orzecznictwo

12.12.2014

„Dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do nagrań wideo rejestrowanych za pomocą kamery monitoringu zainstalowanej przez daną osobę na jej domu rodzinnym i skierowanej na drogę publiczną” – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spór prawny powstał na kanwie wątpliwości, czy można wykorzystać w postępowaniu karnym nagranie z monitoringu, które powstało z naruszeniem prawa. Jednak rozstrzygnięcie ma szersze konsekwencje i jeszcze bardziej komplikuje sytuację prawną podmiotów prowadzących monitoring.

04.12.2014

Parlament Europejski zdecydował niedawno o skierowaniu projektu umowy w sprawie PNR z Kanadą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

04.11.2014

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził dziś, że Minister Spraw Zagranicznych naruszył prawo, ignorując przez kilka miesięcy nasze py

10.10.2014

Dziś w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa ze skargi Fundacji Panoptykon na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych, który nie udostępnił nam nazwiska polskiego eksperta w

01.10.2014

Ile jest kamer na najważniejszych dworcach w Polsce? Gdzie są umieszczone i czy nagrywają dźwięk?

02.09.2014

Niepokoi Cię liczba kamer w pociągu lub na dworcu kolejowym? Nie wiesz, jakie mają możliwości i do czego są wykorzystywane?

28.08.2014

Niemal miesiąc temu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że brak zewnętrznej kontroli nad sięganiem przez służby po billingi i inne dane telekomunikacyjne narusza konstytucję. Czekając na pisemne uzasadnienie wyroku, zastanawialiśmy się, jak ustawodawca wykona ten wyrok – jakiego rodzaju mechanizmy kontroli stworzy i czy rozwiąże przy tym inne kwestie, np. czy ograniczy katalog spraw, w związku z którymi można sięgać po dane. Z najnowszego raportu NIK, stwierdzającego słabość cywilnej kontroli nad służbami, wynika, że reforma służb musi mieć jednak znacznie szerszy zakres. Tymczasem, po wczorajszym posiedzeniu sejmowych komisji spraw wewnętrznych i komisji ds. służb specjalnych, rodzi się nowe pytanie – nie o treść, ale o formę koniecznych zmian....

22.08.2014

Czy istnieją granice możliwości technicznych, których służby specjalne demokratycznego państwa, nie powinny przekracać? Jak je wyznaczyć?

Strony