orzecznictwo

20.01.2015

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał dziś wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący kompetencji Najwyższej Izby Kontroli do sięgania po tzw. dane wrażliwe. Ustawa o NIK uprawnia kontrolerów do wykorzystywania takich danych, jeśli „jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli”. W dotychczasowej dyskusji nawet Najwyższa Izba Kontroli wskazywała, że tak szerokie uprawnienia nie są jej potrzebne do prowadzenia działań.

18.12.2014

Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że zasady tworzenia rejestrów medycznych przez ministra zdrowia są niezgodne z Konstytucją. Ten ważny wyrok jest wynikiem wniosku skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na temat problemów związanych z rejestrami medycznymi wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Teraz część z naszych zarzutów znalazła potwierdzenie.

12.12.2014

„Dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do nagrań wideo rejestrowanych za pomocą kamery monitoringu zainstalowanej przez daną osobę na jej domu rodzinnym i skierowanej na drogę publiczną” – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spór prawny powstał na kanwie wątpliwości, czy można wykorzystać w postępowaniu karnym nagranie z monitoringu, które powstało z naruszeniem prawa. Jednak rozstrzygnięcie ma szersze konsekwencje i jeszcze bardziej komplikuje sytuację prawną podmiotów prowadzących monitoring.

04.12.2014

Parlament Europejski zdecydował niedawno o skierowaniu projektu umowy w sprawie PNR z Kanadą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.11.2014

SKW nadużywa prawa, aby blokować obywatelom dostęp do informacji publicznej. Nie dostaliśmy odpowiedzi na żaden z trzech wniosków, jakie w ostatnich miesiącach złożyliśmy do SKW. We wszystkich wnieśliśmy skargi na bezczynność – chcemy, by sąd zobowiązał służbę do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania. I we wszystkich trzech sprawach nasi przeciwnicy wykorzystali kruczki prawne: zażądali wyłączenia sędziów. Powoduje to przedłużenie sprawy o kilka miesięcy. SKW jest wytrawnym graczem w „Dostęp do informacji publicznej. Czarny scenariusz”. Każdy kruczek prawny jest dobry, by przedłużyć czas łamania prawa – nieudostępniania obywatelom informacji, która im się należy.

04.11.2014

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził dziś, że Minister Spraw Zagranicznych naruszył prawo, ignorując przez kilka miesięcy nasze pytania o inwigilację („był w bezczynności”), ale potem się zreflektował i odpowiedź wysłał. A skoro odpowiedź dostaliśmy, choć z czteromiesięcznym opóźnieniem, to zdaniem sądu dziś nasza skarga jest już bezprzedmiotowa. To, że odpowiedź MSZ w wielu miejscach była wymijająca lub zupełnie niemerytoryczna (w stylu „nie jesteśmy właściwym adresatem dla tego pytania”), nie miało dla sądu znaczenia. Formalnie organ odpowiedział. W praktyce: nadal nie mamy informacji, o które walczyliśmy.

Strasznie to skomplikowane, prawda? Sami zaczynamy się gubić. A przede wszystkim, czujemy się rozgrywani przez organy państwa, które – stosując kruczki prawne - unikają debaty publicznej na kontrowersyjny i ważny społecznie temat. Żeby to zilustrować, wykorzystaliśmy sprawdzony format gry planszowej. Prezentujemy pierwszą odsłonę „Czarnego scenariusza. Gry o dostęp do informacji publicznej”.

10.10.2014

Dziś w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa ze skargi Fundacji Panoptykon na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych, który nie udostępnił nam nazwiska polskiego eksperta w

01.10.2014

Ile jest kamer na najważniejszych dworcach w Polsce? Gdzie są umieszczone i czy nagrywają dźwięk?

02.09.2014

Niepokoi Cię liczba kamer w pociągu lub na dworcu kolejowym? Nie wiesz, jakie mają możliwości i do czego są wykorzystywane? My postanowiliśmy się tego dowiedzieć, składając wnioski o informację publiczną. Niestety nie wszystkie podmioty udzieliły odpowiedzi. Dlatego teraz walczyliśmy o informacje w sądzie.

Kamery w pociągach i na dworcach to tylko fragment szerszego problemu, jakim jest wszechobecny i nieuregulowany prawnie monitoring. Od lat zbieramy informacje o tym, jak działa, ile kosztuje, czy jest efektywny i służy bezpieczeństwu. Nasze doświadczenia i wiedzę zebraliśmy w przewodniku Życie wśród kamer.

Strony