Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych: zmiana zasad przekazywania informacji

Artykuł

Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowy projekt ustawy, który ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 14 lutego 2003 r. Celem proponowanej regulacji jest usprawnienie współpracy między biurami informacji gospodarczej (BIG) a Biurem Informacji Kredytowej (BIK) oraz lepsza ochrona wierzycieli. Kluczową zmianą jest wprowadzenie możliwości przekazywania informacji o zaległych zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli, a nie tylko przedsiębiorców. Informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku.

Nowe rozwiązania przewidują także przetwarzanie informacji archiwalnych do celów statystycznych. BIG-i uzyskają możliwość przetwarzania archiwalnych danych dłużników nie będących konsumentami. Dzięki temu biura będą mogły tworzyć analizy dotyczące wiarygodności płatniczej podmiotów obrotu gospodarczego, bez łamania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Projekt wprowadza zdecydowane ułatwienia związane z udostępnianiem informacji gospodarczych i może doprowadzić do podniesienia wiarygodności całego systemu. Z drugiej strony, mogą pojawić się wątpliwości, na ile gwarantuje on podmiotom zgłaszanym do baz GIG i BIK jako „dłużnicy” odpowiedni poziom ochrony danych i zabezpiecza przed nadużyciami prawa.

Projekt ustawy został dopiero zgłoszony do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki. Monitorujemy proces legislacyjny i planujemy przygotowanie opinii prawnej do zaproponowanych rozwiązań z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz