orzecznictwo

23.07.2013

Każdy telefon i komputer pozostawia po sobie cyfrowe ślady: informacje, z kim się łączyliśmy (billingi), jak długo rozmawialiśmy, gdzie się wówczas znajdowaliśmy, czy jaki mamy numer IP. Wynika to przede wszystkim z architektury sieci GSM, która wymusza na telefonach łączenie się z tzw. stacjami BTS, czyli przekaźnikami. Pozostawiane przez nas ślady, nazywane danymi telekomunikacyjnymi, są nieocenionym źródłem informacji o naszym prywatnym życiu, zwyczajach czy siatce znajomych. Operatorzy telekomunikacyjni potrzebują ich do świadczenia usług, jednak chęć dostępu do nich zgłosiły również państwa. Tak powstał problem tzw. retencji, czyli przechowywania danych telekomunikacyjnych.

15.07.2013

Co najczęściej publikujemy na profilach portali społecznościowych? Dzielimy się rozmaitymi rzeczami: zdjęciami, opisami wrażeń czy wreszcie linkami do filmików. Zazwyczaj ujawniamy w ten sposób sporo informacji na swój temat. Jednak takie działania mogą mieć konsekwencje prawne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z profilem osoby publicznej. Przekonał się o tym były kandydat na posła. W jego sprawie zapadł niedawno wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

08.07.2013

Bezprawne ingerowanie w wolności i prawa konstytucyjne jednostki oraz naruszanie procedur przez służby specjalne nie pozostaje bez konsekwencji. Wskazują na to wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroki w sprawach byłej posłanki Beaty Sawickiej oraz dziennikarza Bogdana Wróblewskiego. Uzasadnienia wyroków z 26 kwietnia 2013 r. potwierdzają konieczność reformy zasad funkcjonowania służb specjalnych w Polsce, a jednocześnie wyznaczają granice, których służbom nie wolno przekraczać.

26.06.2013

Tocząca się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawa C-131/12 Google Spain i Google powoli zbliża się do swojego finału. Trybunał rozstrzygnie w niej, czy można żądać od wyszukiwarki wymazania informacji o sobie, a więc czy istnieje „prawo do bycia zapomnianym”. Wczoraj opinię w tej sprawie przedstawił Rzecznik Generalny Trybunału.

20.06.2013

„Demokratyczne państwo ze swej istoty wyklucza (...) testowanie uczciwości obywateli, czy dokonywania wyrywkowej, »na chybił trafił« kontroli tej uczciwości przy użyciu w tym celu tajnych i podstępnych metod. Postępowanie takie jest cechą i praktyką państwa totalitarnego”.

10.06.2013

Amerykańskie służby mają pełny dostęp do serwerów firm, którym w zaufaniu powierzamy nasze cyfrowe życie: maile, poufne dokumenty, prywatne wpisy na portalach społecznościowych, rozmowy prowadzone przez internetowe komunikatory, zdjęcia. Wszystko to, co dla własnej wygody przechowujemy w chmurze, ma swoje drugie życie. Powinniśmy się już do tego przyzwyczaić, bo prawo pozwalające na inwigilację cudzoziemców obowiązuje w Stanach Zjednoczonych od 2002 roku. Na szczęście slogan wojny z terroryzmem na tyle się zużył, że i Amerykanów, i Europejczyków ta konfrontacja z całkowitą utratą prywatności w sieci mocno wzburzyła.

06.06.2013

Polskie służby mogą pytać operatorów o nasze dane telekomunikacyjne, ale każda taka operacja przynajmniej jest rejestrowana.

13.05.2013

W Internecie regularnie pojawiają się nagrania rozmów przez telefony alarmowe, dzięki którym łaknący sensacji internauci mogą posłuchać zdenerwowanych osób wzywających pomocy. Niestety przed publikacją nagrania nie zawsze usuwane są z niego dane osobowe dzwoniącego. W takiej właśnie sytuacji znalazła się J. H. – obecnie trwa proces przeciwko Policji: gra toczy się o przeprosiny i zadośćuczynienie dla osoby, która stała się pośmiewiskiem Internetu.

26.04.2013

W warszawskim Sądzie Apelacyjnym zapadły dzisiaj dwa wyroki „przeciwko” Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Beata Sawicka została prawomocnie uniewinniona od zarzutu przyjęcia łapówki. CBA będzie też musiało przeprosić Bogdana Wróblewskiego za bezpodstawne pobieranie jego billingów. Po dzisiejszych wyrokach konieczność kompleksowej reformy zasad funkcjonowania służb jest bardziej niż oczywista.

08.04.2013

Dane osobowe przetwarzane przez kościoły bądź związki wyznaniowe były dotychczas poza kontrolą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednak może się to niedługo zmienić – Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że wyłączenie możliwości kontroli dotyczy tylko osób należących do kościoła. A więc nie wszystkich.

Strony