inteligentne liczniki

ang. smart grid

05.02.2013

Do wielu urządzeń, które już mamy dookoła siebie, a które – gromadząc szczegółowe dane o naszym życiu – stwarzają wyzwanie dla ochrony prywatności, może niebawem dołączyć „inteligentny” licznik energii elektrycznej. Przynajmniej do tego dąży Ministerstwo Gospodarki. Proponowane zmiany w Prawie energetycznym zakładają stworzenie szczegółowej bazy danych o zużyciu prądu. Jednak informacje te nie są w projekcie traktowane jak dane osobowe wymagające ochrony, tylko towar, którym można handlować! Napisaliśmy w tej sprawie list otwarty do Ministra Gospodarki.

21.06.2012

Inteligentna sieć energetyczna i inteligentne liczniki to już nie futurologia, ale bardzo nieodległa przyszłość. Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzenie tej technologii w całej Polsce do 2020 r. Tymczasem Europejski Inspektor Ochrony Danych widzi w inteligentnych licznikach poważne zagrożenie dla naszej prywatności. My też zabraliśmy głos w organizowanych przez Ministerstwo konsultacjach społecznych, zgłaszając pytania i wątpliwości z perspektywy obywatelskiej. Czy te uwagi zostaną wzięte pod uwagę?

07.02.2012

Projekt nowego Prawa energetycznego zakłada wprowadzenie w całej Polsce tzw. inteligentnych liczników. Mierzą one nie tylko zużycie energii, ale też to, kiedy jej używamy. To zagrożenie dla naszej prywatności. Dane zbierane przez liczniki muszą być chronione na równi z danymi osobowymi, co komentujemy w naszym stanowisku.

Strony