RPO interweniuje w sprawie obowiązkowych badań medycznych

Artykuł

W odpowiedzi na uwagi do projektu wprowadzenia obowiązkowych badań ginekologicznych dla kobiet, które Fundacja Panoptykon w koalicji z Fundacją Ekologia i Sztuka, Fundacją Feminoteka, Stowarzyszeniem KARAT i Stowarzyszeniem Same o Sobie S.O.S. przesłała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik podjął interwencję. W liście do Minister Zdrowia Rzecznik domaga się wyjaśnień i ustosunkowania się do zarzutów  przedstawionych przez organizacje pozarządowe.

W naszym oświadczeniu pisaliśmy, m.in.:  Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby remedium na tak ważki problem jak wysoka umieralność polskich kobiet na raka szyjki macicy i piersi, było rozszerzenie zakresu obowiązkowych, okresowych badań lekarskich, zwłaszcza, że miałaby one decydować o dopuszczeniu kobiet do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Czekamy na odpowiedź Minister Kopacz.

Dodaj komentarz