ACTA

23.01.2012

W grudniu 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – umowę międzynarodową regulującą kwestie dotyczące prawa własności intelektualnej. Wcześniej została już przyjęta m.in. przez USA, Australię, Kanadę i Japonię. Polski rząd zobowiązał się do podpisania porozumienia 26 stycznia.

19.01.2012

Jeszcze na dobre nie zakończył się protest amerykańskiej Wikipedii przeciwko SOPA i PIPA – ustawom mogącym ograniczyć wolność słowa w internecie i stawiającym dostawców internetu w roli „prywatnej policji”, która ma ścigać naruszenia praw autorskich a okazało się, że podobne rozwiązania prawne mogą niedługo zacząć obowiązywać w Polsce i całej Europie. Ten czarny scenariusz grozi nam za sprawą ACTA – międzynarodowego porozumienia w sprawie zwalczania podrabianych towarów i piractwa, które, jak dowiedzieliśmy się dzisiaj na spotkaniu w Kancelarii Premiera, już za tydzień (26 stycznia) ma podpisać Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

17.01.2012

Do tej pory rząd polski nie podjął rzetelnej debaty na temat ACTA na forum Unii Europejskiej. Mimo licznych deklaracji, nie wykorzystał szansy, jaką dało mu półroczne przewodnictwo w UE. Tymczasem kontrowersyjne porozumienie już niedługo będzie podpisywane przez poszczególne państwa członkowskie. Stąd nasz apel do Premiera, w którym domagamy się informacji na temat polskiego stanowiska w sprawie ACTA oraz podjęcia konkretnych działań w celu zablokowania tego porozumienia. W akcję włączyło się wiele organizacji, w tym Internet Society Poland, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Kidprotect.pl oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

28.12.2011

16 grudnia opublikowaliśmy informację o przyjęciu przez Radę Unii Europejskiej porozumienia ACTA. W rzeczywistości na spotkaniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa do podpisania dokumentu nie doszło, Rada jednak wyraziła na nim zgodę na przyjęcie porozumienia.

Początkowo dokument miał zostać przyjęty 14 grudnia na konferencji Światowej Organizacji Handlu (WTO). Mimo to dopiero dwa dni później (16 grudnia), ACTA uzyskało jedynie poparcie Rady.

16.12.2011

Mimo licznych kontrowersji wokół treści porozumienia zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i środowiska naukowe na dzisiejszym szczycie Rady UE ministrowie państw członkowskich przyjęli porozumienie w sprawie ACTA. Międzynarodowe porozumienie ds. walki z podrabianiem towarów i piractwem (ACTA) jest wielostronną umową określającą międzynarodowe standardy egzekwowania prawa własności intelektualnej. ACTA zostało już podpisane przez Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę, Japonię, Maroko, Nową Zelandię, Singapur i Koreę Południową.

31.10.2011

O ACTA pisaliśmy już wcześniej:
Dlaczego walczymy z układem ACTA?
Marcin Maj dla Panoptykonu: Podsumowanie kontrowersji wokół ACTA

Tym razem wyjaśniamy w formie video (dzięki uprzejmości La Quadrature du Net).

19.10.2011

Negocjacje w sprawie ACTA dobiegły końca już kilka miesięcy temu; teraz zbliża się moment przyjęcia lub odrzucenia tego kontrowersyjnego porozumienia przez Unię Europejską oraz – indywidualnie – poszczególne  państwa członkowskie. Decyzja, jaką nasz rząd i Komisja Europejska podejmą w sprawie ACTA będzie dla społeczeństwa wyrazistym sygnałem, jakie wartości determinują kierunek ich polityki regulacyjnej w stosunku do Internetu. Czy przeważy troska o interesy potężnych lobby przemysłowych czy poszanowanie fundamentalnych praw użytkowników sieci? To również dobry moment na podsumowanie, co wiemy o ACTA i co w tym porozumieniu budzie największe kontrowersje.

05.10.2011

Kontrowersyjne porozumienie ACTA zostało podpisane przez przedstawicieli ośmiu państw: Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Maroka, Nowej Zelandii i Singapuru. Przedstawiciele Unii Europejskiej, Meksyku oraz Szwajcarii również wzięli udział w ceremonii i zapewnili o swoim wsparciu dla inicjatywy, jednak na razie nie podpisali porozumienia.

17.07.2011

"Uświadomiliście nam na nowo, jak ogromnym wyzwaniem jest Internet; że nie można [go] traktować jak zwykłego narzędzia, gdzie decyzje administracyjne albo ograniczenia o charakterze prawnym czy ustawowym są bezkarne, albo których konsekwencje nie są szczególnie groźne. (…) Czuję się przez Was trochę "poprawiony": przez te długie miesiące przestawiliście mnie na swój punkt widzenia". W tych zdaniach 13 lipca Donald Tusk podsumowywał cykl rozmów poświęconych regulacji Internetu, które w dość intensywnym tempie prowadziliśmy od 8 kwietnia – czyli "przełomu" wywołanego przez tzw. ustawę medialną. Co rzeczywiście udało się w tym czasie osiągnąć? Czy "przestawienie punktu widzenia" rządu przełoży się na realne zmiany regulacyjne?

12.07.2011

Jutro o 10.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponownie spotkamy się z Premierem Donaldem Tuskiem. Po raz trzeci i ostatni w tym procesie będziemy omawiać najważniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Tym razem jednak chcemy doprowadzić do finalizacji niektórych z nich.

Od 7 kwietnia trwają intensywne rozmowy organizacji społecznych ze stroną rządową dotyczące regulacji Internetu. W sumie odbyło się 14 spotkań z udziałem Premiera, Ministra Boniego bądź innych ministrów. Z pośród wytypowanych przez nas 10 najważniejszych tematów udało się omówić połowę.

Strony