INDECT

12.06.2012

Po sensacyjnej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wstrzymaniu udziału policji w projekcie INDECT spytaliśmy o powody tej decyzji. Po niemal dwóch miesiącach wciąż ich nie znamy, ale za to wiemy, że… Ministerstwo też niewiele wie. W resorcie powołano specjalny zespół, którego zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności, które zadecydowały o wstrzymaniu przez policję działań prowadzonych w ramach projektu INDECT.

21.05.2012

Budzący coraz więcej ekscytacji projekt INDECT doczekał się "wysłuchania" na salonach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zorganizowało dziś spotkanie, które miało wyjaśnić wątpliwości wokół samego przedsięwzięcia, ale też cytowanej w mediach wypowiedzi Ministra Jacka Cichockiego o wycofaniu się Komendy Głównej Policji ze współpracy w ramach projektu. Niestety spotkanie nie zwiększyło naszej wiedzy na temat INDECT-u, wzbudziło natomiast wątpliwości, czy Minister Cichocki znów nie zmieni zdania.

Prezentacja projektu INDECT

W pierwszej części spotkania w imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) projekt INDECT przedstawił prof. Dziech oraz jego współpracownicy. Przypomnieli, że projekt rozpoczął się 1 września 2009 r. i jest finansowany w ramach VII Ramowego Programu Badawczego UE w kategorii „bezpieczeństwo”.

17.05.2012

Na fali gorącej debaty publicznej wokół projektu INDECT i medialnych doniesień o "wycofaniu" się Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z udziału w tej inicjatywie, spróbowaliśmy dowiedzieć się więcej o przeszłej, teraźniejszej, a może i przyszłej współpracy MSW z Akademią Górniczo-Hutniczą, która projekt INDECT koordynuje. W trybie dostępu do informacji publicznej zadaliśmy MSW kilka szczegółowych pytań. Mimo że dostaliśmy formalną odpowiedź, rzeczywistej odpowiedzi na postawione pytania wciąż nie mamy. Dlatego dziś wysłaliśmy do Ministerstwa kolejny list: tym razem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na nieudzieleniu odpowiedzi na nasz wniosek w ustawowym terminie.

18.04.2012

Rzadko się zdarza, że projekt badawczy, zanim nawet wejdzie w fazę testowania, zyskuje tak złą prasę. Internet i media już ochrzciły realizowany z europejskich środków projekt INDECT następcą ACTA. Czy rzeczywiście cokolwiek łączy te dwa akronimy? Skąd tyle kontrowersji? Nie odnosimy się do wszystkich mitów narosłych wokół tego projektu badawczego, ale podsumowujemy nasze zastrzeżenia. 

10.06.2011

We wtorek, 7 czerwca w Parlamencie Europejskim głosowano nad sprawozdaniem w sprawie przeglądu śródokresowego 7. programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Jednym z omawianych projektów był INDECT, czyli „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”.

18.11.2010

Wojciech Wiewiórowski o swoich uprawnieniach wobec służb specjalnych: "GIODO z mocy prawa pozbawiony jest dostępu do informacji niejawnych gromadzonych przez służby specjalne. Mamy w tym względzie jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie. W innych krajach też są pewne wyłączenia, ale nie ma tak, żeby wyłączono spod kontroli organów ochrony danych osobowych wszystkie dane, które są zbierane przez służby (...) generalnie kwestia kontroli GIODO nad danymi gromadzonymi przez służby jest do dyskusji. Zaczniemy przegląd wszystkich przepisów dotyczących ochrony prywatności i dyskusję nad dużą nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych".

Więcej na ten temat:

Wszystko widać