GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

08.07.2009

GIODO zakończył postępowanie w sprawie ZTM i wydał decyzję, w której kwestionuje dotychczasowe praktyki ZTM związane z gromadzeniem danych klientów. Między innymi wypowiedział się kategorycznie przeciwko gromadzeniu danych o trasach przejazdów właścicieli kart miejskich i polityce informacyjnej ZTM.

Na zwołanej konferencji prasowej GIODO podkreślił, że ZTM nie jest instytucją powołaną do śledzenia obywateli, dlatego na potrzeby korzystania z jego usług nie jest potrzebne gromadzenie danych o lokalizacji właścicieli kart. Według GIODO gromadzenie takich informacji byłyby zbyt dużą ingerencją w prywatność obywateli. Zatem ZTM nie może zgodnie z prawem przetwarzać informacji o lokalizacji podróżujących i powinien zaprzestać pozyskiwania numerów spersonalizowanych WKM w trakcie dokonywania jej kolejnych kasowań (o ile nie dochodzi wyłącznie do aktywacji karty). Należy zatem zmodyfikować zasady działania kart miejskich (w tym momencie system rejestruje numer karty przy każdorazowym kasowaniu) albo usuwać takie dane z systemu ZTM natychmiast po ich zarejestrowaniu.

Decyzja GIODO w tym zakresie uwzględnia nasze postulaty, sformułowane w liście otwartym Fundacji.

01.06.2009

Kampania marketingowa wokół Warszawskiej Karty Miejskiej odciąga uwagę od kluczowej sprawy: ceną za nową "funkcjonalność" jest poważne ograniczenie prawa do prywatności.

25.05.2009

Fundacja PANOPTYKON domaga się przywrócenia możliwości wyboru

W odpowiedzi na projekt „obowiązkowej personalizacji” kart miejskich realizowany przez ZTM wystosowaliśmy  list otwarty do Prezydent m.st. Warszawy i Przewodniczącej Rady Miasta (do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich i GIODO). Domagamy się w nim przywrócenia korzystającym z transportu miejskiego możliwości wyboru, czy i na jakich zasadach będą udostępniać swoje dane ZTM.

Uważamy, że sytuacja faktycznego przymusu korzystania ze spersonalizowanej karty miejskiej, jaką wprowadza projekt ZTM, rażąco łamie prawo do prywatności i ochrony danych obywateli.

Strony