GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

01.10.2012

11 października od godz. 12.00 do 17.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 26 w Warszawie odbędzie się seminarium "Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer". Organizatorami spotkania są: Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Fundacja Panoptykon.

Monitoring wizyjny staje się jednym z najpopularniejszych środków wykorzystywanych dla ochrony obywateli, a jednocześnie doskonałym narzędziem do ich obserwowania i kontrolowania. Jego zwolennicy twierdzą, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, natomiast sceptycy dostrzegają zagrożenia z perspektywy praw człowieka oraz uważają, że brak odpowiednich uregulowań prawnych może prowadzić do nadużyć. Dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście, w rozwinięciu udostępniamy transmisję on-line.

20.06.2012

Dzięki determinacji grupy osób walczącej o prawo do apostazji, przez media przetoczyła się niedawno gorąca debata o tym, czy występując z kościoła możemy również zabrać swoje dane i co na to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Problem z kontrolą informacji, jakie o apostatach przechowuje kościół, w dużej mierze wynika z ograniczonych kompetencji GIODO w tym zakresie. Obowiązujące prawo nie pozwala Generalnemu Inspektorowi ani przeprowadzać kontroli, ani wydawać decyzji w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe. Złożony kilka dni temu w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych ma tę sytuację zmienić. 

22.05.2012

Po wielu miesiącach prac i dwukrotnych konsultacjach społecznych, w których i my braliśmy udział, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało ostateczną wersję projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Projekt zakłada skrócenie okresu retencji o połowę (z 24 do 12 miesięcy) i ograniczenie możliwości sięgania po dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną tylko do sądu karnego. Zmiany obejmą również zasady instalowania cookies. Projekt, któremu od dawna się przyglądamy, zasadniczo wzmacnia ochronę prywatności, ale zdecydowanie nie rozwiązuje wszystkich problemów na tym polu. Rząd stanął jak gdyby w rozkroku, najwyraźniej próbując pogodzić sprzeczne interesy. Dalszy ciąg tej rozgrywki obejrzymy zapewne w Sejmie.

21.05.2012

Powraca temat przetwarzania danych wrażliwych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Sygnalizowaliśmy go w styczniu w związku z nowelizacją ustawy o NIK, która poszerzyła kompetencje kontrolerów w tym zakresie. Po tym, jak odezwały się głosy krytyczne, okazało się, że sam NIK tak szerokich uprawnień nigdy się nie domagał. Dziś dowiedzieliśmy się, jaka jest ich kontrpropozycja. NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili wspólne stanowisko w tej sprawie. Na konferencję została też zaproszona Fundacja Panoptykon.

19.04.2012

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost liczby kamer w przestrzeni miejskiej: na ulicach, w parkach, urzędach, bankach, biurowcach, sklepach, szkołach i przedszkolach, na skrzyżowaniach, w miasteczkach akademickich, autobusach, tramwajach, na przystankach. Kamery zadomowiły się też na osiedlach i w blokach: ich widok na klatkach schodowych czy w windach prawie nikogo dzisiaj już nie dziwi. Nie znaczy to jednak, że taki stan rzeczy wszystkim odpowiada.

27.01.2012

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie ACTA, które przedstawialiśmy w liście do premiera z 16 stycznia 2012, zostało wsparte stanowiskami ważnych instytucji publicznych – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. GIODO stwierdził w swojej opinii z 23 stycznia 2012 r., że podpisanie i ratyfikacja konwencji ACTA są niebezpieczne dla praw i wolności określonych w konstytucji. Również RPO w wystąpieniu z 25 stycznia wyraziła niepokój co do treści Konwencji i trybu procedowania nad nią. Poprosiła Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia.

08.01.2012

Od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ta zakłada stworzenie systemu informatycznego, który umożliwi łatwe i szybkie przekazywanie danych między policją, niektórymi innymi służbami oraz organami kontroli skarbowej różnych państw członkowskich w celu wykrywania i ścigania sprawców, a także w celach prewencyjnych.

13.12.2011

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, zgodnie z którym brak reakcji GIODO na zawiadomienie od osoby, która chciała usunąć swoje dane z ksiąg parafialnych, stanowi zaniedbanie jego obowiązków. Sprawa dotyczy Roberta Biniasa, prawnika ze Śląska, który dziewięć lat temu, dokonując apostazji, wystąpił z Kościoła katolickiego. Domagał się przy tym usunięcia swoich danych z ksiąg parafialnych. Gdy jego prośby spotkały się z odmową, Binias zwrócił się o pomoc do GIODO, który także nie zajął się jego sprawą, powołując się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz umowę z episkopatem.

07.12.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w Programie „Twoje dane – twoja sprawa…”, popularyzującym wiedzę o prawie do prywatności  i ochronie danych osobowych.  Program kierowany jest do szkół, gdyż to najmłodsi są najbardziej bezbronni w obliczu coraz szerszego gromadzenia danych przez instytucje publiczne i prywatne. Zakłada uczulenie dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa związane z udostępnianiem danych o sobie, a także uświadamianie im jak cenna jest prywatność, dlaczego warto jej strzec i jak świadomie unikać zagrożeń.

Do programu mogą przystąpić szkoły poprzez samorządowe ośrodki doskonalenia nauczycieli. W pierwszym etapie konsultanci oraz doradcy metodyczni związani z ośrodkami zostaną bezpłatnie przeszkoleni na liderów Programu. Drugi etap zakłada wdrożenie Programu do szkół podstawowych i gimnazjów. Liderzy przygotują nauczycieli, którzy wprowadzą treści związane z tematyką ochrony danych osobowych i prawa do prywatności podczas zajęć z uczniami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2011 r.

05.12.2011

Znana jest już opinia GIODO na temat porozumienia zawartego między dostawcami usług internetowych a środowiskiem związanym z zarządzaniem i ochroną praw autorskich. O kontrowersyjnym porozumieniu informowaliśmy już w ubiegłym miesiącu. Wtedy również wystąpiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie do GIODO i UOKiK-u. Z pisma GIODO z 28 listopada skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że porozumienie zagraża prawu do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz uznawanym w demokratycznym państwie zasadom przetwarzania danych osobowych.

Strony