administracja publiczna

25.08.2014

Ministerstwo Finansów zamierza utworzyć rejestr dłużników, w którym znajdą się informacje o osobach i firmach zalegających ze spłatą minimum 500 złotych z tytułu podatków, ceł lub innych publicznych należności. Zdaniem Fundacji Panoptykon pomysł ministerstwa zbyt głęboko ingeruje w prawo obywateli do prywatności.

05.08.2014

Od maja tego roku obowiązują przepisy, które zobowiązują urzędy pracy do profilowania pomocy dla bezrobotnych. Osoby zgłaszające się do pośredniaków dzielone są na trzy kategorie, a zakwalifikowanie do określonej grupy warunkuje to, jakiej pomocy urząd pracy udzieli w konkretnym przypadku. Niestety praktyka pokazuje, że profilowanie prowadzi często do absurdalnych sytuacji oraz realnej krzywdy osób bezrobotnych.

25.07.2014

Posłowie zadecydowali, kto przez najbliższe cztery lata będzie sprawował urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Nie było w tej sprawie niespodzianki: na kolejną kadencję powołany został dotychczasowy GIODO, dr Wojciech Wiewiórowski. Fundacja Panoptykon zaś – podobnie jak przy poprzednich wyborach – uważnie przyglądała się bliżej samemu procesowi podejmowania decyzji. Ponieważ była tylko jedna  – i to nie wzbudzająca kontrowersji – kandydatura, nasze działania monitoringowe były raczej ograniczone.

16.07.2014

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny odroczył rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej zbadania zgodności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z konstytucją. Sprawę rozpatrywano na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich, która zakwestionowała uprawnienia ministra zdrowia do tworzenia nowych rejestrów medycznych. Fundacja Panoptykon od początku krytykowała kontrowersyjne przepisy.

09.07.2014
Element dekoracyjny

W marcu br. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Od początku Fundacja Panoptykon krytycznie oceniała pomysł resortu pracy. Projektowi zarzucaliśmy niekonstytucyjność, brak przejrzystości oraz dyskryminacyjny charakter. Jednym z podstawowych problemów, na jakie zwracaliśmy uwagę, był brak jasności co do tego, na podstawie jakich informacji bezrobotni będą przydzielani do poszczególnych profili. Zapowiadano, że kwestionariusz z pytaniami zadawanymi w trakcie procesu profilowania nie będzie upubliczniany. Jednak udało nam się go uzyskać dzięki wnioskowi o udostępnienie informacji publicznej. Publikujemy go na naszej stronie.

07.07.2014

3 sierpnia kończy się kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W idealnym scenariuszu do tego czasu Sejm powinien wybrać osobę, która obejmie ten urząd na kolejne cztery lata. Fotel Generalnego Inspektora zdecydowanie bardziej kojarzy się z wyzwaniem niż polityczną nagrodą: ma za zadanie bronić naszego prawa do ochrony danych osobowych w skrajnie niesprzyjających warunkach. I ze strony biznesu, i organów państwa na każdym kroku słyszymy, że to przegrana batalia; że bez przetwarzania danych już nic się nie da. Od determinacji, wiedzy i umocowania osoby pełniącej tę ważną funkcję będzie zależało, czy i jak często różni grabarze prywatności usłyszą „sprawdzam”. Dlatego Fundacja Panoptykon po raz kolejny zdecydowała się przeprowadzić monitoring wyborów GIODO.

26.06.2014

Łomża ma być pierwszym miastem w Polsce, w którym na szeroką skalę będzie wykorzystywana technika biometryczna w usługach publicznych. Zgodnie z informacjami prasowymi obywatele będą mogli kupić np. bilet komunikacji miejskiej tylko za pomocą odcisku palca. Z przetwarzaniem danych biometrycznych wiąże się jednak wiele zagrożeń dla ochrony prywatności, które stawiają pod znakiem zapytania sensowność wdrażania tego typu rozwiązań.

23.06.2014

Do końca tego roku ma ruszyć Internetowe konto pacjenta – program pozwalający na dostęp pacjentów do informacji o swojej historii zdrowia. Korzystanie z aplikacji nie ma być obligatoryjne. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że posłowie przesuną obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do 2017 roku. Rewolucja informatyczna w ochronie zdrowia zostaje więc odroczona, jednak pytania o ochronę prywatności pacjentów pozostają jak najbardziej aktualne.
 

18.06.2014

Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, została członkinią Rady do Spraw Cyfryzacji, powołanej przez Ministr

11.06.2014

Zamrożone na poziomie Rady Europejskiej prace nad reformą przepisów o ochronie danych osobowych drgnęły. Na ostatnim spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) udało się osiągnąć porozumienie w jednej z kluczowych kwestii: regulacji transferów danych do krajów spoza terytorium Unii Europejskiej. Przedstawiciele rządów zgodzili się również, że przedsiębiorstwa spoza UE powinny podlegać europejskim regulacjom, jeśli działają na jej terytorium. Z jednej strony kompromis wypracowany przez ministrów dobrze wróży szansom na przyjęcie nowego rozporządzenia. Z drugiej – jeśli porozumienie dotyczące transferów danych osobowych wyznaczy dalszy kierunek prac nad całą regulacją, będziemy mieli poważny problem.

Strony