ITU

International Telecommunication Union

11.09.2012

Światowa Konferencja Telekomunikacyjna (WCIT), która ma odbyć się w grudniu tego roku, już teraz wywołuje duże emocje. Podczas tego szczytu rewizji ma ulec bardzo ważny traktat międzynarodowy regulujący na poziomie globalnym kwestie dotyczące sektora telekomunikacyjnego. Kolejny raz organizacje obywatelskie z całego świata (w tym Fundacja Panoptykon) apelują o zwiększanie transparentności procesu decyzyjnego w tej sprawie oraz odrzucenie propozycji, które mogłyby podważyć otwartą naturę Internetu i zagrozić prawom człowieka.

04.09.2012

Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska i Internet Society Poland zabrały głos w konsultacjach społecznych dotyczących rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (ITR), które zorganizowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Przygotowaliśmy wspólną opinię w której odnosimy się nie tylko do konkretnych propozycji zmian, ale przede wszystkim krytykujemy brak przejrzystości w procesie ich wypracowywania, którym zarządza Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Ostateczne stanowisko polskiego rządu w trwających negocjacjach będzie znane dopiero w listopadzie.

03.08.2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło wczoraj konsultacje społeczne polskiego stanowiska wobec Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR). Regulacje, których przyjęcie zapowiadane jest na grudzień 2012 r., są bardzo ważne dla wolności Internetu. Dlatego doceniamy decyzję Ministerstwa i z pewnością wyrazimy swoje zdanie w sprawie regulacji, do czego i Was zachęcamy. Mamy czas do końca sierpnia!

25.07.2012

Rada Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego podjęła decyzję o upublicznieniu części dokumentów dotyczących Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej. To ważny krok i zdecydowanie dobry kierunek. Organizacje pozarządowe uznają jednak, że to niewystarczająca zmiana: do pełnej transparentności w procesie politycznym, jaki toczy się w ramach ITU, jeszcze daleko.

29.06.2012

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) jest agencją wyspecjalizowaną ONZ. Ta najstarsza organizacja międzynarodowa, założona w 1865 roku, zajmuje się sprawami dotyczącymi szeroko rozumianej telekomunikacji. Są to raczej kwestie techniczne oraz koordynacyjne – ważne i często bardzo skomplikowane. Do tej pory ITU nie przykuwało uwagi szerokiej opinii publicznej. W tym roku to się zmieniło, za sprawą kilku państw-członków ITU, którzy zaproponowali rozszerzenie mandatu organizacji o sprawy dotyczące Internetu. Jak już sygnalizowaliśmy, ta propozycja będzie dyskutowana w czasie Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej (World Conference on International Telecommunications, WCITI), zaplanowanej na grudzień.

18.05.2012

Kiedy kilkadziesiąt organizacji z całego świata podejmuje skoordynowane działania, żeby wydobyć konkretne dokumenty negocjacyjne, wiadomo, że stawka jest wysoka. Tym razem nie chodzi o ACTA – choć atmosfera do złudzenia przypomina tamte negocjacje – ale o proces polityczny zainicjowany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU). Według doniesień medialnych, ITU zmierza do zrewidowania ważnego traktatu międzynarodowego - International Telecommunication Regulations (ITR) – żeby rozciągnąć swój mandat na regulację Internetu, a więc także sferę praw i wolności użytkowników sieci.

Strony