ITU

International Telecommunication Union

05.03.2013

Fundacja Panoptykon wraz z grupą organizacji społecznych przedstawiła stanowisko dotyczące zrewidowanej wersji Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR). Zostały one przyjęte podczas grudniowej Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej w Dubaju, jednak polski rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ich podpisania. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji właśnie zakończyło konsultacje społeczne w tej sprawie.

14.12.2012

Głównym celem Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej (WCIT) było znowelizowanie przyjętych w 1988 r. Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR). To wydarzenie, organizowane pod auspicjami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), miało przynieść przełom i dostosować przestarzały traktat do wyzwań współczesnego świata. Jednak na finiszu negocjacje przybrały dramatyczny obrót i ostatecznie zakończyły się fiaskiem.

23.11.2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej w Dubaju sprzeciwi się zwiększeniu kompetencji ITU dotyczących Internetu. Dopilnuje tego osobiście minister Michał Boni, który będzie przewodniczyć polskiej delegacji. Ministerstwo zaprosiło również do udziału w delegacji przedstawicieli organizacji społecznych. Minister zapewnia, że jest to „efekt przytoczonych przez nas argumentów i wkładu merytorycznego w ramach konsultacji”. A zatem – możemy pochwalić się małym sukcesem!

22.11.2012

Za dwa tygodnie rozpocznie się w Dubaju Światowa Konferencja Telekomunikacyjna (WCIT). Państwa członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) będą dyskutować m.in. o modelu globalnego zarządzania Internetem. Organizacje społeczne, w tym Fundacji Panoptykon, oceniają, że szczyt w Dubaju może przynieść rozwiązania, zagrażające prawom człowieka i otwartemu charakterowi Internetu. Teraz głos w sprawie ITU zabrał Parlament Europejski. Nasi reprezentanci w Brukseli powiedzieli dokładnie to, czego oczekiwali obywatele.

15.11.2012

Stanowisko polskich władz w sprawie rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR) uległo zmianom dwukrotnie w nie do końca jasnych okolicznościach. Aktualne stanowisko, ogłoszone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) 13 listopada 2012 r., jest powrotem do pierwotnego sprzeciwu wobec rozszerzania mandatu Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) o kwestie dotyczące zarządzania Internetem. Ta decyzja została bardzo dobrze przyjęta przez nas i inne organizacje społeczne. Mamy jednak świadomość, że to nie koniec gry. Dlatego wczoraj wystosowaliśmy do ministra Michała Boniego kolejny apel w tej sprawie. Zwracamy uwagę na potrzebę opracowania szczegółowych instrukcji negocjacyjnych, tak by odpowiadały one publicznie ogłoszonemu stanowisku rządu i nie pozostawiały miejsca na nowe, niekonsultowane wcześniej poprawki.

08.11.2012

Sytuacja związana z polskim stanowiskiem wobec rozszerzenia kompetencji ITU o zarządzanie Internetem zmienia się jak w kalejdoskopie. Wczoraj wieczorem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamieściło na swojej stronie następujący komunikat: „Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności”, wracając tym samym do swojego pierwotnego stanowiska w tej sprawie. MAiC twierdzi, że miały na to wpływ dyskusje podczas zorganizowanych 26 października przez MAiC warsztatów oraz głosy pojawiające się w debacie publicznej. 

08.11.2012

Z tegoroczną Światową Konferencją Telekomunikacyjną (WCIT), która ma odbyć się w Dubaju wiąże się wiele kontrowersji. W polskich i światowych mediach już w maju można było przeczytać o tym, że „ONZ zamierza przejąć kontrolę nad Internetem”. Oczywiście problem ten jest dużo bardziej skomplikowany, niż go wówczas opisywano. Szczyt w Dubaju będzie sceną, na której różni aktorzy będą bronić swoich interesów. Zapewne Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) będzie chciał zyskać większy wpływ na sprawy dotyczące Internetu.

Niedawno Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizowało warsztaty dotyczące WCIT. Obecny na tym spotkaniu przedstawiciel ITU w trakcie swojej prezentacji próbował zdemistyfikować obecne w mediach legendy związane z rewizją ITR. Jednak według nas przynajmniej część z przytoczonych przez niego argumentów jest nietrafna i zasługuje na polemikę. 

29.10.2012

Niedawno dowiedzieliśmy się, że polskie władze zmieniły swoje stanowisko dotyczące rozszerzenia kompetencji ITU o zarządzanie Internetem. W piątek, na specjalnym warsztacie poświęconym tej sprawie, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) tłumaczyło się ze swojej decyzji. Niestety, w sposób zaskakujący i nie wróżący nic dobrego.

W sierpniu MAiC przedstawiło do konsultacji społecznych stanowisko polskiego rządu w sprawie rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR), z którego jasno wynikało, że Polska sprzeciwia się rozszerzeniu kompetencji regulacyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na kwestie związane z zarządzaniem Internetem. Propozycja ta została przyjęta z entuzjazmem przez wszystkie organizacje społeczne i przedstawicieli biznesu.

19.10.2012

Dwa tygodnie temu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podsumowało konsultacje społeczne dotyczące rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR), jednocześnie publikując zrewidowane stanowisko polskiego rządu. Okazało się, że Polska jednak nie sprzeciwi się poszerzeniu kompetencji regulacyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na kwestie związane z Internetem. Dziś publikujemy list, który wspólnie z innymi organizacjami społecznymi wysłaliśmy w tej sprawie do MAiC. Oczekujemy wyjaśnienia, dlaczego rząd zmienił zdanie w tej fundamentalnej kwestii, mimo że wszyscy uczestnicy konsultacji społecznych byli temu przeciwni.

03.10.2012

Ochrona swobód i praw podstawowych w sieci, ale również otwarcie na dyskusję dotyczącą zarządzania Internetem - prawdopodobnie z takim stanowiskiem polski rząd zasiądzie do stołu na Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej w Dubaju. Wygląda zatem na to, że Polska nie sprzeciwi się poszerzeniu kompetencji regulacyjnych ITU na kwestie związane z Internetem. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) podsumowało konsultacje społeczne dotyczące rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR).

Strony