administracja publiczna

18.12.2015
Element dekoracyjny

Rząd chce ujednolicić zasady prowadzenia wywiadów przez pracowników socjalnych. Obecnie w systemie funkcjonują dwa wywiady – krótszy i długi. Ten pierwszy jest wykorzystywany m.in. do weryfikacji oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka. Władze chcą zrezygnować z prowadzenia krótkiego wywiadu i zastąpić go długim. Może to doprowadzić do gromadzenia przez administrację bardzo dużej ilości wrażliwych – i zupełnie niepotrzebnych – danych.

15.12.2015
Logo Tor

Gdy opisaliśmy sprawę blokowania e-maili Panoptykonu przez nieistniejące już Ministerstwo Gospodarki, trafiły do nas pytania, dlaczego serwer Panoptykonu należy do sieci Tor. Najkrótsza odpowiedź brzmi: naszym zdaniem każdy ma prawo anonimowo korzystać z Internetu, a dzięki sieci Tor jest to możliwe. Udostępniając serwer panoptykon.org jako węzeł przekaźnikowy Tora (ang. relay node), wspieramy realizowanie tego prawa na poziomie narzędziowym. Na tej samej zasadzie promujemy również korzystanie z protokołu HTTPS i szyfrowanie e-maili.

09.12.2015
element dekoracyjny

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uważa, że naszedł w Polsce czas na wypracowanie nowego „prawa zatrudnienia”. Rzecznik chce przede wszystkim walczyć z patologiami dotyczącymi tzw. umów śmieciowych. Jednak w tej dyskusji warto również uwzględnić problem stosowania nowoczesnych narzędzi kontroli wobec pracowników. Według badań Fundacji Panoptykon są one powszechnie wykorzystywane w instytucjach publicznych. Niestety, obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują jasnych granic wykorzystywania konkretnych form kontroli.

26.11.2015

Coraz więcej instytucji i podmiotów świadczących usługi publiczne ma własne strony internetowe. Dla obywateli bywają one znacznym ułatwieniem, ponieważ pozwalają na bardzo szybkie znalezienie przydatnych materiałów: formularzy urzędowych, informacji o ważnych wydarzeniach czy choćby rozkładów komunikacji miejskiej. Prowadząc strony internetowe, instytucje publiczne – tak jak inni administratorzy – powinny dbać o ochronę prywatności użytkowników. A nawet świecić przykładem. Czy jednak rozwiązania techniczne, które wybierają publiczni administratorzy, faktycznie sprzyjają ochronie prywatności? Jak często dzielą się oni informacjami o osobach, które odwiedzają ich strony, z Google’em lub Facebookiem?

25.11.2015

Po tragicznych wydarzeniach w Paryżu unijni ministrowie spraw wewnętrznych zdecydowali się na przyjęcie szeregu środków, które w ich ocenie mają zwiększyć bezpieczeństwo w Europie. Politycy chcą wzmocnić kontrolę na wewnętrznych i zewnętrznych granicach strefy Schengen, utworzyć nowe systemy przetwarzania danych oraz zwiększyć kompetencje unijnych agencji, w tym Frontexu.

18.11.2015

Co łączy kamery monitoringu wizyjnego, karty miejskie i programy śledzące aktywność pracowników? Ile pieniędzy instytucje publiczne przeznaczają na tego typu narzędzia? Które z nich wykorzystywane są w Krakowie? Jeśli nurtują Cię te pytania, przyjdź na spotkanie, które organizujemy 2 grudnia razem z Fundacją Stańczyka i Spółdzielnią Ogniwo.

04.11.2015

Przez ostatnie miesiące Fundacja Panoptykon prowadziła badania dotyczące profilowania pomocy w urzędach pracy. Problemem kategoryzowania osób bezrobotnych zajęliśmy się w 2013 roku, gdy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zaproponowało zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Nowe rozwiązania weszły w życie w maju 2014 roku. Na ich podstawie wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne są dzielone na trzy grupy różniące się stopniem „gotowości do podjęcia pracy” i „oddaleniem od rynku pracy”. Zakwalifikowanie do określonej grupy warunkuje działania urzędów pracy podejmowane wobec konkretnej osoby. Już na wczesnym etapie prac nad nowymi przepisami wyrażaliśmy obawy dotyczące zagrożeń ochrony prywatności i równego traktowania.

05.10.2015

Jak donoszą media biometryczny system identyfikacji podatników dzwoniących na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej nie zostanie w najbliższym czasie aktywowany. Możliwość wykorzystywania zapisanego wcześniej wzorca matematycznego próbki głosu (tzw. voiceprint) do weryfikacji tożsamości dzwoniącej osoby będzie testowo wykorzystywana jedynie względem pracowników administracji podatkowej.

01.10.2015
element dekoracyjny

Koalicja organizacji społecznych skupiona wokół EDRi (European Digitial Rights) – w tym Fundacja Panoptykon – zwróciła uwagę na problem przejrzystości tzw. trialogów. Trialogi to inaczej negocjacje dotyczące konkretnych przepisów prawnych prowadzone w trójkącie: przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Ich celem jest wypracowanie kompromisu pomiędzy trzema najważniejszymi instytucjami w Unii Europejskiej. Rozmowy w formie trialogów prowadzone są obecnie m.in. przy reformy ochrony danych osobowych. Organizacje społeczne zarzucają, że trialogi są mało transparentne dla obywateli, co może prowadzić do naruszenia zasad stosowanych w demokratycznym podejmowaniu decyzji. Dokumenty opracowane na potrzeby takich negocjacji są zazwyczaj tajne, a w rozmowach nie mogą uczestniczyć obywateli.

21.09.2015
Zdjęcie tabliczki "Uwaga. Obiekt monitorowany"

Mieszkasz w Kielcach lub będziesz tam w najbliższym czasie choćby przejazdem? Możesz nam pomóc zdobyć informacje dotyczące praktyki informowania o nagrywaniu interesantów w tamtejszym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Strony