TTIP

07.01.2015

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) domaga się większej przejrzystości w negocjacjach nad Transatlantyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). W tej sprawie skierowała listę 10 rekomendacji dla Komisji Europejskiej. Zdaniem ERPO unijne władze powinny zastanowić się nad opracowaniem i opublikowaniem, wspólnie ze stroną amerykańską, wynegocjowanych już rozdziałów TTIP. Komisja powinna również wskazać, na jakim etapie opinia publiczna będzie mogła poznać cały tekst porozumienia.

09.12.2014

Organizacjom społecznym udało się zebrać ponad milion podpisów pod petycją sprzeciwiającą się Transatlantyckiemu Partner

29.10.2014

Organizacje społeczne od dawna apelują, by europejsko-amerykańskie rozmowy w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji TTIP były bardziej przejrzyste.

10.10.2014
W sobotę 11 października 2014 roku
30.09.2014

W Brukseli rozpoczęła się wczoraj kolejna runda negocjacyjna w sprawie europejsko-amerykańskiej umowy o wolnym handlu TTIP.

19.08.2014

Zakończyły się negocjacje handlowe, które Unia Europejska prowadziła z Kanadą, mimo to tekst przyszłe

17.06.2014

Fundacja Panoptykon dołączyła do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych sprzeciwiających się europejsko–amerykańskiej umowie o wolnym handlu.

19.05.2014

Unia Europejska i USA od prawie roku negocjują Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). Oficjalnie chodzi o zniesienie pozataryfowych barier w handlu, ale bez osłabiania europejskich standardów w tak newralgicznych obszarach jak ochrona danych osobowych czy egzekwowanie praw autorskich. A przynajmniej tak nas zapewniają Komisja Europejska i polski rząd. W istocie nie wiemy jednak, co jest przedmiotem rozmów, bo toczą się one za zamkniętymi drzwiami. Brzmi znajomo? Owszem.

01.10.2013

Od lipca tego roku trwają amerykańsko-europejskie rozmowy w sprawie Transatlantyckiego Porozumienia o Handlu i In

30.07.2013

W lipcu ruszyły negocjacje między Unią Europejską a USA w sprawie Transatlantyckiego Porozumienia o Handlu i Inwestycjach (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Niestety o zakresie rozmów wiemy wciąż niewiele.

Strony