System Informacji Oświatowej

02.02.2012

Ustawa o systemie informacji oświatowej została ponownie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

PANOPTYKON przez wiele miesięcy działał na rzecz przyjęcia przepisów, które odpowiednio chroniłyby prywatność dzieci. Niestety uchwalona w zeszłym roku ustawa o systemie informacji oświatowej stwarza szereg zagrożeń. Przewiduje bowiem gromadzenie w jednej, centralnej bazie danych bardzo długiej listy szczegółowych informacji dotyczących wszystkich przedszkolaków i uczniów. Narusza to gwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności. Przede wszystkim prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.

01.02.2012

Państwo gromadzi coraz więcej informacji o nas, a dostęp do takich danych uzyskuje coraz więcej podmiotów. Rodzi to zagrożenia dla naszej prywatności, alarmuje GIODO, który z okazji szóstego Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizował konferencję dotyczącą rejestrów publicznych. Wystąpiła na niej między innymi Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.

14.10.2011

Anna Mazgal rozmawia z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskim

Anna Mazgal: W ostatnich latach, zwłaszcza w obliczu zagrożenia terroryzmem, obserwuje się wzmożony nacisk na sprawy bezpieczeństwa. Czy wdrażanie koncepcji takich jak retencja danych na potrzeby służb, nie odbywa się jednak kosztem podstawowych wolności i wartości, jak prawo do prywatności? Jak należy wyważyć te kwestie?

11.10.2011

Raport „Nadzór 2011. Próba podsumowania” stanowi zwieńczenie projektu monitoringowego, który realizowaliśmy od października ubiegłego roku. Skupia się na tych aktualnych tematach, które – w naszej ocenie – najlepiej ukazują napięcia i wyzwania związane ze współczesnym nadzorem: monitoring wizyjny, retencja i dostęp służb do danych telekomunikacyjnych, przekazywanie danych między służbami różnych państw, system informacji w ochronie zdrowia oraz system informacji oświatowej.

16.07.2011

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej, dotyczących gromadzenia informacji na temat objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (art. 14 pkt 24 i art. 18). Poseł Kazimierz Ujazdowski, który reprezentuje wnioskodawców przed Trybunałem, podkreślał w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że nowa ustawa o SIO jest „najbardziej antykonstytucyjną ustawą uchwalona w tej kadencji, dlatego że drastycznie narusza konstytucyjne prawo jednostki do prywatności i autonomii informacyjnej".

07.06.2011

Potwierdziły się zeszłotygodniowe, wstępne doniesienia. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski podpisał dziś ustawę o systemie informacji oświatowej.

Ustawa ta budzi nasze poważne zastrzeżenia, ponieważ zakłada gromadzenie na poziomie centralnym bardzo szerokiego katalogu danych - również wrażliwych - o każdym pojedynczym uczniu i nauczycielu. W naszej ocenie, gromadzenie tak szczegółowych informacji o poszczególnych osobach nie jest konieczne dla realizacji polityki oświatowej państwa.

18.05.2011

Fundacja Panoptykon i cztery inne organizacje skierowały do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list dotyczący uchwalonej niedawno ustawy o systemie informacji oświatowej. Wyrażamy w nim swoje wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją i apelujemy o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Do wspólnego apelu dołączyliśmy stanowisko Panoptykonu przygotowane wcześniej z myślą o posłach, którzy w zeszłym miesiącu decydowali o losach projektu. Zawiera ono szersze omówienie naszych zastrzeżeń wobec ustawy.

14.05.2011

Projekt ustawy o Systemie Informacji Oświatowej budzi coraz większe kontrowersje. Czy rzeczywiście powinniśmy się jej obawiać, a jeśli tak, to dlaczego?

System Informacji Oświatowej, w którym zbierane są dane dotyczące oświaty, działa w Polsce od 2005 r. i niemal od początku krytykowany jest za nierzetelność i podatność na nadużycia. Nowy SIO ma być odpowiedzią na te problemy. Jednak nie jest on unowocześnioną wersją starego systemu. Różnice między nimi mają charakter zasadniczy: nowy projekt został oparty na zupełnie innej filozofii gromadzenia danych.

12.05.2011

Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę o systemie informacji oświatowej. Za głosowało 53 senatorów, 38 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku stworzenia wielkiej bazy danych, do której trafią informacje o wszystkich przedszkolakach, uczniach i nauczycielach.

09.05.2011

9 maja Fundacja Panoptykon i Stowarzyszenie Projekt: Polska wystąpiły do senatorów z apelem o nieprzyjmowanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która 15 kwietnia br. roku została uchwalona przez Sejm. Zdaniem obu organizacji, wejście w życie ustawy w obecnym brzmieniu uderzy w prawo do prywatności polskich uczniów.

Ustawa przewiduje, że w nowym systemie gromadzony będzie niezwykle szeroki zakres informacji o każdym, poszczególnym uczniu. Dane te mają być zbierane na bieżąco przez cały okres edukacji od przedszkola aż po przyjęcie na studia.

Strony