EURO 2012

19.08.2011

Kontrola GIODO wykazała nieprawidłowości w wykorzystywaniu danych osobowych kibiców. Kluby piłkarskie powinny zbierać tylko te dane osobowe, które służą identyfikacji niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tymczasem dochodzi do wielu naruszeń.

08.08.2011

5 sierpnia 2011 r. Senat głosował nad projektem ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 (druk senacki nr 1301). Podobnie jak podczas posiedzenia Sejmu, obrady zdominował przede wszystkim temat alkoholu na stadionach – senatorowie ostatecznie nie zgodzili się na jego sprzedaż w trakcie meczów piłki nożnej. Wątpliwości związane z nadmiernym ograniczeniem prawa do prywatności, które sygnalizował m.in. Panoptykon w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lipca 2011 r., w ogóle nie były przedmiotem senackiej debaty.

14.07.2011

Dziś Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji sejmowej z prac nad projektem ustawy mającym zapewnić bezpieczeństwo w trakcie rozgrywek EURO 2012 (druk sejmowy 4281). Prace legislacyjne nad projektem przebiegają w prawdziwie ekspresowym tempie, mimo że proponowane zmiany są bardzo daleko idące i wymagają dużej rozwagi. Projekt budzi wiele zastrzeżeń, brakuje jednak czasu na prawdziwe merytoryczne rozpatrzenie wątpliwości.

20.01.2011

Szef MSWiA Jerzy Miller podpisał 10 stycznia 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uszczegóławiające przepisy zawarte w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozporządzenie określa wymagania, jakie musi spełniać monitoring na stadionach piłkarskich.

Strony