ACTA

23.02.2012

Komisja Europejska, a konkretnie komisarz Karl de Gucht odpowiedzialny za temat ACTA, zdecydowała się skierować pytanie o zgodność tego porozumienia z prawem europejskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Można by rzec "nareszcie", bo aktywiści i organizacje walczące z ACTA - w tym Fundacja Panoptykon - od dawna domagały się tego ruchu... A więc mamy kolejny sukces? Niestety, niekoniecznie.

21.02.2012

16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny orzekł w sprawie dotyczącej filtrowania i monitorowania sieci przez dostawców usług internetowych (ISP). W wyroku SABAM II (Netlog/SABAM) Trybunał uznał, że nakładanie na dostawców portali społecznościowych obowiązku monitorowania treści, jakie umieszczają użytkownicy, w celu ochrony przed naruszeniami prawa autorskiego jest niezgodne z prawem unijnym.

21.02.2012

Rzecznik Praw Obywatelskich, na prośbę Prezydenta RP, wydała ważną opinię na temat ACTA. Ten dokument stanowi rozwinięcie tez, które prof. Lipowicz sformułowała w swojej pierwszej opinii (wydanej z własnej inicjatywy). Na kilkudziesięciu stronach zostały przedstawione kluczowe kontrowersje i problemy prawne związane z ACTA. Zdaniem Rzecznik, ewentualna ratyfikacja tego porozumienia przez Polskę wywołałaby konieczność zmian prawnych. To bardzo ważny – i polemiczny w stosunku do twierdzeń rządowych ekspertów – głos w debacie publicznej.

17.02.2012

Premier Donald Tusk wypowiedział się dziś kategorycznie za odrzuceniem ACTA. Wygląda na to, że decyzją szefa rządu ta inicjatywa została skazana na polityczną śmierć. Przynajmniej w Polsce. Premier poinformował, że wysłał do przywódców partii należących do Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim apel o odrzucenie ACTA w kształcie wynegocjowanym przez Komisję Europejską. Usłyszeliśmy też zapowiedź kompleksowej reformy prawa autorskiego w celu jego dostosowania do realiów świata cyfrowego. Czy tu już koniec ACTA? Nie całkiem, ale jesteśmy zdecydowanie bliżej końca.

15.02.2012

W sobotę, 18 lutego 2012 r. odbędzie się w Krakowie spotkanie "ACTA – copyright czy copyleft?". Będzie to okazja do rozmowy o różnych aspektach korzystania z Internetu i wpływie piractwa na kulturę, o prawach autorskich i ich łamaniu w sieci. Będzie można poznać stanowiska artystów, naukowców i producentów kultury. Porozmawiać o ACTA i o potrzebnych zmianach w prawie bez masek i emocji. Przedstawiony zostanie raport „Obiegi Kultury. Społeczna cyrkulacja treści w formatach cyfrowych” z badań na temat nieformalnej wymiany treści kulturowych w Internecie.

Organizatorzy proszą o zarejestrowanie się przez formularz internetowy do piątku 17 lutego do godziny 16.00.

15.02.2012

4 i 5 lutego 2012 r. w Warszawie odbył się improwizowany kongres organizacji społecznych i aktywistów. Poniżej przedstawiamy nagrania z tego wydarzenia.

10.02.2012

Grupa organizacji pozarządowych - w tym Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania i Fundacja Nowoczesna Polska - wysłała dziś oświadczenie do premiera Donalda Tuska i ministra Michała Boniego w związku z ujawnieniem dokumentów negocjacyjnych dotyczących ACTA. Dziękujemy za ten ważny krok w kierunku otwartej i partnerskiej debaty publicznej. Oferujemy także swoją pomoc w wypracowaniu odpowiednich narzędzi do konsultacji społecznych. Jednocześnie, zwracamy uwagę na to, co wciąż pozostaje do zrobienia i jakie są oczekiwania obywateli w związku z ACTA. Przede wszystkim oczekujemy jasnego oświadczenia, czy zostały już ujawnione wszystkie dokumenty w sprawie ACTA, jakie posiadają polskie władze.

07.02.2012

Wygląda na to, że rząd poważnie potraktował warunki prowadzenia uczciwej debaty na temat ACTA, które postawiliśmy w odpowiedzi na zaproszenie na poniedziałkową debatę w Kancelarii Premiera. Jednym z nich było ujawnienie stanowisk negocjacyjnych Polski. Spełnienie tego postulatu znalazło się na liście zobowiązań rządu, jaką Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło dziś rano. W specjalnym serwisie Ministerstwa Kultury możemy zapoznać się z pięcioma instrukcjami negocjacyjnymi. Pozostaje jednak pytanie, czy to już wszystko? Oraz, nieunikniona kwestia, co dalej?

05.02.2012

Oświadczenie Improwizowanego Kongresu Wolnego Internetu w sprawie obywatelskiej debaty z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska dotyczącej wolności i praw w internecie

Szanowny Panie Premierze,

Dziękujemy za zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie. Doceniamy próbę włączenia się rządu w obywatelską debatę dotyczącą wolności i praw w internecie. Z satysfakcją przyjęliśmy zapowiadane przez ministra Michała Boniego konsultacje społeczne na tematy związane z regulacją internetu. Jednak w świetle kontrowersji, jakie narosły wokół tematu ACTA, uważamy, że warunkiem niezbędnym do prowadzenia tej debaty w sposób uczciwy jest jej pełna jawność i otwartość.

03.02.2012

Wiadomość z ostatniej chwili: Premier Donald Tusk na konferencji prasowej ogłosił. że "zawiesza ratyfikację" porozumienia ACTA.  Premier przyznał również, że polskie stanowisko w sprawie ACTA nie zostało skonsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi grupami. Jakie praktyczne znaczenie ma ta deklaracja? Czy szef rządu, który podpisał umowę międzynarodową rzeczywiście może "zawiesić ratyfikację"?

Strony