Kongres Praw Obywatelskich: PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Artykuł

KPOW dniach 25-27 marca 2010 r., w warszawskim Kinie Kultura (ul. Krakowskie Przedmieście 21/23) odbędzie się Kongres Praw Obywatelskich. Celem tej inicjatywy jest przedstawienie diagnozy sytuacji w zakresie realizacji najważniejszych praw obywatelskich w Polsce oraz sformułowanie konkretnych postulatów, które pomogłyby rozwiązać chociaż część przedstawianych problemów. Głównym organizatorem Kongresu jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W przygotowanie paneli poświęconych różnym zagadnieniom zaangażowało się wiele organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z programem. Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na tutaj.

Fundacja Panoptykon przygotowuje panel poświęcony realizacji prawa do prywatności w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Odbędzie się on 27 marca, w sobotę, o godz. 12.00. Punktem wyjścia do dyskusji będzie nasza teza, że przeobrażenia, które obserwujemy wokół – przede wszystkim dynamiczny rozwój nowych technologii – wywierają zasadniczy wpływ na sferę praw i wolności obywatelskich. Samo rozumienie prywatności podlega wyraźnym przeobrażeniom; sfera ta jest coraz dotkliwiej ograniczana w naszym życiu codziennym.  Jednocześnie do naruszeń prawa do prywatności dochodzi często – ze względu na stosowanie zaawansowanych technologii – w sposób dyskretny, trudny do dostrzeżenia nawet przez samych zainteresowanych.

Nowoczesne technologie pozwalają zbierać i przetwarzać coraz więcej informacji oraz, co kluczowe, łączyć je ze sobą. Z tych możliwości korzystają w coraz szerszym zakresie instytucje publiczne (państwo) oraz podmioty prywatne (firmy w stosunku do swoich klientów, pracodawcy wobec pracowników). Za zmianami w sferze technologii niewątpliwie nie nadąża prawo. Również polskie społeczeństwo wydaje się nie być gotowe na te przeobrażenia: zainteresowanie tematem jest nikłe, a gotowość do rezygnowania z wielu praw i wolności w imię (iluzji) bezpieczeństwa bądź wygody – dość powszechna.

W trakcie dyskusji przedstawimy swoją diagnozę sytuacji oraz zaproponujemy rozwiązania prawne, które mogą pomóc w rozwiązaniu przynajmniej części postawionych problemów. Rolą zaproszonych ekspertów będzie skomentowanie przedstawionych tez. Poddamy pod dyskusję przede wszystkim: problem wpływu przemian technologicznych na realizację prawa do prywatności, stopień społecznej świadomości zarysowanych problemów oraz zasadność  proponowanych przez nas rozwiązań prawnych.

W panelu udział wezmą: Edwin Bendyk, Przemysław Sadura i Piotr Korzec. Wprowadzenie i moderacja: Katarzyna Szymielewicz.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz