Monitoring w sklepach monopolowych

Artykuł
Jednym z ostatnich efektów pracy komisji sejmowej „Przyjazne Państwo” jest projekt montowania kamer w sklepach monopolowych. Pomysł został zgłoszony do komisji przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Wszystko po to, by walczyć ze zjawiskiem pijaństwa wśród młodzieży. Środkiem do tego ma być ukrócenie praktyki sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim – zdaniem PARPA większość młodych ludzi nie ma obecnie większych problemów z jego zakupem. Stąd właśnie pomysł na kamery w sklepach.

Zgodnie z projektem, każdy klient kupujący w sklepie alkohol byłby filmowany. Na właścicielach sklepów spoczywałby obowiązek przechowywania tych nagrań na twardym dysku przez co najmniej 30 dni. W tym czasie urząd miasta mógłby w każdej chwili żądać ich udostępnienia.

Można mieć poważne wątpliwości co do skuteczności tego typu projektów. Młode osoby rzeczywiście zainteresowane zdobyciem zakazanego owocu zapewne znajdą sposób na obejście tego typu utrudnień. Takie rozwiązania mogą natomiast rodzić wiele problemów i zagrożeń. Pomijając już w tym momencie aspekt finansowy całego przedsięwzięcia, nas najbardziej niepokoi zamach na prywatność klientów. Zwłaszcza że trudno przypuszczać, by tego typu materiały będą należycie zabezpieczone przed różnego rodzaju wyciekami.

Projekt został wysłany do biura analiz sejmowych.

Dodaj komentarz