GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

18.04.2013

Na regulacji zasad działania monitoringu wizyjnego zależy nie tylko Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i nam, ale również licznym przedstawicielom branży ochroniarskiej – z ich perspektywy pożądane jest uporządkowanie próżni prawnej, w jakiej obecnie się poruszają. Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych swoje stanowiska dotyczące regulacji przedstawiła grupa podmiotów branżowych.

W lutym – na zaproszenie MSW – przedstawiliśmy nasze pomysły na to, jak uregulować działanie kamer monitoringu. Wcześniej kompleksowe propozycje zgłosili Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Akademia Monitoringu Wizyjnego. Jednak w ministerstwie wciąż trwają „prace analityczne”, których elementem było marcowe spotkanie wszystkich podmiotów, które wyraziły swoje stanowiska.

08.04.2013

Dane osobowe przetwarzane przez kościoły bądź związki wyznaniowe były dotychczas poza kontrolą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednak może się to niedługo zmienić – Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że wyłączenie możliwości kontroli dotyczy tylko osób należących do kościoła. A więc nie wszystkich.

04.04.2013

Media regularnie informują o możliwych zagrożeniach związanych z używaniem kart zbliżeniowych, Narodowy Bank Polski postanawia zbadać ich bezpieczeństwo, o podjęcie podobnych działań zwraca się również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) do Komisji Nadzoru Finansowego. Praktyka coraz wyraźniej pokazuje, że rozwiązanie mające zapewnić wygodę i oszczędność czasu nie jest wolne od wad. I to wad na tyle poważnych, że przyjazna klientom technologia łatwo może stać się ich wrogiem...

14.03.2013

Przed każdą salą sądową wiszą informacje o zaplanowanych sprawach – kto jest stroną, czego sprawa dotyczy (np. jakiego przestępstwa) i wreszcie – kto będzie świadkiem. Wadliwa podstawa prawna, brak możliwości wyłączenia jawności w delikatnych sprawach – to realia funkcjonowania wokand sądowych, na którą zwrócili uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Rzecznik Praw Obywatelskich.

27.02.2013

„Cenzura Internetu”, „Polska rajem dla piratów”... Takie skrajne stanowiska dotyczące ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) przewinęły się w ostatnich dniach przez media. Sprawa jest jednak zdecydowanie bardziej złożona niż opinie niektórych środowisk. Projekt nowelizacji ustawy, w wersji z początku lutego, trafił w tym tygodniu na posiedzenie Rady Ministrów. Wywołało to spore zamieszanie i co najmniej parę „nieścisłości” w mediach, które warto wyjaśnić. Nie ma wątpliwości, że pewne zmiany w UŚUDE są potrzebne. Ale jaki kształt powinny przybrać? Co do tego, jak zwykle, zdania są podzielone – swój punkt widzenia mają hostingodawcy, właściciele wyszukiwarek i serwisów publikujących linki do cudzych treści, politycy, twórcy i sami użytkownicy Internetu.

16.11.2012

Pod koniec października w Punta del Este w Urugwaju odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności. Jest to ważne spotkanie, w którym biorą udział rzecznicy zarówno z Europy - na czele z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych - jak i z całego świata, a także przedstawiciele instytucji europejskich, rządów państw spoza UE, eksperci, przedstawiciele świata akademickiego, organizacje krajowe i międzynarodowe oraz przedstawiciele biznesu. Konferencje odbywają się cyklicznie od 34 lat.

25.10.2012

Co sprawia, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych chowa głowę w piasek niczym struś? Okazuje się, że to brak kompleksowej regulacji prawnej monitoringu wizyjnego i trudności w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych zmuszają go do uników i podejmowania interwencji tylko w najbardziej jednoznacznych sytuacjach. A cierpią na tym przede wszystkim prawa i wolności obywateli.

15.10.2012

Od wielu miesięcy – zarówno na szczeblu rządowym, jak i parlamentarnym – obserwowaliśmy pracę nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. W piątek ustawę regulującą m.in. zasady instalowania tzw. ciasteczek, a także skracającą do 12 miesięcy okres obowiązkowej retencji danych telekomunikacyjnych, przyjął Sejm.

12.10.2012

Problem braku kompleksowych regulacji prawnych monitoringu wizyjnego stał się centralnym tematem seminarium "Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer", zorganizowanego przez Fundację Panoptykon, Rzecznika Praw Obywatelskich i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wątków, które pojawiały się w dyskusji, było jednak znacznie więcej - mówiono o skuteczności działania monitoringu, naruszeniach prywatności z nim związanych, jego dalekosiężnych skutkach społecznych oraz paradoksach, które wiążą się z jego wykorzystywaniem.

Polskie miasta prześcigają się w instalacji nowych kamer monitoringu, a przy wjazdach umieszczają tablice z napisem "Miasto monitorowane". "Za granicą widziałam napisy »miasto uniwersyteckie« czy »miasto kultury« - dziwiła się w swoim wprowadzeniu do dyskusji Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. - Moi zagraniczni goście pytają ze zdumieniem, dlaczego Polacy są dumni z inwigilowania?".

08.10.2012

Informacja publiczna bywa niekiedy strzeżona tak pilnie, że zdaje się urastać do rangi tajemnicy państwowej. Przekonaliśmy się o tym po raz kolejny, zbierając informacje na temat monitoringu wizyjnego w polskich miastach. Pierwsze częściowe wyniki przedstawimy już w najbliższy czwartek w trakcie seminarium "Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer", które organizujemy we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Strony