Apel organizacji pozarządowych do premiera: porozmawiajmy o prawach podstawowych w Internecie

Artykuł

list do premieraFundacja Panoptykon wraz z innymi organizacjami pozarządowymi apeluje do Premiera o poszanowanie praw podstawowych w Internecie i poważne konsultacje społeczne przy podejmowaniu wszelkich inicjatyw, które mogą je ograniczać.

"Wobec pojawienia się w ostatnim czasie szeregu inicjatyw legislacyjnych, których konsekwencje mogą mieć negatywny wpływ na kształt społeczeństwa informacyjnego, w szczególności:

  • kolejnych propozycji w zakresie prowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych,
  • nadawania Policji uprawnień bezpośredniego inwigilowania zawartości komputerów osobistych,
  • poszerzenia zakresu retencji danych telekomunikacyjnych, w tym w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • wprowadzenia zmiany w zakresie ograniczania użytkownikom końcowym możliwości korzystania z usług jakie są świadczone za pośrednictwem internetu,
  • wprowadzenia do polskiego systemu prawego postanowień Pakietu telekomunikacyjnego oraz innych norm wynikających ze zobowiązań Polski na arenie międzynarodowej,
  • kolejnych prób zwiększania kontroli Państwa nad treściami internetu,

wzywamy do wypracowania przy udziale strony społecznej takich rozwiązań prawnych, które w warunkach rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego gwarantowałyby poszanowanie praw podstawowych.

Bez respektowania swobody prowadzenia działalności gospodarczej, jawności procesu legislacyjnego (z uwzględnieniem konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych na każdym etapie prac legislacyjnych), wolności wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji, wolności korzystania z dóbr kultury, wolności twórczości artystycznej i badań naukowych oraz prawa do prywatności, stanowione prawo zaprzeczy idei demokratycznego państwa prawnego".

Apel w takiej treści podpisały już także: Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Internet Society Poland, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Więcej na ten temat - Vagla: "W sprawie listów do Pana Premiera, który trzyma jeden z kluczy do społeczeństwa informacyjnego".

Dodaj komentarz