GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

13.03.2015

Edyta Bielak-Jomaa i Sylweriusz Marcin Królak to oficjalni kandydaci na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z opublikowanych na stronach Sejmu dokumentów wynika, że dr Edyta Bielak-Jomaa została zgłoszona przez posłów Platformy Obywatelskiej, natomiast radca prawny Sylweriusz Królak – przez posłów SLD. Co intrygujące, kandydatury wpłynęły do Sejmu wczoraj (12 marca) zaś już wcześniej (11 marca) skierowano je do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Po niejasnych komplikacjach związanych z kandydaturą Mirosława Wróblewskiego, mamy nadzieję, że tym razem dojdzie do szybkiego powołania nowego GIODO. Dr Wojciech Wiewiórowski, który pełnił funkcję GIODO od 2010 r., pod koniec ubiegłego roku...

09.02.2015

Niestety, jeśli chodzi o niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, administratorzy danych często czują się bezkarni. Słyszałem o przypadkach, w których szefowie firm wzywali administratora bezpieczeństwa informacji, pytając, ile razy w danych sprawach GIODO zgłaszał do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Gdy słyszeli, że takich zgłoszeń jest niewiele, automatycznie ich poczucie odpowiedzialności malało, bo konsekwencje wydawały się odległe. Dlatego od kierujących firmami można w takich przypadkach usłyszeć: „Mnie to nie dotyczy”. Tyle tylko, że de facto dotyczy to każdego – mówi Andrzej Lewiński, pełniący obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

02.02.2015

Procedura wyborów nowego GIODO zamieniła się w farsę. Okazało się bowiem, że jedyny kandydat formalnie nigdy nim nie był, ponieważ Marszałek Sejmu wstrzymał nadanie wnioskowi o jego wybór numeru druku sejmowego. Mirosław Wróblewski wycofał się z kandydowania, bo dowiedział się nieoficjalnie, że nie może już liczyć na poparcie członków klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej, który wcześniej sam go zgłosił. Możemy snuć przypuszczenia, co działo się za kulisami, jednak efektem politycznych przepychanek jest to, że wciąż nie mamy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mimo zawirowań nasz koalicyjny monitoring wyborów GIODO trwa: gdy tylko wyznaczony zostanie kolejny kandydat lub kandydatka poprosimy o wypełnienie kwestionariusza i przedstawimy nasze rekomendacje względem tej kandydatury.

29.01.2015

Poznańskie Centrum Praw Człowieka wydało oświadczenie na temat kontrowersji wokół wyborów nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

„Z niepokojem śledzimy informacje o perturbacjach towarzyszących procesowi powoływania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ochrona danych osobowych stała się współcześnie jedną z najważniejszych gwarancji dla realizacji podstawowych praw i wolności człowieka. GIODO spełnia w tych warunkach kluczową rolę. Niezbędne jest zatem wskazanie na to stanowisko kompetentnej osoby, w transparentnym i pozbawionym politycznych aspektów procesie.Informacje, które docierają do opinii publicznej na temat nie merytorycznych przesłanek wstrzymywania wyboru GIODO, pomimo uprzedniego wyłonienia kandydata spełniającego wszystkie wymagane kryteria i cieszącego się autorytetem i poparciem organizacji pozarządowych, budzą nasze głębokie zaniepokojenie. Apelujemy do czynników decyzyjnych o poważne i merytoryczne potraktowanie tej sprawy”.

28.01.2015

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji, jak co roku, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję poświęconą najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. W konferencji „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” weźmie udział również Fundacja Panoptykon.

27.01.2015

Docierają do nas sygnały, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wycofał poparcie dla Mirosława Wróblewskiego – jedynego zgłoszonego kandydata na to stanowisko. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Wróblewski zapowiada wycofanie swojej kandydatury, aby nie blokować procesu wyborów. W związku z zaistniałym zamieszaniem, jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane na czwartek (29 stycznia) publiczne wysłuchanie kandydata na GIODO. Sam monitoring wyborów, oczywiście, kontynuujemy.

27.01.2015

28 stycznia jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych – okazja do przypomnienia, dlaczego nasze dane powinny być lepiej chronione i co jeszcze w tej sferze zostało do zrobienia. W tym roku klimat polityczny wyraźnie ochronie danych nie sprzyja: w Brukseli przeciągają się prace nad niezbędną reformą obowiązującego prawa, a w Polsce już drugi miesiąc pozostaje nieobsadzony urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co gorsze, docierają do nas sygnały, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wycofał poparcie dla Mirosława Wróblewskiego – jedynego zgłoszonego kandydata na to stanowisko. 

26.01.2015

Notoryczne wycieki z baz danych firm, które uchodzą za technologicznych liderów; postępująca integracja kolejnych usług; agresywny marketing z wykorzystaniem naszej lokalizacji czy prywatnych zdjęć; regulaminy zmieniające się szybciej niż jesteśmy je w stanie ze zrozumieniem przeczytać. To nasza cyfrowa codzienność. Nie ma wątpliwości – Europa musi wreszcie powiedzieć „dość!” rabunkowej eksploatacji danych, w której prym wiodą amerykańscy giganci. Ochrona danych potrzebuje ostrzejszych zębów! A recepta na to, jak ją wygenerować, jest zaskakująco prosta. Czas na zmiany, czas na nowego superbohatera.

23.01.2015

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest instytucją, która ma pełne ręce roboty. Tylko w 2013 roku wpłynęło do niego prawie 5 tys. pytań z prośbą o interpretację przepisów oraz ponad 1800 skarg od obywateli. Tylko w 2013 roku wpłynęło do niego prawie 5 tys. pytań z prośbą o interpretację przepisów oraz ponad 1800 skarg od obywateli. Do tego dochodzi jeszcze ponad 600 aktów prawnych do zaopiniowania. To ogromna ilość pracy, której niestety nie towarzyszy wystarczający budżet i odpowiednia liczba pracowników.

Strony