administracja publiczna

01.10.2015
element dekoracyjny

Koalicja organizacji społecznych skupiona wokół EDRi (European Digitial Rights) – w tym Fundacja Panoptykon – zwróciła uwagę na problem przejrzystości tzw. trialogów. Trialogi to inaczej negocjacje dotyczące konkretnych przepisów prawnych prowadzone w trójkącie: przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Ich celem jest wypracowanie kompromisu pomiędzy trzema najważniejszymi instytucjami w Unii Europejskiej. Rozmowy w formie trialogów prowadzone są obecnie m.in. przy reformy ochrony danych osobowych. Organizacje społeczne zarzucają, że trialogi są mało transparentne dla obywateli, co może prowadzić do naruszenia zasad stosowanych w demokratycznym podejmowaniu decyzji. Dokumenty opracowane na potrzeby takich negocjacji są zazwyczaj tajne, a w rozmowach nie mogą uczestniczyć obywateli.

21.09.2015
Zdjęcie tabliczki "Uwaga. Obiekt monitorowany"

Mieszkasz w Kielcach lub będziesz tam w najbliższym czasie choćby przejazdem? Możesz nam pomóc zdobyć informacje dotyczące praktyki informowania o nagrywaniu interesantów w tamtejszym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

16.09.2015
element dekoracyjny

Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą wpływu nowoczesnych technologii inwigilacyjnych i nadzorczych na prawa człowieka w państwach spoza Unii Europejskiej. Wzywa w niej do zwiększenia kontroli nad eksportem urządzeń i programów, które mogą być wykorzystane do cenzurowania, podsłuchiwania i śledzenia obywateli przez państwa nieprzestrzegające regulacji dotyczących praw człowieka. My patrzymy na problem szerzej: potrzebna jest nam refleksja nie tylko nad eksportem narzędzi umożliwiających m.in. kontrolę sieci telekomunikacyjnych czy Internetu, ale także nad tym, jak z tych narzędzi korzystają państwa unijne.

24.08.2015
Element dekoracyjny

Pamiętacie kontrowersje wokół reformy urzędów pracy i profilowania osób bezrobotnych, która wprowadziła podział szukających pracy na trzy sztywne kategorie? Administracja zapewniała, że dzięki tym zmianom świadczenia będą lepiej dopasowane do potrzeb konkretnych osób, natomiast sami bezrobotni i udzielający im wsparcia urzędnicy alarmowali, że w praktyce bywa różnie. Spór o sens i skutki reformy podsyca brak rzetelnych informacji. Od jakich kryteriów i cech państwo uzależnia zaklasyfikowanie bezrobotnego do danej kategorii, a tym samym pulę dostępnych form wsparcia? Próbowaliśmy się tego dowiedzieć, ale Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej właśnie odmówiło nam dostępu do informacji.

12.08.2015
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

Pod koniec maja w mediach pojawiły się informacje o tym, że Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie systemu identyfikacji głosowej w ramach Krajowej Informacji Podatkowej. Wykorzystywanie danych biometrycznych to poważna ingerencja w prywatność, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się więcej o nowym systemie. Pomysłem Ministerstwa zainteresowały się też organy odpowiedzialne za ochronę praw obywateli: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, które zwróciły się do niego z prośbą o wyjaśnienia.

03.08.2015

Jędrzej Niklas: W trakcie procesu legislacyjnego poprzedni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawiał szereg uwag dotyczących przepisów na temat profilowania, m.in. wskazywał na ich niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jakich gwarancji dla poszanowania praw jednostki Państwa zdaniem zabrakło przy konstruowaniu tych przepisów?

09.07.2015

Co łączy kamery nagrywające dźwięk w urzędach, oprogramowanie przeczesujące Internet pod kątem słów kluczowych, ortofotomapy wykorzystywane do weryfikacji zobowiązań podatkowych i odcinkowy pomiar prędkości? To wszystko narzędzia, za pomocą których instytucje publiczne zbierają informacje na nasz temat, przede wszystkim po to, by wykrywać nadużycia. Nowe technologie wykorzystywane w tym celu wymykają się jakiejkolwiek kontroli, co gorsza – często nie wiemy o ich stosowaniu. Postanowiliśmy – wykorzystując obywatelskie prawo do informacji – dowiedzieć się, „kto, co i dlaczego”. Szeroko zakrojone badania nie mogły obejść się bez oporu instytucji, które choć kontrolują, nie lubią być kontrolowane. Oto przegląd barier, jakie napotkaliśmy.

19.05.2015
Element dekoracyjny

W październiku alarmowaliśmy, że Ministerstwo Środowiska chce, by opakowania trafiające do śmieciarek były „trwale oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy i adresu siedziby wytwórcy odpadów”. Jednym słowem – przygotowywany w resorcie projekt zakładał, że każdy z nas będzie musiał podpisywać swoje worki na śmieci. Na szczęście wczoraj ministerstwo poinformowało o wykreśleniu kontrowersyjnego przepisu z projektu rozporządzenia. Zgodnie z opublikowaną tabelą decydująca była opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jednoznacznie wskazał, że takie rozwiązanie będzie niezgodne z prawem. Bez względu na to, co przesądziło o zmianie – wywołane przez nas medialne poruszenie, przez które ministerstwo musiało tłumaczyć się ze swoich pomysłów, czy opinia...

13.05.2015
Element dekoracyjny

Ponad 40 lat temu grupa brytyjskich i chilijskich inżynierów zamierzała stworzyć scentralizowany system informatyczny, który miał umożliwić sterowanie chilijską gospodarką przez rząd. Projekt Cybersyn – bo taką nosił nazwę – przez krytyków był określany mianem „niebezpiecznego Wielkiego Brata”. Cybersyn był projektem na wskroś politycznym i służącym realizacji takich właśnie celów. Jego konstruktorzy starali się jednak pogodzić wymogi zarządzania znacjonalizowanymi przedsiębiorstwami z potrzebą zachowania swobód obywatelskich. O tej fascynującej historii, łączącej politykę z technologią, opowiada książka Eden Mediny „Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile”.

30.04.2015
Element dekoracyjny

W jakich przypadkach instytucje publiczne sięgają po urządzenia biometryczne? Czy władze poszczególnych miast korzystają z dronów? A jeśli tak, co z nimi robią? Jak popularne są kamery z automatycznymi funkcjonalnościami, np. służące do wykrywania niebezpiecznych zachowań? Kto produkuje wszystkie te narzędzia do zbierania informacji o ludziach? Ile kosztuje ich zakup i wykorzystywanie przez państwo? Na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi, korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, np wysyłamy wnioski do różnych instytucji. Możesz włączyć się w nasz projekt, podsyłając nam tropy, które moglibyśmy dalej badać. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy projekt strażniczy, w ramach którego staramy się dowiedzieć, jakimi narzędziami posługuje się nasze państwo. Interesują nas nie tylko te, które mają służyć bezpieczeństwu. Chcemy poznać urządzenia i programy wykorzystywane również do zarządzania ludźmi czy wykrywania różnego rodzaju nadużyć.

Strony