Dlaczego radni nie mieli szans zadecydować o losie obowiązkowej personalizacji kart miejskich w Warszawie?

Artykuł

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta stołeczni radni nie mieli możliwości głosowania nad projektem przewidującym rezygnację z obowiązkowej personalizacji i zachowanie możliwości kodowania biletów imiennych na starych kartach. Nie mieli oni nawet możliwości głosowania nad tym, czy w ogóle tym projektem należało zająć się w tym roku. Sprawa rozbiła się o postawę miasta, które zapewne uznało, że gra na zwłokę jest najlepszą metodą na rozprawienie się z protestami przeciwko narzuceniu warszawiakom spersonalizowanych kart miejskich.

Projekt uchwały, o której mowa został złożony 10 grudnia i czekał na zaopiniowanie przez odpowiednie podmioty. Rano 17 grudnia okazało się, że jednak nie został on zaopiniowany i że nie wrócił do Rady Miasta. Radny będący przedstawicielem wnioskodawców został o tym poinformowany tuż przed sesją, w związku z czym na początku obrad, kiedy zgłaszane są propozycje zmian w porządku obrad, nie mógł zaproponować wniesienia pod głosowanie projektu dotyczącego kart miejskich. Postanowiliśmy jednak nie składać broni: zebraliśmy wymagane minimum 5 podpisów pod projektem uchwały (w tym samem brzmieniu) i zdecydowaliśmy, że postaramy się wrócić do tematu po zakończeniu części posiedzenia dotyczącej budżetu.

Projekt został przejęty przez Biuro Prawne i wyglądało na to, że trudno będzie się doczekać na opinię prawnika jeszcze tego samego dnia. Jednak około godziny 16 jednemu z radnych udało się odzyskać zaopiniowany projekt uchwały - ten, który został zgłoszony 10 grudnia. Okazało się, że prawnik miał kilka technicznych uwag dotyczących brzmienia uchwały. Dokonaliśmy potrzebnych zmian i mieliśmy nadzieję, że ze względu na fakt, że uchwała nie niesie za sobą skutków finansowych dla miasta, uda się szybko uzyskać opinię skarbnika. Jednak jakiś czas później okazało się, że za pierwszym razem prawnik nie wyraził wszystkich swoich zastrzeżeń i proponuje kolejne zmiany brzemienia projektu uchwały. Zanim udało się je wprowadzić, sesja zaczęła zbliżać się do końca i radni zaczęli opuszczać salę obrad. Brak kworum przypieczętował los projektu uchwały.

Mamy nadzieję, że mimo wszystko sprawa nie jest stracona. Wszystko będzie zależało tak naprawdę od radnych i ich podejścia do sprawy. Od tego, czy uznają, że sprawą warto zajmować się nadal w nowym roku. Teraz oczywiście najważniejszy ruch należy do Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz. To jej bowiem przysługuje kompetencja do przedłużenia obowiązywania dotychczasowych zasad i czasowego zachowania możliwości kodowania biletów imiennych na kartach niespersonalizowanych. O tym, dlaczego powinna skorzystać ze swojego uprawnienia, piszemy poniżej.

Dodaj komentarz