Kampania przeciwko Programowi Sztokholmskiemu: "Odzyskaj swoje dane"

Artykuł

Fundacja Panoptykon włącza się w międzynarodową kampanię „Reclaim your data („odzyskaj swoje dane”) przeciwko tzw. Programowi Sztokholmskiemu. Program Sztokholmski, wdrażany obecnie w krajach Unii Europejskiej, zakłada m.in. tworzenie ujednoliconej bazy danych, przechowującej informacje o obywatelach. Dane pochodzące z systemów informatycznych policji i służb bezpieczeństwa krajów członkowskich są łączone z informacjami pochodzącymi ze scentralizowanych baz danych, takich jak Schengen Information System (SIS) i Europol.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z obywatelskiego prawa do dostępu do własnych danych gromadzonych w systemach informatycznych, w celu sprawdzenia, ile informacji na nasz temat jest tam faktycznie zapisanych.

Zapytanie w tej sprawie należy skierować do organów policji, powiązanych z systemem wymiany danych SIRENE.

Fundacja Panoptykon włącza się w międzynarodową kampanię „Reclaim your data” („odzyskaj swoje dane”) przeciwko tzw. Programowi Sztokholmskiemu. Program Sztokholmski, wdrażany obecnie w krajach Unii Europejskiej, zakłada m.in. tworzenie ujednoliconej bazy danych, przechowującej informacje o obywatelach. Dane pochodzące z systemów informatycznych policji i służb bezpieczeństwa krajów członkowskich są łączone z informacjami pochodzącymi ze scentralizowanych baz danych, takich jak Schengen Information System (SIS) i Europol.

Bazy danych tworzone w ramach europejskiego systemu wymiany danych (SIRENE) przechowują nie tylko dane o przestępcach, ale też informacje o wszystkich imigrantach, którzy próbowali się dostać na teren Unii Europejskiej (w tym osób starających się o azyl),osobach zaginionych lub "niedołężnych", czy wreszcie  osobach, które zostały zatrzymane lub wylegitymowane w czasie demonstracji. W ramach Programu Sztokholmskiego budowana jest infrastruktura pozwalająca na współdzielenie danych w czasie rzeczywistym. Krytycy wskazują, że proces ten doprowadzi do sprowadzenia do najniższego wspólnego mianownika poziom ochrony danych osobowych obowiązujący w poszczególnych krajach Unii.

Sam Program Sztokholmski budzi o wiele więcej kontrowersji z punktu widzenia praw człowieka. Polityka wymiany danych to tylko jeden z aspektów, na jaki zwracają uwagę europejskie organizacje walczące o poszanowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z obywatelskiego prawa do dostępu do własnych danych gromadzonych w systemach informatycznych, w celu sprawdzenia, ile informacji na nasz temat jest tam faktycznie zapisanych. Zapytanie w tej sprawie należy skierować do organów policji, powiązanych z systemem wymiany danych SIRENE.

Niedługo postaramy się przygotować i udostępnić na tej stronie przykładowy wniosek o udzielenie informacji na temat gromadzonych danych osobowych przez organy policji.

Dodaj komentarz