orzecznictwo

10.01.2013

Na niektóre ważne ustawy przychodzi nam czekać latami, inne projekty bywają uchwalane w tempie iście ekspresowym. Ale niestety dzieje się to zwykle kosztem jakości stanowionego prawa oraz merytorycznej dyskusji i refleksji nad skutkami wprowadzanych zmian. Tydzień temu informowaliśmy o kontrowersyjnych zmianach w przepisach dotyczących izb wytrzeźwień, które uchwalił Sejm. Rozpędzona machina procesu legislacyjnego wczoraj zatrzymała się na kolejnym przystanku – ustawa została przegłosowana w Senacie.

03.01.2013

Turcja w 2009 roku zablokowała dostęp do platformy Google Sites. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł jednogłośnie, że działanie to narusza prawo do wolności wypowiedzi. Tureckie przepisy umożliwiające zastosowanie nakazu blokowania stron internetowych zostały uznane za nieprecyzyjne i muszą ulec zmianie.

03.01.2013

Zamiast poprawić wadliwą regulację ustalania wysokości opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień Senat zaproponował obowiązkowe kamery we wszystkich izbach. A Sejm, zamiast pochylić się nad wpływem propozycji na prawa człowieka, ignoruje organizacje pozarządowe i ekspresowo uchwala kontrowersyjną ustawę. Ma ona wejść w życie 17 stycznia, czyli już za... dwa tygodnie.

01.10.2012

Po wpisaniu swojego nazwiska do wyszukiwarki Google pewien Hiszpan odnalazł link do strony internetowej gazety z odniesieniem do licytacji nieruchomości zajętej ze względu na niespłacone przez niego należności na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych. Zajęcie nieruchomości było już zakończone, a sprawa niespłaconych należności nieaktualna. Zwrócił się więc do Google Spain żądając usunięcia tych informacji. Firma odrzuciła jego żądanie, powołując się na model biznesowy wyszukiwarki, która nie modyfikuje, a jedynie indeksuje dostępne w Internecie treści. Tak zawiązał się spór, który swój finał znajdzie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stanowisko w sprawie C-131/12 Google Spain i Google przedstawił polski rząd.

05.09.2012

Zgodnie z polskim prawem stosowana przez policję kontrola operacyjna „prowadzona jest niejawnie i polega m.in. na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie informacji i dowodów”. Jakie dokładnie „środki techniczne” wchodzą w grę? Nie wiadomo. Helsińska Fundacja Praw Człowieka od dłuższego już czasu walczy o zdobycie informacji, czy policja używa do kontroli operacyjnej również nadajników GPS. Wyrok NSA przywraca szansę na wyjaśnienie tych wątpliwości.

20.07.2012

Internetowy gigant poniósł porażkę w sprawie przeciwko muzycznej firmie SNEP. W ubiegłym tygodniu francuski Sąd Najwyższy zdecydował, że Google może być zobowiązane do “cenzurowania” wyszukiwania takich słów jak: torrent, rapidshare czy megaupload. Dotyczy to funkcji tzw. szybkiego wyszukiwania i autouzupełniania. Według sądu, wyszukiwarka pośrednio ułatwia przez to naruszanie praw autorskich.

05.05.2012

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz 27 kwietnia 2012 r. skierowała do Trybunału Konstytucyjnego dwa kolejne wnioski, w których wskazuje na nadmierną ingerencję służb w prywatność obywateli. W pierwszym z nich kwestionuje zgodność z Konstytucją zasad działania Krajowego Systemu Informacji Policyjnej, w drugim - uprawnienia Służby Celnej w zakresie sięgania po dane telekomunikacyjne. 

26.04.2012

26 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pobieranie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych telekomunikacyjnych dziennikarza Bogdana Wróblewskiego naruszyło jego prywatność. W uzasadnieniu wskazano, że działanie CBA było nieproporcjonalne, odbywało się z naruszeniem ustawy o CBA, a także było „typowym inwigilowaniem w niewiadomym celu”. Zgodnie z wyrokiem CBA ma opublikować przeprosiny, a także usunąć wszystkie dane, które przetwarza na temat Wróblewskiego.

20.04.2012

Nieuzasadnione utrzymywanie statusu więźnia niebezpiecznego narusza zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania, a także prawa do prywatności. Stwierdził to wyrokami z 17 kwietnia 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach Piechowicz przeciwko Polsce oraz Horych przeciwko Polsce. Zdaniem Trybunału status więźnia niebezpiecznego powinien być stosowany wyjątkowo oraz jedynie przez czas, gdy jest to konieczne.

19.04.2012

W wyroku z 18 kwietnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 33/11) stwierdził, że zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej – nazywana „poprawką Rockiego” - jest niezgodną z Konstytucją. Oznacza to, że od chwili publikacji wyroku przepis umożliwiający ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa” nie obowiązuje. Niestety – ze względu zakres wniosku Prezydenta – Trybunał mógł uznać ten przepis za niekonstytucyjny jedynie ze względów proceduralnych, nie odniósł się natomiast do tego, czy takie ograniczenie dostępu do infomacji publicznej jest dopuszczalne w demokratycznym państwie.

Strony