GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

14.07.2014

Dostawcy energii elektrycznej coraz częściej instalują u swoich klientów inteligentne liczniki (tzw. smart grid), które zdalnie przekazują do operatora dane o zużyciu prądu. Informacje przywołane przez Komisję Europejską w „analizie porównawczej rozpowszechniania inteligentnego pomiaru w UE” wskazują, że masowa instalacja inteligentnych liczników nie zawsze jest dla konsumentów opłacalna. Obok analizy ekonomicznej wdrożenia smart grid, nie mniej problematyczna jest ochrona prywatności osób, których dane będą zbierane przez liczniki.

07.07.2014

3 sierpnia kończy się kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W idealnym scenariuszu do tego czasu Sejm powinien wybrać osobę, która obejmie ten urząd na kolejne cztery lata. Fotel Generalnego Inspektora zdecydowanie bardziej kojarzy się z wyzwaniem niż polityczną nagrodą: ma za zadanie bronić naszego prawa do ochrony danych osobowych w skrajnie niesprzyjających warunkach. I ze strony biznesu, i organów państwa na każdym kroku słyszymy, że to przegrana batalia; że bez przetwarzania danych już nic się nie da. Od determinacji, wiedzy i umocowania osoby pełniącej tę ważną funkcję będzie zależało, czy i jak często różni grabarze prywatności usłyszą „sprawdzam”. Dlatego Fundacja Panoptykon po raz kolejny zdecydowała się przeprowadzić monitoring wyborów GIODO.

27.03.2014

Od początku tego roku w Warszawie obowiązuje tzw. Karta warszawiaka. Daje ona uprawienia m.in. do tańszych biletów miejskich. Osobami, które mogą uzyskać kartę, są mieszkańcy i mieszkanki Warszawy rozliczający podatek dochodowy w stolicy. Zgodnie z danymi wskazywanymi przez ratusz podatek PIT stanowi 1/3 dochodu miasta. Zniżki związane z kartą mają stanowić zachętę do płacenia podatków w stolicy. Ratusz uważa również, że Karta warszawiaka nie tylko zwiększy wpływy do budżetu, ale i przysłuży się budowie lokalnej tożsamości.

Jednak karta wywołuje ogromne emocje. Przede wszystkim zniżki przysługujące z jej tytułu wcale nie są duże. Stanowią „zniżki od podwyżek”, jako że jednocześnie ratusz podjął decyzję o podwyżce cen biletów na komunikację miejską. Jak pisze Joanna Erbel (aktywistka zaangażowana w walkę przeciwko podwyżkom cen biletów) – znaczenie karty, w kontekście budżetów gospodarstw domowych i samego miasta, może być minimalne i symboliczne.

28.01.2014

Z okazji międzynarodowego Dnia Ochrony Dany Osobowych Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, opowiada Fundacji Panoptykon o big data, aplikacjach mobilnych, edukacji cyfrowej i praktycznych narzędziach chroniących prywatność.

24.01.2014

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej centralne gromadzenie danych o wszystkich uczniach i nauczycielach jest niezbędne do sprawnego zarządzania oświatą, zwłaszcza – dzielenia pieniędzy. Dlatego w kwietniu 2011 r. uchwalono ustawę tworzącą nowy system informacji oświatowej (SIO). Jednak 1 stycznia 2014 r. z inicjatywy MEN zaczęła obowiązywać nowelizacja, która odkłada wejście w życie nowego SIO. Okazało się, że projektowany system jest wadliwy i konieczne jest wydłużenie funkcjonowania starego, który… ma być teraz wzorcem do weryfikacji prawidłowości danych zawartych w nowym SIO.

20.10.2013

Obraża Cię komentarz na internetowym forum? Czujesz się dotknięty wpisem na czyimś blogu? Chcesz dochodzić ochrony swoich praw, ale nie wiesz jak? Nie jesteś całkiem bezbronny. Poniżej przedstawiamy instrumenty prawne, które pozwalają chronić dobre imię. Mają one wiele wad – z jednej strony osobom faktycznie potrzebującym ochrony nie jest o nią łatwo, z drugiej – stwarzają ryzyko nadużyć, których ofiarą bywa prywatność innych użytkowników internetu. Zapraszamy do lektury pierwszego z serii praktycznych tekstów prawniczych poświęconych problemom, z którymi na co dzień spotykamy się w sieci.

07.10.2013

Rusza V edycja kampanii „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość”. Ma ona służyć edukacji dotyczącej ochrony danych osobowych i zwróceniu uwagi na zjawisko tzw. kradzieży tożsamości.

30.09.2013

W zeszłym tygodniu odbywała się w Warszawie coroczna konferencja rzeczników ochrony danych osobowych z całego świata.

06.06.2013

W erze powszechnego dostępu do ogromnej ilości danych osobowych profilowanie staje się prawdziwym wyzwaniem dla ochrony prywatności. Ta kontrowersyjna, a jednocześnie bardzo powszechna, metoda kategoryzowania ludzi według ich cech i zachowań jest jednym z punktów zapalnych dyskusji o europejskiej reformie ochrony danych osobowych. Niedawno opinię w tej sprawie wyraziła także Grupa Robocza Art. 29.

07.05.2013

Poruszanie się po mieście kosztuje, jednak koszty te liczone mogą być już nie tylko w pieniądzach, ale również w danych osobowych. W Warszawie wydanie spersonalizowanej karty miejskiej przez Zarząd Transportu Miejskiego wymaga podania konkretnych informacji, np. dokładnego adresu i numeru PESEL. Z kolei Zarząd Dróg Miejskich zbiera informacje o kierowcach parkujących w strefach płatnego parkowania. Zarówno ZTM, jak i ZDM zależne są od Urzędu Miasta.

Strony