System Informacji Medycznej

10.05.2013

Informacja o niepłodności, liczbie pobranych gamet, przebiegu ciąży, dacie urodzenia dziecka – m.in. takie dane znajdą się w tworzonym przez Ministerstwo Zdrowia rejestrze medycznie wspomaganej prokreacji.  Inicjatywa Ministerstwa związana jest z rozpoczęciem programu finansowania procedury in vitro ze środków publicznych. Niestety konieczność gromadzenia w rejestrze długiej listy danych wrażliwych może budzić wątpliwości.

17.04.2013

Wielkie bazy danych, integrujące bardzo szczegółowe informacje o milionach obywateli, wywołują również wielkie problemy. Zagrożenia wynikające z gromadzenia danych uczniów i przedszkolaków oraz informacji o naszym zdrowiu dostrzegła Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Irena Lipowicz. W swoich ostatnich wystąpieniach wskazuje na problemy związane z Systemem Informacji Oświatowej oraz Systemem Informacji w Ochronie Zdrowia. Z satysfakcją przyjęliśmy zaangażowanie Rzecznik w te tematy i postanowiliśmy rozwinąć wątpliwości dotyczących obu systemów w naszych – przekazanych do Biura RPO – stanowiskach.

01.02.2013

Dane medyczne stanowią bardzo specyficzną kategorię informacji: ich ujawnienie może mieć ogromny wpływ na realizację różnych aspiracji życiowych.

01.02.2012

W listopadzie 2011 r. „Dziennik Gazeta Prawna” donosił o kontroli przeprowadzonej przez NIK w Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. CSIOZ jest instytucją odpowiedzialną m.in. za wdrażanie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Sama ustawa budzi wiele wątpliwości i w naszej ocenie nie zapewnia dostatecznych gwarancji ochrony praw pacjentów.

01.02.2012

Państwo gromadzi coraz więcej informacji o nas, a dostęp do takich danych uzyskuje coraz więcej podmiotów. Rodzi to zagrożenia dla naszej prywatności, alarmuje GIODO, który z okazji szóstego Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizował konferencję dotyczącą rejestrów publicznych. Wystąpiła na niej między innymi Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.

01.02.2012

by altemarkMinister administracji i cyfryzacji Michał Boni na prezentacji 20 stycznia 2012 r. przedstawił założenia projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z kolei Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekty rozporządzeń do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

09.01.2012

Niedawno pisaliśmy o raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym krytycznej oceny sytuacji w Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, tym razem kontrola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie ujawniła kolejne nieprawidłowości w CSIOZ. Dotyczą one wdrażania projektu gromadzącego dane medyczne, finansowanego przez Unię Europejską. Również Urząd Zamówień Publicznych ma liczne zastrzeżenia co do funkcjonowania Centrum. Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie ustosunkowało się do tych informacji, uznaje sytuację w CSIOZ za „bardzo skomplikowaną i wymagającą dalszych konsultacji”.

29.11.2011

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia działania Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – poinformował w piątek „Dziennik Gazeta Prawna”, który dotarł nieopublikowanego jeszcze raportu z kontroli. Wśród zarzutów wymieniane są miedzy innymi: niegospodarność, łamanie przepisów o zamówieniach publicznych, brak współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, opóźnienia, a także brak kompetentnych pracowników.

14.10.2011

Anna Mazgal rozmawia z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskim

Anna Mazgal: W ostatnich latach, zwłaszcza w obliczu zagrożenia terroryzmem, obserwuje się wzmożony nacisk na sprawy bezpieczeństwa. Czy wdrażanie koncepcji takich jak retencja danych na potrzeby służb, nie odbywa się jednak kosztem podstawowych wolności i wartości, jak prawo do prywatności? Jak należy wyważyć te kwestie?

11.10.2011

Raport „Nadzór 2011. Próba podsumowania” stanowi zwieńczenie projektu monitoringowego, który realizowaliśmy od października ubiegłego roku. Skupia się na tych aktualnych tematach, które – w naszej ocenie – najlepiej ukazują napięcia i wyzwania związane ze współczesnym nadzorem: monitoring wizyjny, retencja i dostęp służb do danych telekomunikacyjnych, przekazywanie danych między służbami różnych państw, system informacji w ochronie zdrowia oraz system informacji oświatowej.

Strony