ACTA

01.07.2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyło właśnie konsultacje społeczne w sprawie kluczowych dokumentów wyznaczających podejście do ochrony własności intelektualnej u Unii Europejskiej. Chodzi o oficjalną strategię Komisji Europejskiej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i projekt dyrektywy w sprawie dzieł osieroconych. Debata na temat kierunków reformy prawa autorskiego i systemu patentowego w Europie jest bardzo gorąca. Polski rząd do tej pory zajmował pozycję zdecydowanie konserwatywną, co dało się zauważyć w toku konsultacji dotyczących dyrektywy IPRED. Czy jest szansa, że "coś drgnie" w MKiDN pod wpływem opinii społecznych? Zobaczymy.

20.06.2011

Na kolejnym spotkaniu z rządem staraliśmy się podsumować dotychczasowe prace i zarysować plan rozmów na kolejne tygodnie. Minister Boni stwierdził, że „ostre" problemy, z którymi powinniśmy się zmierzyć wspólnie jeszcze przed wakacjami, to: blokowanie sieci, retencja danych i ACTA. Diagnoza Ministra w pełni pokrywa się z naszą: to są bez wątpienia trzy najgorętsze fronty europejskiej polityki internetowej. Polski rząd, który w lipcu przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, jak najszybciej powinien się w tych kwestiach wypowiedzieć. Minister Boni przyznał też, że musimy „pilnować naszych stanowisk europejskich”, żeby nie rozmijały się z wewnętrznymi ustaleniami. My mamy nadzieję, że w każdej z tych debat Polska stanie po stronie wolnego Internetu.

18.05.2011

Dziś Premier Donald Tusk spotkał się z organizacjami społecznymi, żeby przedyskutować najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Przełomowe okazało się oświadczenie Premiera, które w jasny i klarowny sposób określiło kierunek polityki informacyjnej państwa i sposób zarządzania informacją tworzoną z funduszy publicznych. Nowe podejście przełoży się na praktykę już wkrótce, podczas prac nad implementacją dyrektywy o wykorzystaniu informacji publicznej.

18.05.2011

Według twórców porozumienia, ACTA ma utrudnić wprowadzanie na rynek fałszywych towarów, jak również ograniczyć piractwo w środowisku cyfrowym. W opinii krytyków, ACTA proponuje ochronę własności intelektualnej ogromnym kosztem, tzn. w sposób, który może narażać na odpowiedzialność podmioty całkiem niewinne. ACTA może również otwierać drogę do naruszeń prywatności i praw podstawowych w imię walki z piractwem. Wreszcie może ona utrudniać obywatelom niektórych państw dostęp do leków ratujących życie.

10.05.2011

Organizacje reprezentujące lobby przemysłowe  zaapelowały do Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, o szybkie podpisanie ACTA bez zasięgania opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pisaliśmy o tym, że ACTA budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z prawem europejskim i – w związku z tym – grupa eurodeputowanych domaga się opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tego kontrowersyjnego porozumienia. Zaapelowaliśmy do polskich posłów w Parlamencie Europejskim o poparcie tego wniosku, ponieważ to właśnie niezależny trybunał powinien rozsądzić, czy ACTA jest czy nie jest zgodne z obowiązującym prawem w UE. Innego zdania jest lobby przemysłowe.

06.05.2011

Fundacja Panoptykon, Internet Society Polska i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaapelowały do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego o poparcie bardzo ważnego wniosku w sprawie porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Układ o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu). O kontrowersjach związanych z ACTA pisaliśmy wielokrotnie, m.in. o tym, że według opinii 25 profesorów prawa autorskiego porozumienie jest w wielu punktach niezgodne z obowiązującym prawem europejskim.

08.03.2011

Rząd USA zaapelował do Parlamentu Europejskiego o podpisanie ACTA jeszcze w tym roku. Naciski wywierane przez USA prawdopodobnie nasilą się jeszcze w najbliższych miesiącach, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że Parlament Europejski odrzuci porozumienie. Jak wykazała analiza przeprowadzona przez ekspertów z Uniwersytetu w Hanowerze, ACTA zawiera wiele zapisów trudnych do pogodzenia z prawem unijnym. Dlatego też, zdaniem autorów raportu, eurodeputowani powinni odrzucić lub gruntownie zmienić treść ACTA.

19.02.2011

La Quadrature du Net uzyskała od  WikiLeaks wyłączny dostęp do amerykańskich depesz dyplomatycznych traktujących o międzynarodowym porozumieniu dotyczącym walki z naruszeniami własności intelektualnej (ACTA). Chociaż depesze dają tylko częściowy wgląd w to negocjowane w sekrecie porozumienie to rzucają ciekawe światło na samo powstawanie ACTA. Ukazują jak ważną rolę Stany Zjednoczone odgrywały w nałożeniu tak surowych sankcji godzących w obywateli i ich podstawowe prawa. Depesze ujawniają także jaka stawka oraz jakie dyskusje towarzyszyły przyłączeniu do porozumienia krajów rozwijających się. Omawiają również w jaki sposób kształtowała się pozycja Unii Europejskiej w toku negocjacji.

03.02.2011

Komisja Europejska finalizuje właśnie negocjacje ACTA – niesławnego porozumienia dotyczącego zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, o którym pisaliśmy tu wielokrotnie. Jak się okazało, już 24 lub 25 stycznia 2010, Komisja parafowała układ. Ten akt oznacza gotowość do podpisania – czyli ostatecznego przyjęcia – porozumienia. Tę informację uzyskaliśmy dopiero podczas spotkania zorganizowanego w styczniu przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Handlu. Oficjalnym celem spotkania było „przybliżenie ACTA opinii publicznej” i nawiązanie dialogu z zainteresowanymi organizacjami. Można by rzec: najwyższy czas.

20.12.2010

Prezentujemy wyniki głosowania z 24 listopada 2010 roku nad wspólnym projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ACTA. Projekt został przedłożony przez przez postępowe grupy polityczne: socjaldemokratów (S&D), liberałów (ALDE), Zielonych (VERTS) i lewicy (GUE). Projekt krytykował tryb prac nad porozumieniem ACTA i określał warunki, od których spełnienia Parlament uzależniał zatwierdzenie ACTA. Jego przyjęcie mogłoby mieć zasadnicze znaczenie dla ochrony swobód obywatelskich w toku końcowych prac nad porozumieniem ACTA.

Strony