PNR

10.07.2013

SWIFT, PNR, Safe Harbor – czy wiecie, jakimi drogami i na jakiej podstawie wasze dane trafiają do USA? Jeśli nie, przeczytajcie. PRISM to tylko element amerykańskiej strategii gromadzenia danych o obywatelach innych państw na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego. Decydują o tym nie tajne dokumenty, ale jawne porozumienia międzynarodowe i amerykańskie prawo, które firmy objęte jurysdykcją USA zmusza do współpracy z wywiadem. Warto też wiedzieć, że grunt dla powszechnie dziś krytykowanych praktyk wywiadu USA został stworzony przy wiedzy i współpracy instytucji europejskich. Podstawowe fakty, kontrowersje i opinie różnych środowisk na ten temat zebraliśmy w krótkim opracowaniu.

28.06.2013

PNRW kwietniu z satysfakcją przyjęliśmy, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odrzuciła kontrowersyjny projekt dyrektywy w sprawie przekazywania danych pasażerów linii lotniczych. Wszystko wskazywało, że w ślad za w LIBE pójdzie cały Parlament Europejski i ostatecznie projekt dyrektywy trafi do kosza. Niestety, stało się inaczej i europosłowie zwrócili projekt do ponownego rozpatrzenia przez komisję.

19.06.2013

Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z tego, że komisja LIBE Parlamentu Europejskiego odrzuciła projekt dyrektywy w sprawie europejskiego systemu gromadzącego dane lotnicze (PNR).

24.04.2013

Projekt dyrektywy PNR odrzucony przez komisję LIBE w Parlamencie Europejskim głosami 30 do 25. Od początku Panoptykon i inne organizacje sprzeciwiały się tej propozycji. Europa nie stworzy więc na razie wielkiego systemu gromadzącego dane pasażerów linii lotniczych.

23.04.2013

Przed majowym posiedzeniem w sprawie „wielkiej reformy prywatności”, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) czeka inne ważne głosowanie, również dotyczące danych osobowych obywateli. Tym razem nie chodzi bynajmniej o przepisy, które miałyby wzmocnić ich ochronę, a o jeden z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych, nad jakimi pracuje obecnie Parlament Europejski.

16.01.2013

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów aktów prawnych, nad którymi obecnie pracuje Parlament Europejski, jest tzw. dyrektywa PNR. Na jej podstawie w państwach europejskich zacznie działać wspólny system, który będzie zbierał, przechowywał i analizował dane osób podróżujących do i w obrębie Unii Europejskiej. Tymczasem system już powstaje i to bez podstawy prawnej.

18.04.2012

Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się rozstrzygające głosowanie nad przyjęciem kontrowersyjnego porozumienia w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych (PNR) między państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Ponownie zaapelowaliśmy do polskich eurodeputowanych o jego odrzucenie.

21.02.2012

9 lutego 2012 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię dotyczącą przekazywania danych PNR. Dane PNR to informacje o pasażerach linii lotniczych zbierane w celach komercyjnych podczas rezerwacji lub kupna biletu. Są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, informacja o trasie podróży, formie płatności czy numerze karty kredytowej oraz wiele innych szczegółowych danych związanych z przelotem (np. preferencje dotyczące posiłku serwowanego na pokładzie samolotu czy dane dotyczące rezerwacji hotelowych). 

Opinia powstała w odpowiedzi na wyrażenie przez Radę 28 listopada 2011 r. zgody na związanie się przez Unię Europejską umową międzynarodową dotyczącą przekazywania danych PNR Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Europejski Inspektor krytycznie ocenił rozwiązania zaproponowane w umowie.

14.12.2011

Renegocjowane porozumienie w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi zostało podpisane przez Radę Unii Europejskiej (Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) 13 grudnia 2011. Rada UE pominęła głos środowisk obywatelskich i organizacji pozarządowych, które apelowały o odrzucenie porozumienia z uwagi na jego niezgodność z europejskim oraz polskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

12.12.2011

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin będą jutro współdecydować o losach porozumienia w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych (PNR). Decyzja zapadnie podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA Unii Europejskiej. W naszej ocenie treść tego dokumentu stoi w sprzeczności z europejskim oraz polskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym zwróciliśmy się  dzisiaj do ministrów z apelem o jego odrzucenie. Ostateczna decyzja zapadnie w połowie grudnia, kiedy o losach porozumienia będzie decydował Parlament Europejski.

Strony