favour of citizens’ rights and against this oppressive agreement. Nevertheless, please allow me to reinstate the position, shared by Internet users across Europe, one last time.  

We urge you not only to reject ACTA but also NOT to delay the final vote on this issue until the European Court of Justice gives its opinion. European citizens who follow ACTA debate are convinced that every vote in favour of the postponing of the final decision, every abstention from voting and every absence should be understood as a vote in favour of ACTA.  

As it was envisaged by Europe-wide protests, your decision on ACTA will be interpreted broadly: as a general stance on Internet freedom. As European citizens we hope that on the 4th of July you will stand up in defence of our fundamental rights in online environment.

26.06.2012

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

W związku z głosowaniem w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA), które odbędzie się 4 lipca podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, kolejny raz apelujemy o jednoznaczne odrzucenie porozumienia ze względu na związane z nim poważne zagrożenia dla praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej.

Odrzucenie ACTA już na najbliższym głosowaniu plenarnym jest dla obywateli niezwykle ważne, co potwierdziły styczniowe protesty oraz kampanie poprzedzające głosowania w komisjach. Każdy głos oddany za przełożeniem głosowania na kolejny rok, każde wstrzymanie się od głosu i każda nieobecność zostaną przez obywateli potraktowane jako opowiedzenie się za ACTA.

Opinię eurodeputowanych w tej sprawie traktujemy jako wyraz ich ogólnego stosunku do wolności w Internecie. W związku z tym i w świetle zbliżających się kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, możemy Panią / Pana zapewnić, że Pani / Pana obecność na głosowaniu i wsparcie dla tej ważnej sprawy zostaną przez obywateli docenione.

Z poważaniem,

26.06.2012

Europosłowie i europosłanki Sojszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów:

26.06.2012

Polscy posłowie Europejskiej Partii Ludowej:

Strony