Pierwsze szkolenie w ramach współpracy z Kliniką Prawa przy WPiA UW

Artykuł

14 listopada odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane przez Panoptykon dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego: Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych - podstawowe zasady.

W ramach Kliniki studenci udzielają darmowych porad prawnych osobom niezamożnym. Jesteśmy przekonani, że współczesna rzeczywistość niesie coraz więcej zagrożeń dla prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostek.

Zależało nam na tym, by studentów uwrażliwić na tę problematykę oraz pomóc im w zwiększeniu wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w swojej działalności w ramach Kliniki Prawa (i nie tylko). Sami natomiast byliśmy ciekawi ich doświadczeń i spostrzeżeń.

Szkolenie składało się z trzech części. W pierwszej Katarzyna Szymielewicz i Małgorzata Szumańska przestawiły krótkie wprowadzenie dotyczące prawa do prywatności: jego historii, współczesnego rozumienia oraz zasad i granic ochrony prawnej. W drugiej części pod okiem Dominiki Dominiki Dörre-Nowak studenci pracowali nad ustawą o ochronie danych osobowych. Trzecia część poświęcona była ważeniu konkurencyjnych wartości na przykładzie prywatności i bezpieczeństwa. Po krótkim wprowadzeniu Piotra Waglowskiego - miała miejsce debata (w ramach formuły oksfordzkiej) na ten temat.

Dziękujemy wszystkim studentom za bardzo aktywny udział w szkoleniu oraz koordynatorce sekcji Basi Namysłowskiej-Gabrysiak za współpracę!

Dodaj komentarz