notice&takedown

30.05.2019

Czy symbol falangi obraża, czy raczej zagraża? Czy pozytywny komunikat może mieć znamiona mowy nienawiści? I czy Polska to jedyny kraj, w którym patologia sprzedaje się w Internecie? O mowie nienawiści, hejcie i patotreściach, a także o tym, jak z nimi walczyć – systemowo i całkiem prywatnie – opowiada Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

02.06.2017
Facebook. CC0 Public domain via Pixabay

Portale społecznościowe stały się dla użytkowników sieci kluczowymi pośrednikami w dostępie do informacji. Warto pamiętać jednak, że obiegiem tych informacji w dużej mierze sterują dziś firmy internetowe. To one decydują o blokowaniu i filtrowaniu treści, które udostępniasz, wykorzystując stworzoną przez nie infrastrukturę. Niestety, szczegółowe kryteria i procedury, którymi w tym zakresie kierują się cyberkorporacje, są często niedostępne lub co najmniej nieprzejrzyste dla użytkowników. Trochę więcej światła na zasady moderacji treści w mediach społecznościowych rzuca niedawna publikacja dziennika „The Guardian”. Ujawnia ona wewnętrzne wytyczne stworzone dla pracowników Facebooka, dzięki którym po raz pierwszy możemy przyjrzeć się bliżej kulisom pracy moderatorów tego serwisu.

23.12.2015

Do końca roku trwają konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy. Mogą w nich wziąć udział zarówno obywatele, jak i podmioty zbiorowe. Wystarczy, że wypełnią kwestionariusz przygotowany przez Komisję, w którym prosi ona o ustosunkowanie się do wybranych zagadnień, a czasem przedstawienie przykładów dobry i złych praktyk platform i pośredników internetowych. Konsultacje dotyczą ogólnych zasad funkcjonowania platform, ochrony danych osobowych online, ale też postępowania z nielegalnymi treściami online i odpowiedzialnością pośredników za usuwanie takich treści. Wypełniając kwestionariusz online, można odpowiedzieć jedynie na wybrane pytania – w tematach, które szczególnie nas interesują. Zachęcamy do wyrażenia opinii – może ona wpłynąć na przyszły kształt europejskiego Internetu.

03.02.2014

Prawdopodobnie wielkim niepowodzeniem zakończy się próba wymuszania opłat za oglądanie pornograficznej wersji YouTube w Niemczech.

16.12.2013

Zawsze, kiedy państwo sięga po dane obywateli, które ci w zupełnie innym celu powierzają prywatnym firmom, pojawiają się problemy i dylematy. Przekonaliśmy się już o tym, badając zasady i skalę dostępu policji i służb do danych telekomunikacyjnych (w tym billingów). Dziś symbolicznie rozpoczęliśmy podobną debatę o tym, co państwo wie o użytkownikach usług internetowych. W czasie konferencji prasowej przedstawiliśmy wnioski z badania pilotażowego z udziałem firm, które – chociaż nie pozwoliło znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania – pomogło nazwać problemy i sformułować kilka hipotez.

22.10.2013

Estoński portal Delfi AS zapłacił karę za opublikowany pod jego tekstem komentarz. Sprawa odpowiedzialności portalu internetowego za cudze słowa, po bataliach sądowych w Tallinie, trafiła przed Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), który 11 października stwierdził, że nie doszło do naruszenia wolności słowa. Czy to oznacza, że Trybunał obarcza pośredników odpowiedzialnością za komentarze autorstwa użytkowników i tym samym "zachęca" ich do wejścia w rolę cenzorów?

11.09.2012

Co robić z treścią w Internecie, która narusza prawo? Tymczasowo blokować? Natychmiast usuwać? A może tylko zgłaszać problem samemu autorowi? Komisja Europejska postanowiła ten dylemat skonsultować ze społeczeństwem, a my nie omieszkaliśmy odpowiedzieć. Ponieważ to, w jaki sposób europejski regulator ukształtuje procedurę reagowania na sporne treści w Internecie, ma zasadnicze znaczenie i dla wolności słowa, i dla naszej prywatności. Nie bez znaczenia jest też slogan, jakim Komisja zatytułowała kwestionariusz konsultacyjny: "czysty i otwarty Internet". 

15.06.2012

O zasadach, jakie powinny obowiązywać w sieci, żeby zapewnić wolny przepływ informacji i wolność słowa, pisaliśmy już sporo. Najwięcej przy okazji sporu o ACTA i o nowy kształt przepisów o odpowiedzialności pośredników. Dzięki dość niecodziennej koalicji TVP - UEFA - YouTube mamy szansę pokazać na dość jaskrawym przykładzie, jakie praktyczne znaczenie maję te gwarancje. Kilka dni temu na żądanie TVP z serwisu YouTube zniknął film zagrzewający piłkarzy i kibiców do pełnej mobilizacji w meczu z reprezentacją Czech.

17.05.2012

Na początku maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych przepisów mających chronić dzieci przed niepożądanymi treściami zamieszczanymi w Internecie. To nie pierwszy raz, kiedy za dobrymi intencjami i potężnym politycznie hasłem „pomyślmy o dzieciach” stoi kontrowersyjna i zaskakująca inicjatywa regulacyjna. Dokument o sympatycznie brzmiącej nazwie „Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” zawiera propozycje, które mogą poważnie ograniczać prywatność i wolność wypowiedzi użytkowników Internetu.  Tym razem Komisja Europejska wypowiada wojnę m.in. anonimowości w sieci.

Strony