SWIFT

29.04.2014

Niebawem minie jedenaście miesięcy od ujawnienia, że amerykańskie służby na potęgę inwigilują Europejczyków. Gdy informacje te dotarły do opinii publicznej, liderzy Unii Europejskiej zapowiadali szereg działań mających zagwarantować ochronę prywatności na Starym Kontynencie. Niestety, w większości pozostały to obietnice bez pokrycia. W imię zachowania dobrych relacji handlowych Unia Europejska – zamiast stawiać twarde warunki – poszła na daleko idące ustępstwa. Przykładem tej rozczarowującej taktyki jest tzw. porozumienie parasolowe, negocjowane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Miało ono wyrównać standardy ochrony danych osobowych z zakresu współpracy organów ścigania i sądów po obu stronach Atlantyku; w praktyce może wręcz usankcjonować to, co Amerykanie robią pod pretekstem „bezpieczeństwa publicznego”.

12.03.2014

Parlament Europejski zabrał głos w sprawie masowej inwigilacji Europejczyków przez amerykański wywiad. I tym razem nie jest to delikatna dyplomatyczna reakcja w stylu, do którego Bruksela przyzwyczaiła nas w ostatnich miesiącach: w przyjętej właśnie rezolucji eurodeputowani wyrazili stanowczy sprzeciw wobec stosowania programów takich jak PRISM i wezwali Komisję Europejską oraz państwa członkowskie (w tym Polskę) do podjęcia konkretnych działań. Co ta nagła zmiana politycznej retoryki oznacza w praktyce?

30.10.2013

Standardy ochrony prywatności, które obowiązują w Unii Europejskiej nie są idealne i – dlatego od paru lat zabiegamy o ich dostosowanie do cyfrowej rzeczywistości. Nadal są jednak bez porównania lepsze, niż na innych kontynentach. Stąd przekazywanie danych do państw spoza UE powinno odbywać się w ściśle wyznaczonych ramach. Niekiedy – jak ma to miejsce przy danych bankowych lub danych o pasażerach linii lotniczych – te ramy wyznaczają porozumienia międzynarodowe. Niestety, te obowiązujące lub obecnie negocjowane wywołują sporo kontrowersji.

Jednym ze schematów przekazywania danych poza Europę jest umowa między Unią Europejską a USA dotycząca danych bankowych, czyli tzw. porozumienie SWIFT. SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, to stowarzyszenie instytucji finansowych utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Organizacja pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami oraz innymi instytucjami finansowymi. Dziennie w ramach SWIFT realizowanych jest kilka milionów operacji.

23.10.2013

Europosłowie przyjęli dzisiaj rezolucję, która wzywa Komisję Europejską do zawieszenia porozumienia w sprawie przekazywania danych bankowych do USA. Na podstawie tzw.

12.09.2013

Właściwie nie ma tygodnia, by media nie donosiły o nowych informacjach związanych z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego. Tym razem okazało się, że Stany Zjednoczone szpiegowały wielkie międzynarodowe korporacje oraz miały dostęp do bazy danych bankowych SWIFT.  Spotkało się to z ostrą reakcją niektórych eurodeputowanych. Żądają oni natychmiastowego zawieszenia europejsko-amerykańskiej umowy o przekazywaniu danych klientów instytucji finansowych.

10.07.2013

SWIFT, PNR, Safe Harbor – czy wiecie, jakimi drogami i na jakiej podstawie wasze dane trafiają do USA? Jeśli nie, przeczytajcie. PRISM to tylko element amerykańskiej strategii gromadzenia danych o obywatelach innych państw na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego. Decydują o tym nie tajne dokumenty, ale jawne porozumienia międzynarodowe i amerykańskie prawo, które firmy objęte jurysdykcją USA zmusza do współpracy z wywiadem. Warto też wiedzieć, że grunt dla powszechnie dziś krytykowanych praktyk wywiadu USA został stworzony przy wiedzy i współpracy instytucji europejskich. Podstawowe fakty, kontrowersje i opinie różnych środowisk na ten temat zebraliśmy w krótkim opracowaniu.

22.11.2012

Od dwóch lat między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi obowiązuje tzw. porozumienie SWIFT. Dotyczy ono przekazywania amerykańskim władzom danych na temat transakcji bankowych, w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do walki z terroryzmem. Czyli bardzo często. Umowa od początku budziła duże kontrowersje, zarówno w europarlamencie, jak i wśród organizacji społecznych. Choć ostatecznie udało się wprowadzić do niej gwarancje, które miały zapobiec hurtowemu przekazywaniu danych do USA, praktyka pokazuje, że nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości.

14.03.2011

Program śledzenia środków finansowania terroryzmu (Terrorist Finance Tracking Program), znany również jako porozumienie SWIFT, jest elementem amerykańskiej strategii  przeciwdziałania terroryzmowi. Prorozumienie daje władzom USA szeroki dostęp do informacji na temat transakcji przepływających przez system zarządzany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych (SWIFT). Kontrowersyjne porozumienie, konsekwentnie krytykowane przez European Digital Rights, zostało niechętnie zaakceptowane przez Parlament Europejski, który w lutym 2010 zawetował jego poprzednią wersję. Obecnie, zdaniem eurodeputowanych, porozumienie ma wyraźne luki prawne, które są wykorzystywane. 

11.03.2011

Wraca temat kontrowersyjnego porozumienia o współpracy Uni Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie  "śledzenia finansowania terroryzmu" (Terrorist Finance Tracking Program). Głównym elementem współpracy jest przekazywanie przez UE (a konkretnie EUROPOL) danych na temat transakcji bankowych obsługiwanych przez SWIFT odpowiednim organom  USA, o ile okaże się to potrzebne do walki z terroryzmem. Porozumienie w sprawie SWIFT od początku wydawało się kontrowersyjne ze względu na brak dostatecznych zabezpieczeń przed nadużyciami i drążeniem danych (data minig) - stąd m.in. kampania Fundacji Panoptykon przeciwko jego zawarciu w proponoanym kształcie.

Strony