inteligentne liczniki

ang. smart grid

30.12.2014

Ani prawo, ani decyzje polityczne nie zmieniają się pod wpływem jednego bodźca, nawet bardzo mocnego. To nie bilard – raczej przeciąganie wielu splątanych lin w różnych kierunkach. W to ćwiczenie są zaangażowani różni gracze – od biznesu, przez organizacje pozarządowe, po samych decydentów. Czasem ktoś z kimś zawiąże koalicję, czasem zrobi nieoczekiwany zwrot. Równowaga sił i polityczne wektory zmieniają się cały czas. Zachowując świadomość tej dynamiki, raz na jakiś czas warto się jednak zatrzymać i sprawdzić „stan gry”. Jak wyglądają nasze najważniejsze antynadzorcze batalie z perspektywy końca 2014 r.? Gdzie coś wygraliśmy, gdzie jednak przegrywamy, a gdzie trwa polityczny impas?

Bezpieczeństwo

Zmiana paradygmatu w UE: koniec dyrektywy retencyjnej

12.09.2014

Inteligentne liczniki energii elektrycznej w 80% gospodarstw domowych do 2020 r. – to najważniejsze założenie przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki propozycji zmian prawnych. W przeciwieństwie do poprzednich propozycji legislacyjnych, tym razem resort dostrzegł zagrożenia dla prywatności związane z licznikami i zaproponował konkretne gwarancje. To zdecydowanie zmiana na lepsze. Mamy jednak do tej propozycji kilka uwag i jedno fundamentalne zastrzeżenie – dlaczego nie będzie można odmówić instalacji "licznika-szpiegownika"?

14.07.2014

Dostawcy energii elektrycznej coraz częściej instalują u swoich klientów inteligentne liczniki (tzw. smart grid), które zdalnie przekazują do operatora dane o zużyciu prądu. Informacje przywołane przez Komisję Europejską w „analizie porównawczej rozpowszechniania inteligentnego pomiaru w UE” wskazują, że masowa instalacja inteligentnych liczników nie zawsze jest dla konsumentów opłacalna. Obok analizy ekonomicznej wdrożenia smart grid, nie mniej problematyczna jest ochrona prywatności osób, których dane będą zbierane przez liczniki.

06.06.2014

W Polsce dynamicznie wzrasta liczba inteligentnych liczników, zdalnie przekazujących operatorom informacje o zużyciu energii.

20.05.2013

Inteligentne liczniki z nowinki technologicznej interesującej dla energetyków przedostały się niedawno do szerokiej opinii publicznej, głównie jako urządzenie zagrażające prywatności. To efekt pierwszej próby wprowadzenia ustawowego obowiązku instalacji liczników zdalnego przekazu w Polsce. Obowiązku, póki co, jednak nie będzie.

14.05.2013

Inteligentne liczniki muszą zaczekać. Podczas dzisiejszych prac w Sejmie posłowie, na wniosek rządu, wykreślili z projektu poselskiego przepisy nakładające obowiązek instalacji inteligentnych liczników do 2020 r. u 80% odbiorców.

15.04.2013

Wprowadzenie tzw. inteligentnych liczników u 80% odbiorców energii do końca 2020 r. zakłada projekt nowelizacji Prawa energetycznego, nad którym pracować będzie sejmowa Komisja Gospodarki. Bez konsultacji i w mało transparentny sposób posłowie wprowadzić chcą do naszych domów technologię poważnie zagrażającą prywatności. Projekt zakłada również stworzenie centralnej bazy danych o zużyciu energii przez Polaków.

10.04.2013

Rząd na wczorajszym posiedzeniu uznał, że nie poprze obowiązku montażu liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej, zawartego w projekcie poselskim. Rada Ministrów chce na razie ograniczyć się do zbadania, czy istnieją warunki uzasadniające montażu inteligentnych liczników. Wprowadzenie liczników powinno być również poprzedzone wszechstronną analizą skutków ekonomicznych, prawnych i technicznych - czytamy na stronie KPRM.

27.03.2013

Smart grid - czyli inteligentne liczniki. Na początku trudno uwierzyć, że mogą one stanowić poważne zagrożenie dla prywatności. Jednak dzięki przesyłaniu danych o zużyciu energii elektrycznej i gromadzeniu ich w jednej wspólnej bazie, będzie łatwo przygotować bardzo precyzyjny profil mieszkania: czy ktoś jest w domu, jakie ma zwyczaje, jakich urządzeń używa.

21.03.2013

„Liczniki zdalnego odczytu” – inteligentne urządzenia, dzięki którym powstanie kolejna centralna baza danych osobowych mają zostać zainstalowane u 80% odbiorców do końca 2020 r. Tak zakłada projekt nowelizacji Prawa energetycznego (druk sejmowy nr 946), który w niezbyt transparentnym trybie przechodzi właśnie przez Sejm. Wystąpiliśmy w tej sprawie do sejmowej Komisji Gospodarki.

Strony