TTIP

25.10.2016

Umowy handlowe nie mogą naruszać praw podstawowych, w tym prawa do prywatności – to główne przesłanie apelu, który Fundacja Panoptykon wraz z innymi organizacjami broniącymi praw cyfrowych skierowała do przywódców Unii Europejskiej. Apel jest reakcją na prowadzone właśnie przez Brukselę negocjacje umów międzynarodowych dotyczących wolnego handlu oraz inwestycji: TTIP, CETA oraz – najnowsza – TiSA.

04.05.2016

Holenderski oddział Greenpeace opublikował 248 stron tajnego projektu umowy TTIP. Dokumenty – mimo że nie uwzględniają wyników ostatniej rundy negocjacyjnej – dowodzą, że nowe porozumienie może uderzać w europejskie standardy ochrony danych osobowych. Dzieje się tak pomimo zapewnień Komisji Europejskiej, że ochrona prywatności nie będzie stanowiła przedmiotu negocjacji.

09.07.2015
element dekoracyjny

Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję dotyczącą Transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji (TTIP). Pomimo że nie jest ona wiążąca dla Komisji Europejskiej, może mieć istotne znaczenie dla dalszych europejsko-amerykańskich rozmów. Na początku 2015 r. koalicja organizacji społecznych broniących praw cyfrowych w Europie (EDRi) wypracowała rekomendacje dotyczące TTIP. Przyjęta przez parlament rezolucja częściowo je uwzględnia. Europosłowie uznali, że umowa UE–USA powinna zawierać prawnie wiążącą klauzulę ochrony praw człowieka oraz dawać silne gwarancje przestrzegania europejskich standardów ochrony danych osobowych. Parlament uznał również, że przeszkodą w trwających rozmowach są prowadzone przez Amerykanów programy masowej inwigilacji. Jednak rezolucja nie uwzględniła wszystkich postulatów wysuwanych przez środowiska obywatelskie.

11.06.2015
element dekoracyjny

Europosłowie mieli wczoraj głosować nad ważną rezolucją dotyczącą TTIP. Tak się jednak nie stało. Oficjalnym uzasadnieniem jest prawie 200 poprawek, które zostało zgłoszonych do projektu. Jednak prawdopodobnie to nie kwestie formalne zdecydowały o przesunięciu głosowania, ale brak politycznego konsensusu dotyczącego przyszłości amerykańsko-europejskich negocjacji.

Od 2013 roku Stany Zjednoczone i Unia Europejska prowadzą rozmowy o zniesieniu ceł importowych i usunięciu barier regulacyjnych po obu stronach Atlantyku. Wszystko w ramach jednego traktatu, czyli Transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji (TTIP). W ramach nowego porozumienia mają być wypracowane wspólne standardy regulacyjne w kluczowych obszarach, takich jak jakość żywności, bezpieczeństwo usług finansowych czy ochrona środowiska. Za prawniczymi terminami typu „harmonizacja”, „wzajemne uznawanie” czy „wzmocniona współpraca” kryje się po prostu ułatwienie przepływu towarów, usług i inwestycji.

29.05.2015

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła wczoraj rezulucję w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP) – umowy, która wzbudza poważne kontrowersje z perspektywy demokratycznego stanowienia prawa i poszanowania praw obywateli-konsumentów. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie pozycji międzynarodowych korporacji, które mogłyby pozywać państwa europejskie za nowo wprowadzane standardy prawne, jeśli te będą uderzać w interesy firm (tzw. mechanizm ISDS). Rekomendacje dla negocjatorów, przyjęte przez kluczową dla tego procesu Komisję INTA, próbują pogodzić demokratyczne procedury i niezależny system sądownictwa z potrzebą szybkiego i taniego rozwiązywania sporów z udziałem międzynarodowych firm. W praktyce to połączenie może się okazać niemożliwe.

20.04.2015

Ubiegłoroczny atak na intrastrukturę informatyczną firmy Sony ujawnił nie tylko słabość zabezpieczeń korporacji, ale także siłę jej powiązań z amerykańskim rządem. Tydzień temu Wikileaks opublikowało przeszukiwalną bazę ponad 30 tys. służbowych maili, które wyciekły do sieci podczas ataku. Łatwość, z jaką można przejrzeć tysiące wiadomości, już poskutkowała kolejnymi materiałami prasowymi np. na temat lobbowania przez Sony i inne firmy na rzecz transatlantyckiego porozumiemia TTIP. W bazie można znaleźć wiele równie istotnych informacji o działaniach różnych firm, które wymierzone były w prawa internautów. Zapytanie o możliwość blokowania stron internetowych daje kilkaset wyników,...

16.04.2015

18 kwietnia w całej Europie odbędą się manifestacje przeciwko umowie TTIP. Przeciwnicy stworzenia amerykańsko-europejskiej strefy wolnego handlu będą protestować także w Polsce: demonstracja rozpocznie się o godz. 11:00 pod siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (róg ul. Świętokrzyskiej i Jasnej).

03.03.2015

Element dekoracyjnyFundacja Panoptykon przystąpiła do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych zwracających uwagę europosłów na zagrożenia związane z Transatlantyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). W gronie tym znalazły się m.in. organizacje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego, dostępem do lekarstw, prawami socjalnymi czy cyfrowymi, ochroną migrantów, prawami kobiet oraz pracowników. TTIP to porozumienie między Waszyngtonem a Brukselą, zakładające stworzenie środowiska regulacyjnego przyjaznego międzynarodowej wymianie dóbr i usług oraz inwestycjom. W ramach porozumienia mają być wypracowane wspólne standardy regulacyjne – poprzez ich „harmonizację”, „wzajemne uznawanie”, „wzmocnioną współpracę” i tym podobne. W praktyce oznaczać to może deregulację, tworzenie monopoli, wzmacnianie prawa własności intelektualnej oraz...

13.02.2015

Za tydzień, w piątek 20 lutego, w godz. 10.00–15.00 odbędzie się konferencja „Uwaga TTIP” poświęcona negocjowanej właśnie umowie handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP). Konferencja składać się będzie z panelu, spotkania strategicznego oraz warsztatów planistycznych dla zaangażowanych organizacji. W dyskusji wezmą udział: Lidia Geringer de Oedenberg – posłanka do Parlamentu Europejskiego; Michał Boni – poseł do Parlamentu Europejskiego; prof. Leokadia Oręziak – Katedra Finansów Międzynarodowych SGH; dr Lech Goraj – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Katarzyna Szymielewicz – Fundacja Panoptykon; oraz przedstawiciel komisji krajowej NSZZ „Solidarność”.

14.01.2015

Koalicja europejskich organizacji walczących o prawa cyfrowe – EDRi (do której również należy Fundacja Panoptykon), przedstawiła swoje stanowisko dotyczące TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji). Zdaniem EDRi umowa, którą Unia Europejska negocjuje z USA, może stanowić zagrożenie dla praw człowieka. Szczególnym problemem ma być kwestia ISDS (mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestorpaństwo), ochrona praw autorskich oraz potencjalne obniżenie standardu ochrony danych.

Strony