badania

12.10.2012

Problem braku kompleksowych regulacji prawnych monitoringu wizyjnego stał się centralnym tematem seminarium "Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer", zorganizowanego przez Fundację Panoptykon, Rzecznika Praw Obywatelskich i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wątków, które pojawiały się w dyskusji, było jednak znacznie więcej - mówiono o skuteczności działania monitoringu, naruszeniach prywatności z nim związanych, jego dalekosiężnych skutkach społecznych oraz paradoksach, które wiążą się z jego wykorzystywaniem.

25.09.2012

Szkocki uniwersytet w Stirling otworzył centrum badań, które będzie się zajmować się analizowaniem problematyki współczesnej inwigilacji oraz prywatności. Centre for Research into Information, Surveillance and Privacy (CRISP) jest pierwszą tego typu placówką w Europie. Głównym zadaniem Centrum jest badanie współcześnie stosowanych technik nadzoru oraz sposobów, w jaki zbierane są przy ich użyciu dane obywateli. Naukowcy analizować będą ponadto wszelkie następstwa oraz wpływ zjawiska inwigilacji na życie ludzi oraz ich otoczenie. Centrum zostało oficjalnie otwarte 18 września 2012 r. i stanowi „namacalny” dowód, że problematyka prywatności jest traktowana poważnie także przez środowisko naukowe.

Ośrodek ma charakter interdyscyplinarny. Łączyć będzie dokonania oraz wspólne wysiłki ludzi wywodzących się ze zróżnicowanych środowisk akademickich i społecznych. Wśród osób zaangażowanych w badania znajdą się reprezentanci nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych oraz świata sztuki. W projekt zaangażowane są również Uniwersytet w Edynburgu oraz Open University, utworzona przez brytyjski rząd instytucja umożliwiająca nauczanie na odległość.

13.09.2012

Dziennik The Guardian opublikował we wtorek wyniki badań przeprowadzonych w brytyjskich szkołach średnich przez organizację Big Brother Watch. Badanie dotyczyło wykorzystywania przez nie kamer przemysłowych.

Dane dostarczone przez ponad 2000 szkół w Anglii, Szkocji i Walii pokazują, że całkowita liczba zainstalowanych w nich kamer wynosi 47 806. Średnio daje to liczbę 24 urządzeń na każdą szkołę biorącą udział w badaniu oraz jedną kamerę na 38 uczniów.

18.04.2012

Rzadko się zdarza, że projekt badawczy, zanim nawet wejdzie w fazę testowania, zyskuje tak złą prasę. Internet i media już ochrzciły realizowany z europejskich środków projekt INDECT następcą ACTA. Czy rzeczywiście cokolwiek łączy te dwa akronimy? Skąd tyle kontrowersji? Nie odnosimy się do wszystkich mitów narosłych wokół tego projektu badawczego, ale podsumowujemy nasze zastrzeżenia. 

16.04.2012

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowuje raport dotyczący mechanizmów dochodzenia ochrony w zakresie danych osobowych w Polsce. Częścią przygotowań są wywiady z osobami, które w ciągu ostatnich trzech lat podjęły działania z tytułu naruszenia ochrony swoich danych osobowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2012 r. (wtorek). Więcej informacji na stronie Fundacji.

21.12.2011

Rosnąca popularność kart zbliżeniowych w Polsce niestety nie idzie w parze z powszechną świadomością zagrożeń związanych z ich używaniem. Z badania TNS Pentor dla ID Block Systems wynika, że prawie dwie trzecie ankietowanych nigdy nie słyszało o zjawisku nielegalnego kopiowania danych z tego typu kart za pomocą urządzeń działających na odległość. Wspomniane badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie ok. 1000 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat. Jego rezultaty zostały zaprezentowane pod koniec października na konferencji prasowej w Warszawie.

29.09.2011

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad algorytmami, które mają umożliwić szybkie i skuteczne rozpoznawanie osoby na podstawie tęczówki oka. Wyniki ich pracy zdobyły uznanie na World Cup of Computer Implemented Inventions. Polacy ustąpili tylko Chińczykom i przywieźli z Tajwanu nagrodę specjalną.

27.08.2011

W co czwartej polskiej szkole są zamontowane kamery. Placówki coraz częściej korzystają z usług agencji ochrony. Choć nie wiadomo, czy to realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkołach, niemal połowa rodziców uważa, że to wciąż za mało. Z badań agencji Guarana Comunications przeprowadzonej na próbie tysiąca rodziców wynika, że 61% z nich twierdzi, że dzisiejsza szkoła nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa. 67% badanych nie ma nic przeciwko monitoringowi w szkołach, a zatrudniania firm ochroniarskich oczekuje 47% rodziców gimnazjalistów i 44% rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

09.07.2011

8 lipca OBWE (Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), wydała raport, według którego Internet powinien pozostać darmowy, a dostęp do niego zaliczony do praw człowieka. W raporcie wyrażone zostały obawy dotyczące ogólnego trendu w Europie w kierunku kontroli i cenzury Internetu oraz zaniepokojenie praktykami blokowania sieci w krajach zaliczających się do OBWE. „Restrykcje nakładane na wolność słowa muszą być dostosowane do międzynarodowych norm. Cenzura nigdy nie będzie z nimi w zgodzie” – stwierdził twórca reaportu Yaman Akdeniz.

21.06.2011

20 czerwca 2011 r. podczas trwającej w Londynie konferencji na temat ochrony danych osobowych i prywatności, zorganizowanej przez Brytyjskie Stowarzysznie Bankowców, Viviane Reding mówiła o planowanej reformie unijnego systemu ochrony danych osobowych. Reding położyła szczególny nacisk na to, aby wprowadzić do nowych regulacji mechanizm tzw. „prawa do bycia zapomnianym”, tj. możliwości usunięcia informacji o osobie z sieci na jej żądanie.

Strony