ACTA

21.02.2012

16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny orzekł w sprawie dotyczącej filtrowania i monitorowania sieci przez dostawców usług internetowych (ISP). W wyroku SABAM II (Netlog/SABAM) Trybunał uznał, że nakładanie na dostawców portali społecznościowych obowiązku monitorowania treści, jakie umieszczają użytkownicy, w celu ochrony przed naruszeniami prawa autorskiego jest niezgodne z prawem unijnym.

21.02.2012

Rzecznik Praw Obywatelskich, na prośbę Prezydenta RP, wydała ważną opinię na temat ACTA. Ten dokument stanowi rozwinięcie tez, które prof. Lipowicz sformułowała w swojej pierwszej opinii (wydanej z własnej inicjatywy). Na kilkudziesięciu stronach zostały przedstawione kluczowe kontrowersje i problemy prawne związane z ACTA. Zdaniem Rzecznik, ewentualna ratyfikacja tego porozumienia przez Polskę wywołałaby konieczność zmian prawnych. To bardzo ważny – i polemiczny w stosunku do twierdzeń rządowych ekspertów – głos w debacie publicznej.

17.02.2012

Premier Donald Tusk wypowiedział się dziś kategorycznie za odrzuceniem ACTA. Wygląda na to, że decyzją szefa rządu ta inicjatywa została skazana na polityczną śmierć. Przynajmniej w Polsce. Premier poinformował, że wysłał do przywódców partii należących do Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim apel o odrzucenie ACTA w kształcie wynegocjowanym przez Komisję Europejską. Usłyszeliśmy też zapowiedź kompleksowej reformy prawa autorskiego w celu jego dostosowania do realiów świata cyfrowego. Czy tu już koniec ACTA? Nie całkiem, ale jesteśmy zdecydowanie bliżej końca.

15.02.2012

W sobotę, 18 lutego 2012 r. odbędzie się w Krakowie spotkanie "ACTA – copyright czy copyleft?". Będzie to okazja do rozmowy o różnych aspektach korzystania z Internetu i wpływie piractwa na kulturę, o prawach autorskich i ich łamaniu w sieci. Będzie można poznać stanowiska artystów, naukowców i producentów kultury. Porozmawiać o ACTA i o potrzebnych zmianach w prawie bez masek i emocji. Przedstawiony zostanie raport „Obiegi Kultury. Społeczna cyrkulacja treści w formatach cyfrowych” z badań na temat nieformalnej wymiany treści kulturowych w Internecie.

Organizatorzy proszą o zarejestrowanie się przez formularz internetowy do piątku 17 lutego do godziny 16.00.

15.02.2012

4 i 5 lutego 2012 r. w Warszawie odbył się improwizowany kongres organizacji społecznych i aktywistów. Poniżej przedstawiamy nagrania z tego wydarzenia.

10.02.2012

Grupa organizacji pozarządowych - w tym Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania i Fundacja Nowoczesna Polska - wysłała dziś oświadczenie do premiera Donalda Tuska i ministra Michała Boniego w związku z ujawnieniem dokumentów negocjacyjnych dotyczących ACTA. Dziękujemy za ten ważny krok w kierunku otwartej i partnerskiej debaty publicznej. Oferujemy także swoją pomoc w wypracowaniu odpowiednich narzędzi do konsultacji społecznych. Jednocześnie, zwracamy uwagę na to, co wciąż pozostaje do zrobienia i jakie są oczekiwania obywateli w związku z ACTA. Przede wszystkim oczekujemy jasnego oświadczenia, czy zostały już ujawnione wszystkie dokumenty w sprawie ACTA, jakie posiadają polskie władze.

07.02.2012

Wygląda na to, że rząd poważnie potraktował warunki prowadzenia uczciwej debaty na temat ACTA, które postawiliśmy w odpowiedzi na zaproszenie na poniedziałkową debatę w Kancelarii Premiera. Jednym z nich było ujawnienie stanowisk negocjacyjnych Polski. Spełnienie tego postulatu znalazło się na liście zobowiązań rządu, jaką Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło dziś rano. W specjalnym serwisie Ministerstwa Kultury możemy zapoznać się z pięcioma instrukcjami negocjacyjnymi. Pozostaje jednak pytanie, czy to już wszystko? Oraz, nieunikniona kwestia, co dalej?

05.02.2012

Oświadczenie Improwizowanego Kongresu Wolnego Internetu w sprawie obywatelskiej debaty z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska dotyczącej wolności i praw w internecie

Szanowny Panie Premierze,

Dziękujemy za zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie. Doceniamy próbę włączenia się rządu w obywatelską debatę dotyczącą wolności i praw w internecie. Z satysfakcją przyjęliśmy zapowiadane przez ministra Michała Boniego konsultacje społeczne na tematy związane z regulacją internetu. Jednak w świetle kontrowersji, jakie narosły wokół tematu ACTA, uważamy, że warunkiem niezbędnym do prowadzenia tej debaty w sposób uczciwy jest jej pełna jawność i otwartość.

03.02.2012

Wiadomość z ostatniej chwili: Premier Donald Tusk na konferencji prasowej ogłosił. że "zawiesza ratyfikację" porozumienia ACTA.  Premier przyznał również, że polskie stanowisko w sprawie ACTA nie zostało skonsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi grupami. Jakie praktyczne znaczenie ma ta deklaracja? Czy szef rządu, który podpisał umowę międzynarodową rzeczywiście może "zawiesić ratyfikację"?

03.02.2012

Redakcji Kultury Liberalnej udało się zorganizować pierwszą publiczną debatę na temat ACTA, w trakcie której powiedziano coś więcej, niż uproszczenia i frazesy. Najwyraźniej czas już dojrzał do tego, żeby rozmawiać w sposób głębszy i bardziej uporządkowany. Nareszcie nikt już nie pytał o treść ACTA. Rozmawialiśmy o specyfice ruchu protestujących w sieci i na ulicach; o konsultacjach społecznych, które pomijają obywateli; o tym, co ACTA znaczy dla polskiego Internetu, jakie reprezentuje wartości; o sensie i bezsensie prawa własności intelektualnej; o tym, co dalej "po ACTA".

Strony